Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym

14 października( PONIEDZIAŁEK) rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Będzie to cykl cotygodniowych 9 spotkań.

 

Są one skierowane do osób dorosłych, które pragną zwrócić się bardziej sercem i życiem ku Bogu, doświadczyć osobistego spotkania i uzdrawiającej mocy Jezusa, zaznać pokoju i radości- darów Ducha Świętego. Rekolekcje  rozpoczniemy Mszą Świętą w katedrze łomżyńskiej, o godz. 18.00 . Po Eucharystii zapraszamy do Domu Parafialnego obok katedry. Informacje znajdują się również  na plakacie w gablocie.

13 października ( NIEDZIELA), tuż przed REO będzie tzw. NIEDZIELA ŚWIADECTW- na każdej Mszy Świętej przed błogosławieństwem osoba ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym podzieli się świadectwem, w którym opowie jak Pan Jezus, przez kogo i w jaki sposób zaprosił ją kiedyś na takie rekolekcje. Po Mszy Świętej członkowie naszej Wspólnoty Jordan będą rozdawali ulotki- zgłoszenia dla  osób  chętnych na REO.

 

2019-10-02 14:46 Opublikował: Administrator

Kurs Alpha

9 października rusza kolejna edycja Kursu Alpha.

Zapraszamy zarówno młodzież, jak i dorosłych, którzy chcieliby zastanowić się trochę nad życiem, wiarą i sensem tego wszystkiego.

Startujemy 9 października w Domu Parafialnym o 18.45.

Szczegóły i zapisy na alphalomza.theoforos.pl

2019-10-02 14:38 Opublikował: Administrator

Ministranci i scholanki pilnie potrzebni

Zapraszamy dzieci i młodzież do liturgicznej służby ołtarza oraz do dziecięcej scholi.

Zbiórki ministranckie odbywają się w każdy piątek o 16.00 w zakrystii.

Próby scholki dziecięcej odbywają się w niedziele o 11.00 również w zakrystii.

Zapraszamy serdecznie.

2019-09-13 09:28 Opublikował: Administrator

"Polska pod krzyżem" w katedrze

14 września cała Polska staje pod krzyżem. Jako parafia włączamy się w tę akcję i serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2019-09-13 09:21 Opublikował: Administrator

Początek roku szkolnego

2 września w szkołach rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny 2019/20.

Zapraszamy dzieci i młodzież by z Bogiem w sercu poprzez Sakrament Pokuty i Eucharystii rozpoczęli nowy etap szkolnej pracy. Młodzież szkół średnich zapraszamy na niedzielne Msze św. o godz. 1800. Młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych zapraszamy na Mszę św. niedzielną o godz. 1600. Dzieci zapraszamy na niedzielne spotkania z Panem Jezusem o godz. 1200.

Za tydzień w niedzielę 8 września poświęcimy dla pierwszaków tornistry i przybory szkolne na Mszy o godz. 12.00

2019-08-30 18:04 Opublikował: Administrator

Jubileuszowa edycja Sacrum et Musica

Wielu z nas dobrze znany jest Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Sacrum et Musica.

Zamieszczamy program festiwalu i serdecznie zapraszamy, bo niektóre koncerty odbędą się w naszej katedrze.

2019-08-30 17:47 Opublikował: Administrator

Oświadczenie Przewodniczącego KEP w sprawie aktów nienawiści wobec katolików

1. Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć, przede wszystkim dlatego, że wciąż żywa jest w naszym narodzie pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce, Stefanie Niedzielaku, Stanisławie Suchowolcu, Sylwestrze Zychu i tylu innych duchownych – ofiarach komunistycznego reżimu. Gdy w Bretanii próbowano usunąć krzyż z pomnika św. Jana Pawła II, wydawało się nam, że takie akty wandalizmu są nie do pomyślenia w kraju tak silnie jak nasz związanym z chrześcijaństwem. Gdy pokazano mi zdjęcie z Brukseli, na którym widniał wizerunek Serca Jezusowego i Serca Maryi zawieszone na drzwiach toalety, pomyślałem sobie: „Na szczęście to barbarzyństwo jeszcze do nas nie dotarło”.

Niestety, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w trakcie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, miało miejsce wiele zdarzeń poddających w wątpliwość moją wcześniejszą konstatację. Myślę po pierwsze o profanacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Matka Boża z naszej narodowej relikwii nosi już na swej twarzy trwałe ślady historycznej profanacji dokonanej przez husytów podczas napadu na klasztor w 1430 r. Obraz został wówczas wiernie odtworzony z inicjatywy Władysława Jagiełły i od tamtego czasu nie zadawano jej w naszym narodzie głębszych ran, nawet symbolicznych.

Myślę także o profanacjach i aktach bluźnierstwa do jakich dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie, tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych.

Ataki na Kościół nie są jednak zaskakujące. O ile sytuacja dawniejsza – mówił św. Jan Paweł II w 1991 roku – zyskiwała Kościołowi ogólne uznanie nawet ze strony osób i środowisk „laickich”, to w obecnej sytuacji na takie uznanie w wielu przypadkach nie można liczyć. Trzeba raczej liczyć się z krytyką, a może nawet gorzej. Trzeba zdobywać się na rozeznanie; akceptować to, co w każdej krytyce może być słuszne. A co do reszty jest rzeczą jasną, iż Chrystus zawsze będzie „znakiem sprzeciwu” (Łk 2,34). Ten „sprzeciw” jest dla Kościoła także jakimś potwierdzeniem bycia sobą, bycia w prawdzie (por. Warszawa, 09.06.1991).

Myślę także o konkretnych aktach fizycznej napaści na kościoły i samych kapłanów. Szczególnie dotknęło to osobę ks. Ireneusza Bakalarczyka. To prawda, że każdy ksiądz winien być świadkiem Chrystusa aż po męczeństwo. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – Bóg także ma swoich świadków (martyres) na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć. […] W procesie przeciwko diabłu Jezus Chrystus jest pierwszym i rzeczywistym świadkiem Boga, pierwszym męczennikiem, za którym poszła niezliczona rzesza innych” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Męczeństwo Chrystusa było potrzebne, aby dokonało się nasze zbawienie, a jednak Jezus mówi „biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany” (Mk 14,21). Świadomi tego, modlimy się w szczególny sposób za nieprzyjaciół Kościoła.

2. Sytuacja wymaga postawienia pytania, jak w odpowiedzialny sposób relacjonować kwestię nadużyć seksualnych wśród duchownych i w innych grupach społecznych, aby nie kreować fałszywego, jednostronnego wizerunku Kościoła i nie prowokować kolejnych aktów słownej i fizycznej przemocy oraz aktów profanacji. Nie chodzi o samo informowanie o tych nadużyciach, gdyż to, że przez wiele lat panowało w tej sferze milczenie, jest powodem naszego zawstydzenia i bólu. Ujawnienie zaś tego problemu traktujemy jako okazję do oczyszczenia Kościoła. Jednak trudno zlekceważyć fakt, że w ostatnim czasie – w kontekście niektórych przekazów medialnych – zwiększyła się agresja wobec księży i wzrosła liczba profanacji.

Skupienie uwagi społeczeństwa na grzechu wykorzystywania seksualnego – poza bezpośrednią troską o dobro dzieci – ma jeszcze jeden pozytywny skutek. Uprzytomnia nam bowiem miejsce seksualności w życiu człowieka i powagę wszelkich decyzji podejmowanych w tej dziedzinie. Nie tylko wykorzystanie bezbronnego dziecka powoduje rany na całe życie. Sfera seksualności jest tak wrażliwa, że każde wykorzystanie i porzucenie, także osoby dojrzałej, głęboko ją ranią i powodują w jej życiu dalekosiężne negatywne skutki. Ponadto rozmaite grzechy przeciwko czystości są wzajemnie ze sobą powiązane. Jedne rodzą drugie. Lekarstwem na przestępstwa seksualne jest zachowanie VI przykazania Dekalogu. Komu zatem jest bliski los ofiar różnych nadużyć seksualnych, powinien – w ramach holistycznego podejścia – zaangażować się w promowanie kultury czystości.

3. Dzisiejszy sposób kwestionowania autorytetu Kościoła nie ma charakteru intelektualnego, lecz ideologiczny. W procesie wytoczonym Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – oskarżenie wymierzone w Boga jest nade wszystko przedstawianiem Jego Kościoła jako całkowicie złego i w ten sposób odwodzeniem nas od niego. [Stoi za tym oszukańcza logika], na którą zbyt łatwo dajemy się nabrać. Nie, nawet dzisiaj Kościół nie składa się tylko z Judaszów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i dzisiaj jest on właśnie narzędziem, dzięki któremu Bóg nas zbawia” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Grzech i zło są w Kościele, ale jest w nim także niezliczona rzesza świadków wiernych, pokornych, składających codziennie ciche świadectwo swojej miłości do Pana Jezusa. Wystarczy się nieco rozejrzeć, odkładając na bok uprzedzenia.

Próba zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła – tak nierozerwalnie związanego w dziejach z Polską i polskością – ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także osłabienie ducha narodu. „Bez Chrystusa – mówił św. Jan Paweł II – nie można zrozumieć dziejów Polski […]. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu […] nie rozumielibyśmy samych siebie” (Warszawa, 02.06.1979). W konsekwencji „stalibyśmy się cudzoziemcami we własnej ojczyźnie” (Praga, 21.04.1990).

W tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny. Dzieje się to poprzez specjalny obrzęd pokutny. Dlatego chciałbym poinformować, że księża biskupi – obecni na 383. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. Prosimy, aby po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”.

Polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, Kościół w Polsce i wszystkich Polaków. Zabiegajmy o to, abyśmy nie dali się podzielić i pamiętajmy, że „walka nie może być silniejsza od solidarności” (św. Jan Paweł II, Gdańsk, 12.06.1987).

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 roku

 

2019-06-23 11:26 Opublikował: Administrator

Jubileusz 60 lecia kapłaństwa ks. Bpa Stanisława Stefanka

We wspomnienie liturgiczne św. Ireneusza z Lyonu, 28 czerwca 2019 roku, mija 60. rocznica święceń kapłańskich Biskupa Seniora Stanisława Stefanka, który został wyświęcony na kapłana w Towarzystwie Chrystusowym.

