Ogłoszenia duszpasterskie I Niedzieli Wielkiego Postu

 

1.       Nabożeństwa wielkopostne w katedrze:

Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 1630 dla wszystkich;

Gorzkie Żale w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 1600 z kazaniem pasyjnym.

Razem z dziećmi Gorzkie Żale będziemy śpiewać przez trzy niedziele (od II do IV Niedzieli Wielkiego Postu) na Mszy św. o godz. 1200;

Zapraszamy wszystkich do udziału w tych pięknych i pobożnych nabożeństwach, za udział w których można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2.       Każdy kto przyjmie Sakrament Pokuty w okresie spowiedzi wielkanocnej otrzyma, tak jak w poprzednich latach, od spowiednika karteczkę potwierdzającą odbytą spowiedź. Karteczkę otrzymujemy jeden raz w całym okresie spowiedzi wielkanocnej.

3.       Ludziom naprawdę wierzącym nie trzeba chyba wiele mówić na temat całkowitej abstynencji alkoholowo – nikotynowej, jaka powinna wiązać się z Wielkim Postem. To również zachęta do odpowiedzialnego zaangażowania w wielkie dzieło troski o trzeźwość Polaków, w sposób szczególny zaś do budowania nowej obyczajowości poprzez odważne świadectwo abstynencji.

4.       Caritas, która na co dzień zmaga się z coraz większą potrzebą pomocy ludziom najbiedniejszym, jak co roku przeprowadza akcję Jałmużna Wielkopostna. Skarbonki są rozprowadzane wśród dzieci, które przez Wielki Post zbierają do nich jałmużnę i przyniosą je w ofierze w niedzielę Bożego Miłosierdzia.

5.       Za tydzień w niedzielę 17 marca w katedrze o godz. 1900 zapraszamy do przeżycia wydarzenia słowno - muzycznego opartego na medytacji autorstwa księdza Grzegorza Strzelczyka oraz Oratorium Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”, będącym jednym z najbardziej uduchowionych, obrazujących głęboką wiarę w Boga dzieł kompozytora. Wydarzenie jest prezentowane w okresie Wielkiego Postu w czternastu katedrach i świątyniach w całej Polsce. Liczba 14 w tytule projektu jest nawiązaniem do czternastu stacji drogi krzyżowej. Udział w wydarzeniu biorą: Jerzy Zelnik oraz Baltic Neopolis Ensemble. Dopełnienie stanowi prezentacja multimedialna oparta na filmie „Pasja” Mela Gibsona.

W związku z koncertem nie będzie w tym miesiącu Wieczoru Uwielbienia.

Za tydzień zapraszamy wszystkich na przeżycie męki krzyżowej naszego Zbawiciela wyrażoną poprzez muzykę, słowo i obraz w przejmujący sposób trafiające do serca.

6.       Dziękujemy tym wszystkim, którzy włączają się ofiarami w dzieło prac przy naszej świątyni. Listę naszych ofiarodawców zamieszczamy na bieżąco w Archaniele. Wszystkim mówimy jak najserdeczniej “Bóg zapłać”.

 

2016-02-12 10:00 Opublikował: Administrator