Ogłoszenia dwudziestej dziewiątej Niedzieli Zwykłej

 

1.  Przeżywamy dziś Niedzielę Misyjną pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani”. Ofiary złożone dziś na tacę umożliwią formację kapłanów oraz katechistów na terenach misyjnych.

2.  We wtorek przypada wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża;

3.  Powoli przybliżamy się do uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jesień jest sama w sobie czasem zamyślenia o przemijaniu, śmierci i wieczności. To zamyślenie winno stać się okazją do odnowienia naszej wiary w rzeczy ostateczne: w życie wieczne i w zmartwychwstanie. Niech ten czas będzie dla nas okazją, chociaż częściowego, wobec naszych zmarłych spłacenia długu wdzięczności. Czy pamiętasz o swoich zmarłych rodzicach, dziadkach, rodzeństwie, krewnych, przyjaciołach, dobroczyńcach? Czy możesz oprócz pamięci coś dla nich ofiarować? Pospiesz im z pomocą! Zanieś im w darze wdzięczności wielki dar Mszy św., Komunii św., modlitwę całej parafialnej wspólnoty tzw. Wypominki. Zanieś im w darze to, co naprawdę kosztuje, a więc przede wszystkim swoje nawrócenie, pokutę. Dopiero wtedy kwiat zaniesiony przez nas na grób i zapalona na nim lampka będą wyrazem czegoś, co jest naprawdę cenne w oczach Bożych, nie tylko zewnętrzną dekoracją. Wobec tajemnicy śmierci i życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami. Wypominki roczne składamy w zakrystii i w kancelarii. Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów naszych bliskich. Śmieci składajmy wyłącznie do pojemników ustawionych przy wyjściach z cmentarza. Procesja na cmentarzu przy ul. Kopernika 1 listopada rozpocznie się o godz. 1130.

4.  Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają swoim groszem prace przy naszej świątyni. Jak co roku potrzeby finansowe przy inwestycjach już wykonanych i tych ciągle jeszcze realizowanych są bardzo duże. Wszystkim za dar serca mówimy staropolskie „Bóg zapłać” i wszystkich, na miarę Państwa możliwości, prosimy o ofiary.

5.   Dziś odbywa się doroczne liczenie wiernych biorących udział we Mszach św.

 

2016-02-12 10:00 Opublikował: Administrator