Obchody jubileuszu zaplanowane są na 21 czerwca br.

O 12.00 zostanie odprawiona Msza Św. w intencji Jubilata w katedrze.

o 17.30 w Muzeum Diecezjalnym otwarta zostanie wystawa poświęcona Jubilatowi

o 19.00 w katedrze odbędzie się koncert Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej.

Czcigodnego Jubilata polecamy w naszych modlitwach.

2019-06-06 17:55 Opublikował: Administrator

Marsz dla życia i rodziny.

Serdecznie zapraszamy każdego kto szanuje, broni, troszczy się i docenia życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci a także pragnie silnych i zdrowych rodzin, do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny! Dajmy świadectwo przywiązania do tych podstawowych wartości!

Plan całego spotkania przedstawia się następująco:

12:00 – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Modlitwa i złożenie deklaracji podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

13:00 – Marsz ulicami Łomży z Katedry do parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży.

14:00 – Festyn rodzinny przy kościele Krzyża Świętego w Łomży.

Serdecznie zapraszamy.

2019-06-04 15:36 Opublikował: Administrator

Czerwiec - miesiąc ku czci Serca Jezusowego

Czerwiec - miesiąc ku czci Serca Jezusowego
Ołtarz Serca Pana Jezusa w naszej katedrze
Mocno zakorzenione w naszej katolickiej tradycji są Nabożeństwa Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że to Serce zostało przebite z miłości do nas. I właśnie to przebite Serce rodzi Kościół i sakramenty chrztu i Eucharystii.

Początków kultu Serca Jezusowego należy upatrywać w średniowieczu. Wtedy bowiem w wielu miejscach niezależnie pojawiają się nabożeństwa ku Jego czci.

Jednak największy wpływ na rozwój kultu Najświętszego Serca miała żyjąca w XVII w. św. Małgorzata Maria Alacoque. Miała ona objawienia Pana Jezusa, który prosił, aby Jego Serce było czczone i obiecywał za to liczne łaski. 10 czerwca 1675 r. Jezus powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję."

90 lat objawienia te musiały czekać na zatwierdzenie, ale ostatecznie zostały uznane za prawdziwe i w 1765 papież zezwolił na obchodzenie tego święta. W późniejszych wiekach zostało ono rozprzestzenione na cały Kościół.

Jezus objawiając się św. Małgorzacie Marii złożył konkretne obietnice czcicielom Jego Serca. Są one następujące:

Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

 • Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 • Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
 • Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 • Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
 • Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
 • Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 • Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
 • Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
 • Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
 • Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego
 • Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

 

Najbardziej popularne u nas nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa to: I piątki miesiąca, Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego obchodzona w piatek po Oktawie Bożego Ciała i oczywiście Nabożeństwa Czerwcowe.

Poczujmy się zaproszeni przez Pana Jezusa, by bardziej uczcić Jego Serce, bo On chce nas ratować, ale potrzeba odpowiedzi z naszej strony.

W naszej katedrze odprawiamy Nabożeństwa Czerwcowe po Mszach św. wieczornych w dni powszednie, a w uroczystości i niedziele po Mszy o 16.00.

Zapraszamy!!!

2019-06-04 11:10 Opublikował: Administrator

Święcenia kapłańskie 2019 r.

25 maja ks. bp Janusz Stepnowski wyświęcił 10 diakonów na kapłanów.

To ostatni tak liczny rocznik w naszym seminarium. Bądźmy wdzięczni Bogu za nowych kapłanów i polećmy ich naszej modlitwie. Prośmy też Go o nowe powołania do służby w Kościele.
Neoprezbiterzy:
1. Ks. Mateusz BORAWSKI z parafii pw. św. Jakuba Ap. w Jedwabnem
2. Ks. Bartosz BRZOSTOWSKI z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Grabowie
3. Ks. Łukasz BRZOSTOWSKI z parafii pw. Krzyża Św. w Łomży
4. Ks. Michał KONOPKA z parafii pw. Znalezienia Krzyża Św. w Małym Płocku
5. Ks. Mariusz MILEWSKI z parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie
6. Ks. Adam POLKOWSKI z parafii pw. św. Anny w Kolnie
7. Ks. Przemysław SOLIWODA z parafii pw. św. Rocha w Długosiodle
8. Ks. Krzysztof Eugeniusz SZYMCZAK z parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej
9. Ks. Sebastian Rafał URBAŃSKI z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce
10. Ks. Kamil ZAREMBA z parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie

2019-06-02 17:09 Opublikował: Administrator

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Słowo biskupów do wiernych

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza
(Mk 9, 42)

 

Drogie Siostry i drodzy Bracia!

 

W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia osób pokrzywdzonych. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny.

Cierpienia osób pokrzywdzonych dotykają nie tylko ich samych, ale także całych rodzin oraz wspólnot kościelnych. Przestępstwa te „przysłoniły blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań” (Benedykt XVI, List do katolików w Irlandii, 19.03.2010).

Głęboko tkwią w nas wykrzyczane słowa świadectwa osoby pokrzywdzonej, iż Chrystus nie krzywdził dzieci. „To [co ksiądz zrobił] naprawdę odcisnęło bardzo duże piętno na moim dorosłym życiu. Ja do tej pory mam koszmary. Cały czas jest to we mnie” – tak powiedziała w filmie w czasie konfrontacji z oprawcą 39-letnia Anna, przed laty 9-letnia uczennica. I drugie świadectwo, przekazane w artykule napisanym przez dorosłego dziś mężczyznę: „Nie mam żalu do Kościoła. Wiem, że skrzywdził mnie nie [cały] Kościół, lecz konkretna osoba. Nie wiem, czy ktokolwiek z przełożonych cokolwiek o tym wiedział. Ale martwi mnie, że tacy jak ja, pozostają poza kościelną sferą uwagi”. Obydwa wyznania są wstrząsające – to nigdy nie powinno się było wydarzyć.

1. Świadectwo cierpienia

 

Wielu z nas obejrzało film „Tylko nie mów nikomu”. Ten dokument, to przede wszystkim wstrząsające relacje dorosłych dziś osób, wykorzystywanych w dzieciństwie przez duchownych. Zawiera on także przykłady braku wrażliwości, grzechu zaniedbania i niedowierzania osobom skrzywdzonym, co w konsekwencji chroniło sprawców. Film, przyjmując perspektywę pokrzywdzonych, uświadomił nam wszystkim ogrom ich cierpienia. Każdy, kto jest wrażliwy, poznając losy osób pokrzywdzonych, odczuwa ból, wzruszenie i smutek wobec ich cierpienia. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żadne słowo nie jest w stanie wynagrodzić im krzywd, jakich doznali.

Przyznajemy, że jako pasterze Kościoła nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom.

Dla wielu wiernych, szczególnie dla młodych szczerze szukających Boga, skandale seksualne z udziałem duchownych stają się ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia. Rozczarowanie i oburzenie jest tym większe i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości Jezusa doświadczyły przemocy i brutalnego odarcia z godności dziecka. Od początku swego istnienia wspólnota kościelna uznawała takie zachowania za wyjątkowo ciężki grzech; według słów Chrystusa „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mk 9,42). „Biada człowiekowi przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18,7).

 

2. Wrażliwość

 

Wszyscy, zarówno duchowni, jak i świeccy, jako społeczność, musimy stworzyć właściwą przestrzeń do przywrócenia pokrzywdzonym jak najbardziej normalnego życia, a także do odbudowania zaufania wobec duszpasterzy i biskupów.

Wyznania pokrzywdzonych przynaglają nas, biskupów, ale i wszystkich ludzi dobrej woli do większego wyczulenia na zagrożenia; do większej wrażliwości na pomoc pokrzywdzonym. Zarówno niebezpieczeństwa, jak i konieczność wsparcia dotyczą każdego środowiska, nie tylko kościelnego, ale i rodzin, szkół, klubów sportowych i wielu innych grup. Sytuacje życiowe pokrzywdzonych skłaniają do szybszego i skuteczniejszego pomagania im. Oni potrzebują wielkiej wrażliwości i wsparcia, by odnaleźć równowagę życia.

Prosimy osoby pokrzywdzone przez duchownych, aby zgłaszały doznaną krzywdę do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów państwowych. W każdej diecezji i w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną. Ma on też pomóc w otrzymaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i duszpasterskiego. Chcemy wspierać pokrzywdzonych od początku tej drogi w podjęciu kroków potrzebnych do przezwyciężania skutków doznanej krzywdy.

Przyjmujemy z wdzięcznością nowe motu proprio papieża Franciszka, w którym Ojciec Święty nakazuje zgłaszanie takich przestępstw i przewiduje poważne kary dla przełożonych, którzy zaniedbywali swoje obowiązki chronienia owczarni Chrystusowej. Pamiętamy też o tym, że według zawartych w tym dokumencie nowych norm prawa kościelnego nikogo przy zgłaszaniu przestępstwa nie wolno zobowiązywać do milczenia. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby te zgłoszenia w instytucjach kościelnych przebiegały ze współczuciem i z jak największą wrażliwością oraz w poczuciu bezpieczeństwa dla każdej osoby i jej dramatu. Będziemy też nadal zgłaszać przestępstwa państwowym organom ścigania.

Wielu duchownych i świeckich pracuje z osobami, które odważyły się powiedzieć o swoich traumatycznych doświadczeniach. Nie rozgłaszamy tego, ponieważ szanujemy ich prawo do prywatności. Być może sami zdecydują się o tym głośno mówić. Reakcja najbliższego otoczenia rzadko niestety opiera się na życzliwości i wrażliwości. Często jest okrutna, bezmyślna i bezlitosna, czasem pełna wyrzutów, przez co nam wszystkim potrzebna jest zmiana mentalności, by osoby poszkodowane w dzieciństwie lub młodości w delikatnej sferze seksualności były chronione i wspierane.

