SAKRAMENT POKUTY

SpowiedźW sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnione po chrzcie świętym. Sakrament ten nazywany jest także sakramentem nawrócenia, spowiedzią święta oraz
sakramentem pojednania.

Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 19-23).

 

W naszej parafii spowiedź święta odbywa się w następujących godzinach: 7.00-8.30, 10.30-12.00(nie ma w wakacje), 16.00-18.30.

 

 

 

2011-09-20 22:39 Opublikował: Administrator