Ogłoszenia duszpasterskie Niedzieli Palmowej

 

Kto się w opiekę odda Panu Swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu,

Śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje.

Drodzy Parafianie, Niedziela Palmowa wprowadza nas w nastrój Świąt Paschalnych. Kościół w liturgii wskazuje swoim wiernym drogę ku Wieczernikowi, gdzie "chleb z nieba zstąpił". Potem wprowadza w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa uwięzionego i opuszczonego, daje zasmakować Jego cierpienie w pretorium Piłata i odrzucenie przez człowieka. Wreszcie zachęca, aby pójść dalej, aż na sam szczyt Golgoty i wytrwać do końca. Chrześcijanin nie może obojętnie przejść wobec wiszącego na krzyżu Chrystusa, musi zostać do końca, aż się wszystko wypełni... Musi potem pomóc zdjąć Go z krzyża i mieć odwagę spojrzeć w oczy Matce trzymającej na rękach ciało Syna, by na końcu wreszcie zatoczyć ciężki kamień na Grób. A potem już tylko pozostaje mu czekać na tę Wielką Noc... Wejdźmy zatem w Misterium naszego Pana Jezusa Chrystusa tego roku, który dla wielu z nas jest bolesnym doświadczeniem samotności, bólu, niepewności losu własnego i jeszcze bardziej naszych bliskich.

My kapłani katedralni szczególnie boleśnie przeżywamy fakt pustki w naszej świątyni. A równocześnie z miłości do Was wołamy: zostańcie w domach i tam się módlcie śledząc uroczystości w mediach. Ksiądz Biskup udzielił do odwołania dyspensę od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Zachęcamy do udziału każdego dnia we Mszy Św. z katedry łomżyńskiej o godz. 12.00 transmitowanej na żywo w TV NAREW i Radiu Nadzieja. W Wielki Czwartek Msza św. Krzyżma będzie odprawiona o godz. 10.00 transmitowana on-line, dzięki czemu będzie można się łączyć duchowo ze wspólnotą Kościoła łomżyńskiego. Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty każdego dnia będzie transmisja nabożeństwa o godz. 17.00. Wszystkie Msze św. jak i nabożeństwa odbywać się będą bez udziału ludu do odwołania. Pamiętajmy, że w wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Prosimy by głowa każdej rodziny uczyniła to przy świątecznym stole według załączonej w Archaniele i umieszczonej na stronie internetowej parafii modlitwy. O Rezurekcji Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 600 zawiadomią całą Łomżę katedralne dzwony. Te święta przeżyjmy tylko w gronie najbliższych uczestnicząc w uroczystościach poprzez media. Niech nie zabraknie lektury Pisma Św. Przy tej okazji pragniemy przestrzec, abyście nie czytali i słuchali żadnych objawień wizji prywatnych poza tymi, które zatwierdził Kościół jak Fatima czy Orędzie o Miłosierdziu Bożym św. Faustyny. Całej reszty używa w tym trudnym czasie diabeł, by budzić strach, poczucie winy i oddalać od Boga. Wszystko jedno, jaki ksiądz czy świecki je propaguje. W każdym czasie chrześcijanin nosi w sercu pokój Jezusa i żyje z ufnością w dobroć i miłosierdzie Boga.

Katedra będzie otwarta dla wiernych poza nabożeństwami. Kapłani pełnią dyżury w konfesjonale. W tym tygodniu do czwartku będziemy spowiadać tak jak dotychczas, a od czwartku w godz. od 7.00 do 9.00 i po południu w godz. od 14.00 do 16.30. Przypominamy, że w sytuacji gdy dla wielu osób przystąpienie do spowiedzi sakramentalnej może być nieosiągalne zawsze mamy możliwość usposobienia duszy do stanu łaski przez wzbudzenie w sobie aktu żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. Katechizm Kościoła Katolickiego objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym…. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452). Uczestnicząc poprzez media we Mszy św. mamy też możliwość przyjęcia Komunii św. duchowej. Za tydzień transmisja Mszy św. z katedry o godz. 12.00.

W łączności z Biskupem Januszem serdecznie dziękujemy wszystkim za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Żywimy nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Prosimy wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa. Ufamy, że im bardziej zmobilizujemy się jako społeczeństwo do przezwyciężenia kryzysu sanitarnego, tym szybciej i z tym większą radością zgromadzimy się wokół ołtarzy w naszych kościołach, by dziękować Bogu za dar nowego życia. Pamiętamy o wszystkich na różańcu o godz. 20.30 i o taką modlitwę każdego dnia w Państwa domach i rodzinach prosimy.                                 KAPŁANI KATEDRALNI

 

2016-02-12 10:00 Opublikował: Administrator