 

3. Odpowiedzialność

 

Zwracamy coraz większą uwagę na wychowanie w seminariach i kształtowanie osobowości przyszłych księży. Nie chcemy dopuścić, aby w szeregach duchowieństwa znalazły się osoby niedojrzałe, niezdolne do wierności złożonym ślubom i przyrzeczeniom. Ponadto, od sześciu lat koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży powołany przez Konferencję Episkopatu Polski organizuje wraz z zespołem współpracowników Centrum Ochrony Dziecka liczne szkolenia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Przygotowujemy w diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych także system zapobiegania; ma on pomóc ochronić dzieci i młodzież przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym. Chcemy, by ich bezpieczeństwo stało się priorytetem we wszystkich środowiskach.

W tym kontekście w szczególny sposób doceniamy pracę zdecydowanej większości kapłanów, którzy wierni Ewangelii gorliwie i ofiarnie służą Bogu i ludziom. Nie pozwólmy, by dobro, które dokonuje się w Kościele przez ich posługę, przesłoniły nam grzechy konkretnych osób. Na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej nie przenośmy też win konkretnych osób w sutannach na wszystkich księży. Tych czynów dopuścili się konkretni ludzie i oni powinni zostać ukarani za swoje czyny. Wesprzyjmy w tych trudnych chwilach kapłanów pracujących z poświęceniem, by nie utracili zapału i otrzymali umocnienie ze strony wiernych świeckich.

Wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli jednoczymy wysiłki w rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających przestępstwom. Prosimy o wsparcie wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz w zakładach opiekuńczo-wychowawczych. Prosimy o pomoc w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, by wszystkie placówki prowadzone przez Kościół stały się domami bezpiecznymi, wyznaczającymi najlepsze standardy ochrony dzieci. Taki sam apel kierujemy do odpowiedzialnych za ruchy katolickie i organizacje młodzieżowe. Bądźmy wszyscy bardziej wrażliwi wobec dzieci i młodzieży, a także wobec osób pokrzywdzonych.

 

Zakończenie

 

Nasze słowo do wszystkich ludzi dobrej woli kończymy modlitwą do Ducha Świętego:

Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty.

Jesteśmy – wprawdzie obciążeni grzechem,

lecz zgromadzeni w imię Twoje.

Przyjdź do nas i bądź z nami,

Racz obmyć nasze serca

i naucz nas, co mamy czynić,

dokąd mamy zmierzać,

Powiedz, co mamy podjąć,

abyśmy wsparci Twoją mocą

Tobie zdołali podobać się we wszystkim. (św. Augustyn)

 

Przyzywając mocy Ducha Świętego i wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła,

Jej powierzając osoby skrzywdzone, rodziny, dzieci i młodzież oraz wspólnoty kościelne,

upraszamy w modlitwie ducha pokory i odwagi,

aby nie dać się zwyciężyć złu i ogarnąć troską wszystkich.

 

Podpisali:

Biskupi zebrani na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 22 maja 2019 r.

 

2019-05-27 09:02 Opublikował: Administrator

I Komunia Święta 2019 r.

19 maja 23 dzieci przyjęło w naszej katedrze po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Św.

Chyba dla każdego z nas to jeden z najważniejszych dni w życiu, który zapadł głęboko w naszej pamięci. I trudno się dziwić. Sama atmosfera tego dnia jest wyjątkowa, a fakt tak bliskiego spotkania z Panem jest jednym z najważniejszych przeżyć duchowych.

Zatroszczmy się o to by dzieci, nie tylko te, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Św., jak najczęściej spotykały się z Panem Jezusem w Sakramencie Pokuty i Pojednania i Sakramencie Eucharystii. Otoczmy je także serdeczną modlitwą, by te spotkania owocowały pogłębieniem ich relacji z Bogiem, a także nas i naszych rodzin.

 

2019-05-21 15:26 Opublikował: Administrator

Bierzmowanie 2019 r.

18 maja na Mszy Św. o 18.00 ks. Bp Janusz udzielił Sakramentu Bierzmowania grupie 63 osób z naszej parafii.

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej udzielany jest aby pomóc katolikowi w jego życiu dokonywać wyborów zgodnych z wiarą. Duch Św. przychodzi i wspiera człowieka, aby nie pogubił się na drogach współczesnego świata.

Tego też życzymy naszej młodzieży i polecamy ją w naszych modlitwach opiece Matki Pięknej Miłości.

2019-05-21 13:53 Opublikował: Administrator

Święcenia diakonatu 2019 r.

11 maja biskup łomżyński Janusz Stepnowski udzielił święceń diakonatu 4 alumnom naszego seminarium.

Nowo wyświęceni diakoni to:

dk. Łukasz CHĘTNIK z parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie
dk. Mateusz DEMBIŃSKI z parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie
dk. Mateusz KRAJEWSKI parafii pw. Św. Józefa w Zambrowie
dk. Robert KULAS parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

Ogarnijmy ich naszą szczerą modlitwą, aby wytrwali na drodze powołania i wiernie służyli Bogu i Kościołowi, ale prośmy również o nowe powołania do naszego łożyńskiego seminarium.

 

Serdecznie dziękujemy al. Damianowi Kurowskiemu za udostępnienie zdjęć.
2019-05-15 21:11 Opublikował: Administrator

Maryjny maj trwa...

Maj, choć zimny w tym roku, jest w pełni... W kościołach i przy przydrożnych kapliczkach śpiewana jest Litania Loretańska, w której prosimy wstawiennictwa Maryi przyzywając Ją różnymi tytułami...

 

Sam termin litania oznacza modlitwę błagalną, modlitwę prośby.

Trudno jednoznacznie wskazać kiedy powstała ta litania do Matki Bożej, którą dziś powszechnie używana jest w Kościele. Źródła podają, że w swej charakterystycznej formie pojawiła się ona w XII wieku, być może na początku były to wezwania kierowane do Maryi, które były częścią Litanii do Wszystkich Świętych. Z czasem jednak było ich coraz więcej i utworzyły oddzielną litanię. Szczególnie propagowana była w Sanktuarium w Loretto i stąd nazwa Loretańska. Dokumenty szesnastowieczne potwierdzają jej popularność w tamtym miejscu. Natomiast pod koniec XVI wieku Litania Loretańska została wydana drukiem i zawierała 43 wezwania.

Papież Sykstus V pod koniec XVI w. zachęciła do jej odmawiania i udzielił odpustu z tym związanego, natomiast Benedykt XIV zatwierdził ją dla całego Kościoła.

Dzisiejsza Litania Loretańska zawiera 54 wezwania, a na przestrzeni wieków dodawano lub odejmowano niektóre z nich, jako echo wydarzeń, które dotyczyły życia Kościoła i świata, w których wstawiennictwo Maryi wyraźnie było dostrzegalne.

Wielu z nas zna tę Litanię na pamięć, co świadczy o tym, że się nią modlimy...

A jeśli nie modliłeś się jeszcze na Nabożeństwie Majowym w tym roku może poczujesz się zachęcony do tego, bo Maryja, jako najlepsza nasza Matka czeka i chce pomóc każdemu jeszcze bardziej spotkać się z Jezusem, Jej Synem.

Nabożeństwa Majowe w naszej katedrze odprawiane są w dni powszednie po Mszy o 18.00, a w niedziele i uroczystości po Mszy o 16.00. Zapraszamy

 

 

2019-05-15 15:16 Opublikował: Administrator

ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO NA WIELKANOC 2019

 

Umiłowani Bracia i Siostry,

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pozwala nam po raz kolejny usłyszeć orędzie o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Wszczepieni w Niego przez chrzest święty mamy udział w tym zwycięstwie i jesteśmy posłani do świata, by w mocy Bożego Ducha nieść nadzieję i miłość każdemu człowiekowi.

Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie i Drodzy Goście – błogosławionych Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi do wypełniania chrześcijańskiej misji w Kościele i świecie.

+ Janusz Stepnowski Wasz Biskup

 

2019-04-19 09:23 Opublikował: Administrator

Wielki Tydzień w Katedrze

Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. który wprowadza nas w największe tajemnice naszej wiary. Zechciejmy przeżyć ten czas na celebracji tych tajemnic we wspólnocie wiary.

 

W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę będziemy spowiadać

od godz. 7.00 do 8.30, od godz. 10.30 do 12.30 i od godz. 16.00 do 18.30

WIELKI CZWARTEK

Msza Krzyżma - godz. 10.00

Msza Wieczerzy Pańskiej - godz. 17.00

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 23.00

Spowiedź od godz. 7.00 do 8.30 i od godz. 16.00 do 23.00

 

WIELKI PIĄTEK

Modlitwa brewiarzowa z udziałem WSD w Łomży – 9.00

Droga Krzyżowa - godz. 10.00

Liturgia Męki Pańskiej - godz. 17.00

Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 23.00

Spowiedź od godz. 7.00 do 8.30, od godz. 10.00 do 12.30 i od godz. 16.00 do 23.00

 

WIELKA SOBOTA

Błogosławieństwo pokarmów w godz. 8.00 - 18.00

Modlitwa brewiarzowa z udziałem WSD w Łomży - godz. 9.00

Liturgia Wigilii Paschalnej - godz. 19.00

Adoracja Pana Jezusa w Grobie i spowiedź od godz. 7.00 do 23.00

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

 

Procesja Rezurekcyjna – godz. 6.00

Nie ma Mszy św. o godz. 8.30

 

2019-04-11 10:20 Opublikował: Administrator

Rekolekcje Wielkopostne

W naszej parafii 7 kwietnia rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich wszystkich naszych parafian. O modlitewne wsparcie proszę wszystkich chorych i cierpiących, a także grupy modlitewne. Przewodniczył im będzie Ks. dr Tomasz Grabowski dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży.

 

Program rekolekcji

7 KWIETNIA (niedziela)

700 - Msza św. z nauką dla WSZYSTKICH

830 - Msza św. z nauką dla WSZYSTKICH

1000 - Msza św. z nauką dla WSZYSTKICH

1200 - Msza św. z nauką dla DZIECI

1600 - Msza św. z nauką dla MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO BIERZMOWANIA

Po Mszy św. Gorzkie Żale z nauką pasyjną.

1800 - Msza św. z nauką dla MŁODZIEŻY

 

8 - 10 KWIETNIA (poniedziałek - środa)

700 - Msza św. z nauką dla WSZYSTKICH

830 - Msza św. z nauką dla WSZYSTKICH

1000 - Msza św. z nauką dla DZIECI

1200 - Msza św. z nauką dla CHORYCH I STARSZYCH

W środę Sakrament Namaszczenia Chorych.

1600 - Msza św. z nauką dla WSZYSTKICH

1800 - Msza św. z nauką dla MŁODZIEŻY

 

W środę zakończenie po Mszy św. Apelem przed obrazem Pani Łomżyńskiej - Matki Boskiej Pięknej Miłości.

 

8 KWIETNIA - poniedziałek -  w kościółku seminaryjnym

1100 - Msza św. z nauką dla społeczności Szkoły nr 8

 

2019-04-02 15:21 Opublikował: Administrator

Droga Krzyżowa dla Kobiet

29 marca po Mszy Św. wieczornej Wspólnota Theoforos zaprasza na specjalną Drogę Krzyżową dla Kobiet.

Jest to pierwsze wydarzenie z cyklu "Być kobietą urzekającą". Więcej informacji o całej tej inicjatywie i dalszych planach dowiecie się drogie Panie właśnie na tym piątkowym spotkaniu, ale na początek przyjmijcie zaproszenie na modlitwę wraz z Maryją.

 

2019-03-23 22:50 Opublikował: Administrator

Świąteczna zbiórka żywności

Wspólnota Św. Brata Alberta i Caritas Parafialna organizuje Świąteczną Zbiórkę Żywności przeznaczoną dla osób ubogich z naszej parafii.

 

W porozumieniu z właścicielami sklepów odbędzie się ona w piątek 29 marca od 1500 - 1800 i w sobotę 30 marca od 1000 - 1800 w sklepach: Biedronka na Dwornej, Boss na Bernatowicza, Alex na Dmowskiego, na rogu Długiej i Farnej i Ks. Anny 22 oraz Lewiatan Ewa na Sikorskiego 373.

Kupując produkt spożywczy lub chemii gospodarczej i wrzucając do kosza możemy wesprzeć mniej zamożnych naszych parafian i pomóc, by mogli radośniej przeżyć Święta Wielkanocne.

Wszystkim ofiarodawcom i właścicielom sklepów, którzy zgodzili się na tę akcję składamy podziękowanie.

 

2019-03-22 14:27 Opublikował: Administrator

Adopcja dziecka poczętego

25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzić będziemy Dzień Świętości Życia.

 

Dzień ten, ustanowił św. Jan Paweł II, który niejednokrotnie przypominał, że „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae).

Wierni Bogu i nauczaniu Papieża Rodziny, czujmy się zachęceni, by podjąć Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to zobowiązanie do codziennej modlitwy za dziecko nienarodzone przez okres dziewięciu miesięcy.

Będzie można to uczynić w naszej katedrze wpisując się do Księgi Duchowej Adopcji w nidzielę 24 marca, w sam Dzień Świętości Życia i w niedzielę 31 marca.

Przy okazji pragniemy przypomnieć, że instytucje kościelne służą swą gotowością udzielania wielorakiej pomocy matkom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W naszej diecezji istnieje: Fundusz Obrony Życia, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Telefon Zaufania oraz Okna Życia, gdzie pozostawione dziecko zostanie otoczone troską i fachową opieką. Okno Życia znajduje się przy Opactwie Benedyktynek ul. Dworna 32.

Informujemy również, że Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się w niedzielę 9 czerwca br.

 

2019-03-22 14:13 Opublikował: Administrator

List do więźnia

Wspólnota Theoforos organizuje po raz kolejny akcję ewangelizacyjną „list do więźnia”. Akcja ma na celu głoszenie Dobrej Nowiny i spełnienie uczynku miłosiernego „więźniów pocieszać”. Przed Świętami Bożego Narodzenia zebraliśmy prawie 200 listów. Dziękujemy i liczymy na jeszcze większe wsparcie!

 

Każdy, kto chce się włączyć w to dzieło, może napisać list według podanej instrukcji i wrzucić go do specjalnie oznakowanej skrzynki ustawionej w kościele. Instrukcję można znaleźć na stronie internetowej wspólnoty Theoforos lub facebooku: „Ewangelizacja w więzieniu”, będzie też wyłożona w wersji papierowej obok skrzynki, do której należy wrzucać listy.

Jak napisać list:

-       własnoręcznie, krótki - nie dłuższy niż strona A4, w kopercie – nie zaklejaj!

-       rozpocznij go najlepiej chrześcijańskim pozdrowieniem „Drogi bracie”, „Bracie ukochany przez Boga” „Kochany bracie w Jezusie” itp.. a zakończ błogosławieństwem, podpisz się imieniem

-       List ma nieść pocieszenie, nadzieję, przesłanie o Bożej miłości, dla której nie ma granic i przeszkód, która nie wyklucza w żadnych okolicznościach życiowych

-       treść może być oparta o Słowo Boże, może zawierać fragment Słowa Bożego, który jest ważny dla Ciebie, Ciebie pociesza, buduje, umacnia, prowadzi, zmienia twoje serce i życie. Podziel się jak to Słowo staje się dla Ciebie kołem ratunkowym, co może przynieść adresatowi? Możesz zbudować życzenia w oparciu o to Słowo.

-       zadeklaruj konkretną formę wsparcia duchowego w okresie Świat, napisz kiedy i jaką formę przybierze twoja pamięć o więźniu – modlitwa, post, ofiarowana Msza Święta...

-       unikaj zdań umoralniających, pouczeń, napomnień.. wyraź zrozumienie dla trudnej sytuacji osobistej więźnia, wyobraź ją sobie. Niech list będzie wyrazem miłości miłosiernej jaką Jezus ma ku nam.

-       Możesz napisać kilka listów, do kilku więźniów, ale niech każdy będzie inny, osobisty.

-       List wrzuć do specjalnej skrzynki ustawionej w katedrze przy wyjściu

-       Możesz dołączyć do listu różaniec (najlepiej drewniany). Zebrane różańce kapelan również rozda więźniom.


Jak napisać list:

-       własnoręcznie, krótki - nie dłuższy niż strona A4, w kopercie – nie zaklejaj!

-       rozpocznij go najlepiej chrześcijańskim pozdrowieniem „Drogi bracie”, „Bracie ukochany przez Boga” „Kochany bracie w Jezusie” itp.. a zakończ błogosławieństwem, podpisz się imieniem

-       List ma nieść pocieszenie, nadzieję, przesłanie o Bożej miłości, dla której nie ma granic i przeszkód, która nie wyklucza w żadnych okolicznościach życiowych

-       treść może być oparta o Słowo Boże, może zawierać fragment Słowa Bożego, który jest ważny dla Ciebie, Ciebie pociesza, buduje, umacnia, prowadzi, zmienia twoje serce i życie. Podziel się jak to Słowo staje się dla Ciebie kołem ratunkowym, co może przynieść adresatowi? Możesz zbudować życzenia w oparciu o to Słowo (Boże Narodzenie = moment Wcielenia Słowa, Słowo zamieszkało między nami)

-       zadeklaruj konkretną formę wsparcia duchowego w okresie Świat, napisz kiedy i jaką formę przybierze twoja pamięć o więźniu – modlitwa, post, ofiarowana Msza Święta...

-       unikaj zdań umoralniających, pouczeń, napomnień.. wyraź zrozumienie dla trudnej sytuacji osobistej więźnia, wyobraź ją sobie. Niech list będzie wyrazem miłości miłosiernej jaką Jezus ma ku nam.

-       Możesz napisać kilka listów, do kilku więźniów, ale niech każdy będzie inny, osobisty.

-       List wrzuć do specjalnej skrzynki ustawionej w katedrze przy wyjściu

-       Możesz dołączyć do listu różaniec (najlepiej drewniany). Zebrane różańce kapelan również rozda więźniom.

2019-03-18 11:41 Opublikował: Administrator

Koncert Pasyjny

W niedzielę 17 marca w katedrze o godz. 19.00 zapraszamy do przeżycia wydarzenia słowno - muzycznego opartego na medytacji autorstwa księdza Grzegorza Strzelczyka oraz Oratorium Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”, będącym jednym z najbardziej uduchowionych, obrazujących głęboką wiarę w Boga dzieł kompozytora.

 

Wydarzenie jest prezentowane w okresie Wielkiego Postu w czternastu katedrach i świątyniach w całej Polsce. Liczba 14 w tytule projektu jest nawiązaniem do czternastu stacji drogi krzyżowej. Udział w wydarzeniu biorą: Jerzy Zelnik oraz Baltic Neopolis Ensemble. Dopełnienie stanowi prezentacja multimedialna oparta na filmie „Pasja” Mela Gibsona.

Zapraszamy wszystkich na przeżycie męki krzyżowej naszego Zbawiciela wyrażoną poprzez muzykę, słowo i obraz w przejmujący sposób trafiające do serca.

W związku z koncertem nie będzie w tym miesiącu Wieczoru Uwielbienia.

2019-03-09 19:17 Opublikował: Administrator

Środa Popielcowa - początek dobrego czasu

W dniu 6 marca Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post, czas nawrócenia i pokuty.

Dobry Bóg daje nam taki dobry czas, abyśmy sobie o Nim przypomnieli, porzucili, to co złe i wybrali Go na nowo w naszym życiu.

Na znak naszego nawrócenia i pokuty w Popielec przyjmiemy na nasze głowy popiół. Niech to będzie gest naszej pokory, bo przecież jesteśmy słabymi ludźmi, a grzechy tak często odłączają nas od Boga. To także znak naszej wiary, bo chociaż jesteśmy słabi i grzeszni, to wiemy, że Chrystus swoją mocą ten ludzki proch wynosi do godności dzieci Bożych. On jeden nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji.

W Popielec obowiązuje post ścisły tzn. wstrzemieźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy, czyli spożywanie pokarmów raz do syta i dwa razy dla zaspokojenia głodu. Post ilościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18 lat aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 lat we wszystkie piątki i w Środę Popielcową.

W Środę Popielcową porządek Mszy św. będzie niedzielny.

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne do katedry:

Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 1630;

Gorzkie Żale w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 1600;

Razem z dziećmi Gorzkie Żale będziemy śpiewać przez trzy niedziele (od II do IV Niedzieli Wielkiego Postu) podczas Mszy św. o godz. 1200;

Zapraszamy wszystkich do udziału w tych pięknych i pobożnych nabożeństwach, za udział w których można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej. przyjęcie Komunii Św., brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Św.)

2019-03-05 16:30 Opublikował: Administrator

40-godzinne Nabożeństwo

W niedzielę poprzedzającą Środę Popielcową tradycyjnie w naszej parafii rozpoczynamy 40-godzinne Nabożeństwo.

Już od XIII wieku w Kościele Katolickim spotykamy się z taką formą nabożeństwa. Jest to czas w którym przez 40 godzin adorujemy Najświętszy Sakrament.

Z jednej strony jest to okazja do naszego większego zaangażowania się w spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, a z drugiej, okazja do wynagrodzenia za grzechy przez nas popełnione.

Liczba 40 w Biblii jest dość często spotykaną. 40 dni Jezus pościł na pustyni, 40 dni trwał potop za czasów Noego, 40 lat Izraelici szli przez pustynię.

Jezus pozostał z nami, jak obiecał, aż do skończenia świata. Wielu z nas o tym pamięta i odwiedza Go w naszej katedrze, gdzie całymi dniami czeka na nas w kaplicy wystawienia. Pozostał z nami, by nas umacniać i wspierać, lecz wielu o tym zapomina. Chciejmy skorzystać z czasu 40-godzinnego Nabożeństwa, aby umocnić naszą z Nim więź.

 

Tegoroczne Nabożeństwo poprowadzi Ks. Grzegorz Suchta – notariusz kurii biskupiej.

Czujmy się zaproszeni na to szczególne spotkanie.

 

2019-03-02 22:20 Opublikował: Administrator

Tydzień Trzeźwości

Niedziela 3 marca to dzień ekspiacji czyli wynagrodzenia za grzechy pijaństwa, a jednocześnie początek Tygodnia Trzeźwości.

 

„Młodzi trzeźwi i wolni” - to tegoroczne hasło tego tygodnia. Odpowiedzialność za trzeźwość młodych, za ich bycie wolnymi od wszelkich uzależnień spoczywa na wszystkich dorosłych, zwłaszcza na rodzicach, kapłanach, nauczycielach i wychowawcach.

Niech ten czas będzie wypełniony wzmożoną modlitwą o trzeźwość, a także naszym świadectwem abstynencji.

 

2019-03-02 22:15 Opublikował: Administrator

Kurs Nowe Życie

Jeżeli szukasz Prawdy i chcesz odkryć jaki jest Bóg, to zapraszamy Cię na Nowe Życie.

 

Zapraszamy Cię, przeżyj razem z nami osobiste spotkanie Jezusem. Przyjmij od Niego skarb od dawna dla ciebie przygotowany – Nowe Życie, pozbawione lęku i niezrozumienia.
A może jest tak, że utraciłeś swoją początkową gorliwość i na nowo chcesz zakochać się w Bogu, który jest Miłością – ciebie również zapraszamy na ten kurs!
Jedynym warunkiem udziału w tym kursie jest ukończony 18-sty rok życia.
Kurs odbywać się będzie w Ośrodku Caritas w Ptakach k. Nowogrodu, koszt to 150 zł.
Zapisy i informacje snelomza.theoforos.pl

 

 

2019-01-11 18:20 Opublikował: Administrator

Odkrywaj życie, wiarę, sens

Jeśli szukasz w życiu czegoś więcej... Jeśli chciałbyś coś zmienić... Jeśli nurtują cię ważne pytania i nie wiesz gdzie znaleźć odpowiedź...

Kurs Alpha może pomóc ci w twoich poszukiwaniach...

Czy jest w życiu coś więcej? Czy Bóg dziś uzdrawia? Kim jest Jezus? Kim jest i co czyni Duch Święty? Jak przeciwstawić się złu? To tylko niektóre z zagadnień poruszanych na Alpha.

Każde spotkanie zaczynamy małą kolacyjką, podczas, której możesz poznać fajnych ludzi. Potem jest czas na humor i krótki wykład o życiu, Bogu i naszych poszukiwaniach. Następnie, jeśli zechcesz, bedziesz mógł się podzielić swoimi spostrzeżeniami i poglądami na dany temat. I tak przez kolejne 11 tygodni od 6 lutego zaczynając.

Zapraszamy 6 lutego o 18.45 do Domu Parafialnego przy katedrze.

Alpha jest bezpłatna, a dla dzieci mamy pokój zabaw i opiekę na czas spotkania.

Info i zapisy alphalomza.theoforos.pl

2019-01-11 18:06 Opublikował: Administrator

Zaproś swojego współmałżonka na randkę

Zapraszamy pary z różnym stażem małżeńskim. Pierwsze spotkanie już 12 stycznia o 17.30.
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc!!!

Kurs małżeński to siedem cotygodniowych spotkań dla małżeństw, które chcą umocnić swoją więź. Spotkania odbywają się w miłej, romantycznej atmosferze przy ciastku, kawie i herbacie. Tematy poruszane na kursie: v Budowanie mocnych fundamentów v Sztuka komunikacji v Rozwiązywanie konfliktów v Rodzice i teściowie v Dobry seks v Miłość w działaniu Kurs przeznaczony jest dla osób z różnym stażem małżeńskim.

info i zgłoszenia snelomza.theoforos.pl

2019-01-09 07:22 Opublikował: Administrator

Rok 2018 w krótkim zarysie i plany na 2019 r.

Rok 2018 w krótkim zarysie i plany na 2019 r.
Ołtarz Św. Antoniego, którego renowacja jest zaplanowana na nowy rok
Co roku podejmujemy wiele różnych prac przy katedrze i parafii. Dziękujemy tym wszystkim, dzięki których modlitwie i ofirności jest to możliwe. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem roku 2018 i planami na rok 2019.

 

W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i  600 - lecie nadania praw miejskich Łomży. Dziękowaliśmy Bogu za doświadczenie wieków, dokonania duchowe i materialne, za osoby i liczne dzieła, które ukształtowały naszą tożsamość. W piątek 15 czerwca 2018 r. odbyły się uroczystości 600 - lecia nadania praw miejskich Łomży, które rozpoczęły się poświęceniem figury Chrystusa niosącego Krzyż na rogu ul. Giełczyńskiej i Dwornej. Następnie w Katedrze pod przewodnictwem Arcybiskupa Salvatore Pennacchio - Nuncjusza Apostolskiego w Polsce sprawowana była uroczysta Msza św. Dzień Jubileuszu pełen wydarzeń zakończył uroczysty koncert w Katedrze.

Odzyskaną przed stu laty niepodległość uczciliśmy 11 listopada w Katedrze biciem w dzwony o godz. 1100, uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny i koncertem muzyki polskiej.

W ciągu roku w Katedrze cyklicznie odbywają się koncerty muzyczne:

Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża pod dyrekcją Jacka Szymańskiego;

Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Sacrum et Musica dzięki Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego;

Koncert dedykowany św. JP II wykonuje Studio Wokalne eMDeK pod dyr. Magdy Sinoff;

Łomżyńskie Betlejem;

Improperia wykonują Zespół Muzyki Dawnej Voci Unite i Schola Gregoriańska WSD;

Egzaminy dyplomowe studentów Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży;

Wszystkim występującym w Katedrze Artystom składam w imieniu wiernych słuchaczy słowa podziękowań i wdzięczności za przeżyte koncerty.

Pośród dokonań materialnych zrealizowanych w mijającym roku są:

- renowacja figury Chrystusa niosącego krzyż, przebudowa ogrodzenia i odbudowa postumentu pod figurę to koszt 80 tys zł;

- Oświetlenie sklepień w nawie głównej katedry kosztowało 33 tys zł;

- Schody z granitu prowadzące do katedry od ul Sadowej kosztowały 27 tys zł;

- Prace przy oczyszczaniu i zabezpieczaniu ceglanych ścian naszej katedry. Bardzo żmudne i kosztowne prace przy renowacji elewacji były przed kilkunastu laty. Chemiczne środki impregnujące cegłę działają aktywnie do kilku lat. Przez kilkanaście lat od renowacji cegłę pokrył brud, który trzeba usunąć i na nowo zabezpieczyć preparatami chemicznymi. Od snaszego Miasta otrzymaliśmy na ten cel 70 tys zł. Wkład własny Parafii 70.980 zł. W tym roku poddaliśmy konserwacji ceglane elewacje od dzwonnicy do frontowej fasady.

- w kancelarii parafialnej wymieniono okna i drzwi, oraz wymalowano wnętrze 20 tys. zł;

Dziękuję w tym miejscu Wszystkim Państwu za składane ofiary w każdą niedzielę na tacę, ofiary indywidualne w kopertach i przelewach bankowych. Dziękuję Władzom naszego Miasta: Panu Prezydentowi i całej Radzie Miejskiej, za wsparcie naszych wysiłków.

W 2019 roku planujemy:

Konserwację ołtarza św. Antoniego, który powróci na drugi filar od ambony;

Prace zabezpieczające ceglane ściany fasady katedry i dzwonnicy,

Konserwacja nagrobka N. Kossakowskiego, jeśli otrzymamy wsparcie z zewnątrz;

Na wiosnę rozpoczną się prace przy elewacji budynku plebanii.

Wszystkie nasze planowane inwestycje są uwarunkowane możliwościami finansowymi Parafii. Proszę więc Wszystkich, aby w miarę swoich możliwości okazali pomoc. W tym celu księża odwiedzający Państwa w czasie kolędy zostawią koperty, które wypełnione ofiarnym groszem, posłużą w ciągu roku do realizacji planowanych prac.

Życzymy by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla Wszystkich Państwa zdrowie, siły i potrzebne łaski w 2019 roku.

 

2018-12-20 22:58 Opublikował: Administrator

Życzenia Świąteczne

 

W roku 100 - lecia odzyskania Niepodległości

i 600 - lecia nadania praw miejskich dla naszego Grodu prośmy o łaski

od Nowonarodzonej Dzieciny

dla Ojczyzny, Miasta

i naszych Rodzin.

 

Z życzeniami

Bożego błogosławieństwa

 

Duszpasterze Parafii Katedralnej

 

2018-12-20 13:36 Opublikował: Administrator

Kolęda czyli odwiedziny duszpasterskie

27 grudnia rozpocznie się w naszej parafii tzw. kolęda... Jak się do niej przygotować i jaki jest planowany porządek kolędy w tym roku umieszczamy poniżej.

 

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

1. - stół nakryty białym obrusem,

- krzyż i dwie zapalone świece,

- wodę święconą i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie),

- Pismo św. i obrazki poświadczające, że przystąpiliśmy do Sakramentu Pojednania w okresie wielkanocnym;

- dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do religii (lepiej przyznać się, że takowego się nie posiada niż tłumaczyć, że „pożyczyłem koledze i mi nie oddał”, bo i tak żaden ksiądz w to nie uwierzy).

2. Na drzwiach domu kredą napisać K+M+B 2016 - jest to dla księdza widoczny znak, że w tym domu mieszkają katolicy i pragną go przyjąć po kolędzie. Jeśli mieszkamy daleko od kościoła, należy przyjechać po księdza na plebanię.

3. Z okazji kolędy rodziny, które na to stać, powinny złożyć ofiarę na utrzymanie księży tzw. kolędę i ofiarę na prace przy katedrze. Dobrze, jeśli głowa rodziny, wręczając księdzu ofiarę, powie, jaką jej część przeznacza na kolędę, a jaką na prace prowadzone przy katedrze.

Brak możliwości złożenia ofiary nie może być w żadnym wypadku powodem nieprzyjęcia księdza po kolędzie.

Rodzina, która notorycznie nie przyjmuje księdza po kolędzie, może być potraktowana jako niepraktykująca lub nawet niewierząca.

Przebieg kolędy:

- wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu;

- na przyjście księdza wyłączamy telewizor i radio (nawet Radio Maryja);

- na chrześcijańskie pozdrowienie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” odpowiadamy: „Na wieki wieków. Amen”;

- wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie;

- gdy ksiądz kropi nas wodą święconą, czynimy znak krzyża (przedmioty religijne do poświęcenia wcześniej kładziemy na stole);

- po zakończeniu kolędy odprowadzamy księdza do sąsiada, ostatnia rodzina odprowadza księdza (lub odwozi) na plebanię.

Pamiętajmy, że głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest wniesienie Bożego błogosławieństwa do rodziny, poznania parafian, ich problemów oraz opinii na temat funkcjonowania parafii. Dlatego bardzo ważną rzeczą w trakcie kolędy jest szczerość w rozmowie z kapłanem. Jeśli chcemy zaproponować poczęstunek, czynimy to na początku odwiedzin.

Porządek kolędy

czwartek 27 XII 2018 r.

godz. 930 - Jednaczewo: 4 ks.:

1. ks. od leśniczówki ul. Leśna, Zielona, Piaskowa

2. ks. od PP. Staniszewskich ul. Wesoła

3. ks. od ul. Łomżyńskiej nr 6 (PP. Rakowskich) i ul. Wesoła

4. ks. od ul. Łąkowa od pierwszych nr;

godz. 1530 - Pl. Niepodległości 15 - 2 ks

godz. 1530 - ul. Zawadzka - 1 ks

 

piątek 28 XII 2018 r.

godz. 930 - Jednaczewo: 4 ks.:

1. ks ul. Łomżyńska od PP Pardo do remizy; str nieparzysta i ul Podleśna

2. ks ul. Łomżyńska od PP Jankowskich do remizy; str parzysta

3. ks od początku ul. Łomżyńskiej od PP. Puławskich do końca ul. Szkolnej:

4. ks ul. Łomżyńska od drogi do Kupisk do remizy;

godz. 1530 - ul. Polowa 11 - 2 ks

godz. 1530 - ul. Nowa i Stara - 1 ks

 

sobota 29 XII 2018 r.

godz. 930 - Nowogrodz. (d pryw.) - 2 ks

godz. 930 - Stacha Konwy (d. pryw.) 1 ks

godz. 1400 - Łąkowa, Zakątek, Stawowa i Torfowa - 2 ks

godz. 1400 - ul. Projektowana - 1 ks

 

niedziela 30 XII 2018 r.

godz. 1400 - ul. Polowa 17 - 2 ks

godz. 1400 - ul. Marynarska - 1 ks

 

poniedziałek 31 XII 2018 r.

godz. 930 - ul. Dworna (Sikor. - Gieł.) - 3 ks

 

środa 2 I 2019 r.

godz. 1530 - Os. Boh. M. Cassino 1 - 2 ks

godz. 1530 - Os. Boh. M. Cassino 2 - 2 ks

 

czwartek 3 I 2019 r.

godz. 930 - ul. Bernatowicza 5 i 9 - 1 ks

godz. 1530 - Os. Boh. M. Cassino 3 - 2 ks

godz. 1530 - Os. Boh. M. Cassino 4 - 2 ks

 

piątek 4 I 2019 r.

godz. 1530 - Al. Leg. 32A, 32B i 32C - 2 ks

godz. 1530 - ul. Krótka, Długa 12 - 2 ks

 

sobota 5 I 2019 r.

godz. 930 - ul. Kierzkowa i Klasztorna - 2 ks

godz. 930 - Senat., Szkolna, J. z Kolna, Ziel. - 2 ks

godz. 1400 - ul. Dworna 23 i 23A - 2 ks

godz. 1400 - ul. Sadowa 4, 6 i 8 - 2 ks

 

niedziela 6 I 2019 r.

godz. 1400 - Al. Legionów (d. pryw.) - 1 ks

godz. 1400 - ul. Dworna 1 - 2 ks

 

poniedziałek 7 I 2019 r.

godz. 930 - ul. Sikor. (od Al. Leg. do ronda) - 2 ks

godz. 1530 - Al. Legionów 5 - 2 ks

godz. 1530 - ul. M.C. Skłodowskiej 2 - 2 ks

 

wtorek 8 I 2019 r.

godz. 1530 - Dmowsk. 1, Leg. 34B i 36A - 1 ks

godz. 1530 - ul. Dmowskiego 2 - 1 ks

godz. 1530 - ul. Dmowskiego 2A - 1 ks

godz. 1530 - ul. Dmowskiego 2B - 1 ks

 

środa 9 I 2019 r.

godz. 930 - Sikorsk. (od mostu) i ul. Wąska - 1 ks

godz. 1530 - ul. Polowa 55B - 2 ks

godz. 1530 - ul. Wojska Polskiego 31 - 1 ks

godz. 1530 - ul. 3 Maja 2 i 6A - 1 ks

 

czwartek 10 I 2019 r.

godz. 930 - ul. 3 Maja (st. bud.) - 1 ks

godz. 1530 - ul. Dmowskiego 4 - 1 ks

godz. 1530 - ul. Dmowskiego 6 - 1 ks

godz. 1530 - ul. Dmowskiego 8 - 1 ks

godz. 1530 - ul Kopernika 6 - 1 ks

 

piątek 11 I 2019 r.

godz. 1530 - Pl. Pocztowy 2 - 1 ks

godz. 1530 - ul. Polowa 6, 19, 13 - 1 ks

godz. 1530 - ul. Ogrodowa - 1 ks

godz. 1530 - Dworna (Giełcz.-Al. Leg. bez bloków) i ul. Długa (st. bud.), Sienkiewicza - 1 ks

 

sobota 12 I 2019 r.

godz. 930 - Chętnika, Raginisa, Glogera, Żwirki i Wigury, Cibor. - 4 ks

godz. 1400 - ul. Długa 18, 20, 22, 24 - po 1 ks.

 

niedziela 13 I 2019 r.

godz. 1400 - ul. Polowa 15 - 2 ks

 

poniedziałek 14 I 2019 r.

godz. 15.30 - ul. Polowa 33 - 2 ks

godz. 15.30 - ul. Polowa 35 - 2 ks

Uwaga: Wcześniej była podana błędna godzina. Początek kolędy 14 stycznia jest, jak w każdu dzień powszedni o 15.30.

 

wtorek 15 I 2019 r.

godz. 1530 - ul. Stacha Konwy 2 - 2 ks

godz. 1530 - ul. Stacha Konwy 6 - 1 ks

godz. 1530 - ul. Stacha Konwy 8 - 1 ks

 

 

środa 16 I 2019 r.

godz. 1530 - ul. Wojska Polskiego 25 - 1 ks

godz. 1530 - ul. Wojska Polskiego 27 - 1 ks

godz. 1530 - ul. Wojska Polskiego 29 - 2 ks

 

czwartek 17 I 2019 r.

godz. 1530 - ul. Polowa 51B - 2 ks

godz. 1530 - ul. Polowa 53A - 2 ks

 

piątek 18 I 2019 r.

godz. 930 - W. Pol. (st. bud.) i Polowa (26- 65) - 3 ks

godz. 1530 - ul. Dworna 35 - 2 księży

godz. 1530 - ul. Bernatowicza 7 - 1 ks

 

sobota 19 I 2019 r.

godz. 930 - Koper. (d. pr.), Al. Leg. 11-15 - 1 ks

godz. 930 - ul. Giełcz., St. Rynek i Farna - 1 ks

godz. 930 - ul. Piękna 7 - 1 ks

 

poniedziałek 21 I 2019 r.

godz. 1530 - ul. Wiejska 3 - 1 ks

godz. 1530 - ul. Wiejska 5 - 1 ks

godz. 1530 - ul. Wiejska 5A, 5B, 7, Piękna 5 - 1 ks

godz. 1530 Pl. Kościuszki, Wiejska 4, 6, 8, Piękna 3 - 1 ks

 

wtorek 22 I 2019 r.

godz. 1530 - ul. Dmowskiego 3 - 2 ks

godz. 1530 - ul. Dmowskiego 5 - 2 ks

 

środa 23 I 2019 r.

godz. 1530 - ul. Nowogrodzka 6 - 2 ks

godz. 1530 - ul. Piękna 1 - 2 ks

czwartek 24 I 2019 r.

godz. 1530 - ul. Piękna 11 - 2 ks

godz. 1530 - ul. Piękna 13 - 2 ks

 

2018-12-20 13:18 Opublikował: Administrator

Rekolekcje Adwentowe

16 grudnia w niedzielę rozpoczynamy nasze adwentowe rekolekcje. Nauki rekolekcyjne będzie głosił Ks dr Jacek Czaplicki Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

 

Porządek rekolekcji:

16 grudnia (niedziela) Msze św. z naukami jak w każdą niedzielę.

17 - 18 grudnia (poniedziałek - wtorek)

7:00     Roraty z nauką dla wszystkich

po roratach zapraszamy do śpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP

8:30     Msza św. z nauką dla wszystkich

12:00     Msza św. z nauką dla chorych i starszych i źle się mających (we wtorek modlitwa z włożeniem rąk na chorych)

16:30     Msza św. z nauką dla dzieci

18:00     Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

2018-12-14 09:00 Opublikował: Administrator

List do więźnia

List do więźnia
Skrzynka pocztowa w katedrze pod chórem, do której można wrzucać listy do więźnia
Wspólnota Theoforos organizuje akcję ewangelizacyjną mająca na celu głoszenie Dobrej Nowiny i spełnienie jednego z uczynków miłosierdzia – więźniów pocieszać. Chcemy napisać 1000 listów i przekazać je więźniom na Święta Bożego Narodzenia.

 

Jak napisać list:

-       własnoręcznie, krótki - nie dłuższy niż strona A4, w kopercie – nie zaklejaj!

-       rozpocznij go najlepiej chrześcijańskim pozdrowieniem „Drogi bracie”, „Bracie ukochany przez Boga” „Kochany bracie w Jezusie” itp.. a zakończ błogosławieństwem, podpisz się imieniem

-       List ma nieść pocieszenie, nadzieję, przesłanie o Bożej miłości, dla której nie ma granic i przeszkód, która nie wyklucza w żadnych okolicznościach życiowych

-       treść może być oparta o Słowo Boże, może zawierać fragment Słowa Bożego, który jest ważny dla Ciebie, Ciebie pociesza, buduje, umacnia, prowadzi, zmienia twoje serce i życie. Podziel się jak to Słowo staje się dla Ciebie kołem ratunkowym, co może przynieść adresatowi? Możesz zbudować życzenia w oparciu o to Słowo (Boże Narodzenie = moment Wcielenia Słowa, Słowo zamieszkało między nami)

-       zadeklaruj konkretną formę wsparcia duchowego w okresie Świat, napisz kiedy i jaką formę przybierze twoja pamięć o więźniu – modlitwa, post, ofiarowana Msza Święta...

-       unikaj zdań umoralniających, pouczeń, napomnień.. wyraź zrozumienie dla trudnej sytuacji osobistej więźnia, wyobraź ją sobie. Niech list będzie wyrazem miłości miłosiernej jaką Jezus ma ku nam.

-       Możesz napisać kilka listów, do kilku więźniów, ale niech każdy będzie inny, osobisty.

-       List wrzuć do specjalnej skrzynki ustawionej w katedrze przy wyjściu

-       Możesz dołączyć do listu różaniec (najlepiej drewniany). Zebrane różańce kapelan również rozda więźniom.

 

Listy chcemy zebrać do 10.12.2018

 

2018-12-03 22:25 Opublikował: Administrator

Akatyst

Zapraszmy w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia tzn w piątek 7 grudnia na Mszę Św. wieczorną, po której zostanie uroczyście odśpiewany Akatyst ku czci Bogarodzicy.

 

Akatyst ku czci Bogarodzicy jest najstarszym i najpiękniejszym hymnem maryjnym znanym w tradycji chrześcijańskiej. Powstał w kręgu kultury bizantyjskiej i był częstą modlitwą wschodnich chrześcijan. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa ‘akathistos’ - co znaczy nie siedząc, stojąc i wskazuje na to, że na znak czci należy śpiewać go lub słuchać w postawie stojącej.

Hymn składa się z 12 ikosów i tyluż kondakionów, które niezwykle plastycznym językiem ukazują nam dzieło łaski Bożej w Maryi. Słowa tego hymny wprowadzają nas w modlitwę i kontemplację miejsca Maryi w tajemnicy Chrystusa - Słowa Wcielonego, na którego cześć śpiewamy uroczyste ‘Alleluja’.

Akatystu nie można tylko czytać lub słuchać, trzeba go celebrować dając się wprowadzić coraz głębiej w tajemnicę tego, co jest nieuchwytne dla naszych umysłów, a co możemy pojęć ‘czystym sercem’ i łaską wiary.

Poprzez modlitwę śpiewem Akatystu w Kościele Katolickim wyraża się duchowe zbliżenie chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, któremu towarzyszy Bogurodzica - Matka jedności. (komentarz przed śpiewem akatystu)

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i prosimy na to nabożeństwo zabrać ze sobą świece.


 

2018-12-03 22:21 Opublikował: Administrator

Świąteczna zbórka żywności

Wspólnota Otwartych Serc im. Św. Brata Alberta i Caritas Parafii Katedralnej zorganizuje Świąteczną Zbiórkę Żywności przeznaczoną dla osób ubogich z naszej parafii.

 

W porozumieniu z właścicielami sklepów odbędzie się ona w piątek 7 grudnia od 1500-1800 i w sobotę 8 grudnia od 1000-1800 w sklepach: Biedronka na Dwornej, Boss na Bernatowicza, Alex na Dmowskiego, na rogu Długiej i Farnej i Ks. Anny 22, oraz Lewiatan Ewa na Sikorskiego 373. Kupując produkt spożywczy lub chemii gospodarczej i wrzucając do kosza możemy wesprzeć miej zamożnych naszych parafian i pomóc, by mogli radośniej przeżyć Święta Bożego Narodzenia. Wszystkim ofiarodawcom i właścicielom sklepów, którzy zgodzili się na tę akcję składamy podziękowanie.

 

2018-12-01 14:08 Opublikował: Administrator

Adwent 2018

Rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny czasem Adwentu. Okres Adwentu ma podwójny charakter: przygotowuje nas do Świąt Bożego Narodzenia, podczas których czcimy pierwsze przyjście Chrystusa między ludzi, oraz kieruje naszą uwagę na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Z tych powodów Adwent jest czasem świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie z Bogiem.

 

Wzorem świętego i radosnego adwentowego oczekiwania ma być dla nas Matka Najświętsza. Nasze uczestnictwo we Mszy św. roratniej odprawianej ku czci Maryi codziennie rano o godz. 700 niech będzie tego wyrazem. Każdego dnia po roratach będziemy śpiewać Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny. Dzieci zapraszamy do udziału w roratach we wtorki i w czwartki. Rekolekcje adwentowe rozpoczną się w naszej wspólnocie w III Niedzielę Adwentu.

 

2018-12-01 14:07 Opublikował: Administrator

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Jak w ubiegłe lata tak i w tegorocznym Adwencie możemy nabyć świecę Caritas, która jest czytelnym znakiem naszej gotowości na przyjęcie Chrystusa w każdym człowieku. Świece kosztują 15 zł.
2018-12-01 14:01 Opublikował: Administrator

Imieniny Pasterza Diecezji

W środę, w liturgiczne wspomnienie Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny Pasterz Diecezji Ksiądz Biskup Janusz obchodzi dzień swoich imienin.

Osobę Dostojnego Solenizanta i Jego posługę polecamy opiece Matki Bożej Pięknej Miłości życząc obfitości Bożych łask, asystencji Ducha Św. i jak najpiekniejszych owoców posługi pasterskiej.

2018-11-19 09:26 Opublikował: Administrator

100 lat Niepodległej Ojczyzny

11 listopada w naszej Ojczyźnie przypada Święto Niepodległości. W stulecie odzyskania Wolnej Ojczyzny, wdzięczni Bożej Opatrzności za ten wielki dar będziemy prosić Pana Dziejów o potrzebne łaski dla wszystkich Polaków.

 

W przeddzień w sobotę 10 listopada od godz. 18.00 do 21.00 w katedrze odbędzie się czuwanie modlitewne za Ojczyznę.

W niedzielę 11 listopada o godz. 11.00 zabrzmią dzwony we wszystkich kościołach na pamiątkę odzyskanej przed stu laty niepodległości.

W katedrze Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 12.00 odprawi Biskup Janusz Stepnowski.

Dzień Niepodległości w katedrze zakończymy o godz. 19.00. uroczystym koncertem muzyki polskiej. Wystąpią wspaniali soliści: Hanna Zajączkiewicz (sopran) oraz Tomasz Piluchowski (tenor), a Orkiestrę Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży poprowadzi Jan Miłosz Zarzycki.

Serdecznie zapraszamy!

 

2018-11-05 23:22 Opublikował: Administrator

Uroczystość Wszystkich Świętych

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych bliskich zarówno w naszej katedrze, jak i na cmentarzu parafialnym.

W czwartek - 1 listopada – przypada Uroczystość Wszystkich Świętych; Porządek Mszy św. w katedrze będzie niedzielny. O godz. 1130 procesja z poświęceniem cmentarza parafialnego przy ul. Kopernika. Na zakończenie procesji Msza św. w kaplicy na cmentarzu w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Procesję na cmentarzu i Mszę św. odprawi Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski.

W piątek - 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Porządek Mszy św. w Dzień Zaduszny w katedrze będzie niedzielny. O godz. 1000 Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza z jutrznią żałobną za zmarłych i procesją żałobną. Przed wieczorną Mszą św. 1 i 2 listopada o godz. 1730 odmówimy różaniec za zmarłych.

Porządek nabożeństw w kaplicy na cmentarzu parafialnym od środy do soboty włącznie (31 X-3 XI):

godz.   9.00   Różaniec za zmarłych,

godz. 10.00   Msza św.

godz. 11.00   Różaniec za zmarłych,

godz. 12.00   Msza św.

 

 

Od 1 do 8 listopada można uzyskać każdego dnia odpust zupełny, który można ofiarować tylko za zmarłych. W tym celu należy nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych.

Do 8 listopada włącznie codziennie o godz. 1800 w nszej katedrze odprawimy Mszę św. za zmarłych z wypominek jednorazowych i rocznych. Przed wieczorną Mszą św. o godz. 1730 każdego dnia odmawiamy różaniec za wszystkich wiernych zmarłych wyczytując wypominki.

 

2018-10-25 09:43 Opublikował: Administrator

Niedługo Uroczystość Wszystkich Świętych

Powoli przybliżamy się do uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

 

Jesień jest sama w sobie czasem zamyślenia o przemijaniu, śmierci i wieczności. To zamyślenie winno stać się okazją do odnowienia naszej wiary w rzeczy ostateczne: w życie wieczne i w zmartwychwstanie. Niech ten czas będzie dla nas okazją, chociaż częściowego, wobec naszych zmarłych spłacenia długu wdzięczności. Czy pamiętasz o swoich zmarłych rodzicach, dziadkach, rodzeństwie, krewnych, przyjaciołach, dobroczyńcach? Czy możesz oprócz pamięci coś dla nich ofiarować? Pospiesz im z pomocą! Zanieś im w darze wdzięczności wielki dar Mszy św., Komunii św., modlitwę całej parafialnej wspólnoty tzw. Wypominki. Zanieś im w darze to, co naprawdę kosztuje, a więc przede wszystkim swoje nawrócenie, pokutę. Dopiero wtedy kwiat zaniesiony przez nas na grób i zapalona na nim lampka będą wyrazem czegoś, co jest naprawdę cenne w oczach Bożych, nie tylko zewnętrzną dekoracją. Wobec tajemnicy śmierci i życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami. Wypominki roczne składamy w zakrystii i w kancelarii. Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów naszych bliskich.

Śmieci składajmy wyłącznie do pojemników ustawionych przy wyjściach z cmentarza.

Procesja na cmentarzu przy ul. Kopernika 1 listopada rozpocznie się o godz. 1130.

 

2018-10-19 10:28 Opublikował: Administrator

Niedziela Misyjna

21 października będziemy przeżywać Niedzielę Misyjną. Jest to szczególny czas modlitwy za misje, a także okazja do materialnego wsparcia misjonarzy. Pieniądze zebrane w ten dzień na tacę umożliwią formację kapłanów, kleryków oraz katechistów na terenach misyjnych.
2018-10-12 10:06 Opublikował: Administrator

Dzień Papieski

Już po raz osiemnasty Kościół w Polsce obchodzi dziś Dzień Papieski, którego hasło w tym roku brzmi: Promieniowanie ojcostwa.

 

Jest to nawiązanie do nauczania Papieża Polaka, który podkreślał rolę ojca we współczesnym świecie. Dziś prosimy przed kościołami o ofiarę do puszki na rzecz młodzieży zdolnej i pochodzącej z ubogich środowisk. Głównym założeniem Dnia Papieskiego jest bowiem budowanie św. Janowi Pawłowi II żywego pomnika, którym mają być ludzie młodzi opierający swoje życie o wartości chrześcijańskie i będący równocześnie przyszłą elitą Kościoła i Ojczyzny.

 

2018-10-12 10:01 Opublikował: Administrator

SACRUM ET MUSICA

14 października o 19.00 odbędzie się w naszej katedrze koncert kończący tegoroczną edycję festiwalu "Sacrum et musica".

Na zakończenie XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "SACRUM ET MUSICA” wystąpią: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego, Gabriela Iştoc (RUMUNIA) – sopran, Mariusz Bonaszewski – aktor i połączone chóry. W programie dzieła J.S. Bacha, A. Vivaldiego, T. Albinoniego, W.A. Mozarta, G. Bizeta.

2018-10-05 16:40 Opublikował: Administrator

Pogrzeb Dzieci Utraconych

Pogrzeb Dzieci Utraconych odbędzie się w sobotę 13 października o godz. 10.00 w parafii Bożego Ciała na ul. Przykoszarowej.
Zapraszamy na tę uroczystość Wszystkich, którzy chcą pożegnać Dzieci zmarłe przed narodzeniem oraz wesprzeć ich rodziców.
2018-10-05 16:26 Opublikował: Administrator

Studium Życia Rodzinnego

Duszpasterstwo Rodzin naszej Diecezji zaprasza narzeczonych, małżonków i rodziców do udziału w zajęciach Studium Życia Rodzinnego w Łomży.

W tym roku rusza ono na trzech poziomach. Narzeczonych i małżonków organizatorzy zapraszają na 5 spotkań poświęconych budowaniu szczęśliwego małżeństwa i trwałej rodziny, a rodziców na 5 spotkań poświęconych sztuce mądrego i odpowiedzialnego wychowania dzieci.

Narzeczeni, którzy ukończą Studium Życia Rodzinnego, są zwolnieni z bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa w parafii. Informacje i zapisy na stronie www.duszpasterstworodzin.lomza.pl, bądź na ulotkach wyłożonych na stolikach przy wyjściu z kościoła.

2018-10-05 16:07 Opublikował: Administrator

Różańcowy październik

W tradycji naszej miesiąc październik jest miesiącem poświęconym Maryi i modlitwie różańcowej. Spotykamy się w kościołach kaplicach, domach, aby wspólnie się modlić i wypraszać opiekę naszej Matki.

Zapraszamy do katedry na Nabożeństwa Różańcowe w dni powszednie o 17.30, a niedziele po Mszy o 16.00. Dzieci zapraszamy od poniedziałku do piątku na 16.30 na specjany różaniec dla nich.

2018-10-02 09:40 Opublikował: Administrator

Kurs Alpha

Już szesnasty raz w naszej parafii zostanie przeprowadzony Kurs Alpha. Jest to seria spotkań dla tych wszystkich, którzy chcą czegoś więcej dowiedzieć się o istocie chrześcijaństwa i spróbować odpowiedzieć sobie na niektóre pytania związane z sensem życia.
2018-09-29 21:26 Opublikował: Administrator

Różaniec publiczny z Ojczyznę

W każdą I sobotę miesiąca o godz. 16.45 na Starym Rynku w Łomży odmawiany jest PUBLICZNY RÓŻANIEC wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP i o odnowę moralna Polski i świata.
Zapraszamy serdecznie
2018-08-24 12:41 Opublikował: Administrator

Jubileusz 50 lecia kapłaństwa

Miesiące maj i czerwiec to czas, kiedy większość kapłanów obchodzi swoje rocznice święceń, ale Złoty Jubileusz to niecodzienna uroczystość.

1 czerwca 1968 roku święcenia kapłańskie przyjęło 7 diakonów, dwóch z nich przeszło już do wieczności, a pozostali świętowali swoje 50-lecie w naszej katedrze 4 czerwca. Nadmieńmy, że trzech Czcigodnych Jubilatów na co dzień posługuje w naszej parafii.

50 rocznicę święceń kapłańskich obchodzili:

ks. Infułat Jan Sołowianiuk

ks. Prałat Franciszek Wróblewski

ks. Kanonik Wojciech Kulesza

ks. Kanonik Jan Rogowski

ks. Kanonik Antoni Tomkiewicz.

Czcigodnych Jubilatów polećmy opiece Matki Pięknej Miłości na dalsze lata ich życia i posługi.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z uroczystości.

2018-06-11 11:10 Opublikował: Administrator

Marsz dla życia i rodziny

Już w najbliższą niedzielę o 12.00 w naszej katedrze rozpocznie się Marsz dla życia i rodziny.

Zapraszamy do udziału w nim wszystkich, a szczególnie tych, którym nie jest obojętna rodzina i ludzkie życie. Niech nasz liczny udział będzie wyrazem naszej troski o to, co naprawdę ważne.

Szczególnie dziś kiedy tak bardzo rodzina i życie ludzkie są atakowane przez świat i szatana potrzebne jest świadectwo ludzi wierzących.

Program jest następujący

12.00 - Msza w katedrze

13.00 - Marszu ulicami Łomży do Parafii Krzyża Św

Na miejscu zapraszamy na Festyn Rodzinny

 

2018-06-06 08:16 Opublikował: Administrator

Strefa Mocy - rekolekcje w plenerze.

W dn. 5 i 6 czerwca 2018r. na Stadionie Miejskim w Ostrołęce odbędzie się wydarzenie ewangelizacyjne, które ma na celu zaproszenie do bliskości z Bogiem jak największej ilości osób. Jeśli chcesz usłyszeć Dobrą Nowinę o miłości Boga do Ciebie, posłuchać dobrej muzyki chrześcijańskiej w wykonaniu profesjonalistów, spędzić miło wieczór, jeśli masz kogoś kto opuścił Kościół, a chciałbyś aby do Niego powrócił to zapraszamy do Ostrołęki do naszej Strefy Mocy.

 

Program wydarzenia (we wtorek i środę taki sam)
– Msza Święta
– Uwielbienie zespół zaNim
– Konferencja Witek Wilk z multimediami
– Świadectwa
– Konferencja 2 Witek Wilk
– Modlitwa uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie Witek Wilk i zaNim uwielbienie
– Apel Jasnogórski i błogosławieństwo kapłańskie na zakończenie dnia
Główne przesłanie wydarzenia:

 

2018-06-04 10:53 Opublikował: Administrator

My wierzymy w Jezusa Eucharystycznego

31 maja w tym roku wypadła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popularnie zwana Bożym Ciałem.

Jak zwykle pogoda dopisała, wierni również i w takiej letniej scenerii odbyła się procesja ulicami naszego miasta. Już od kilku lat procesja ta jest wspólna dla Parafii Katedralnej i Parafii Ojców Kapucynów.

Po co w ogóle jest ta procesja i czemu ma służyć??

To nasze przyznanie się do wiary i Jezus obecnego wśród nas w Eucharystii. Kiedy patrzy się na ten tłum nieprzeliczony serce się raduje, że to nie jest jakiś marginalny dodatek do współczesnej kultury, ale wielkie święto gromadzące i tych bardzo wierzących, i tych słabszych w wierze, i osoby samotne, i całe rodziny, i starszych podpierającyh się laskami, i małe dzieci.

Bogu niech będą dzięki za ten dar wspólnoty i wiary, i za to, że Ona sam chce nas umacniać i prowadzić.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tegorocznej procesji.

2018-06-04 10:21 Opublikował: Administrator

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania
Pamiątkowe zdjęcie z ks Biskupem
26.05 na Mszy św.o 18.00 ponad 60 młodych ludzi przyjęło w naszej Katedrze Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Został on udzielony przez ks. bpa Tadeusza.

Młodzi przygotowywali się do tego momentu przez kilka miesięcy uczestnicząc w Kursie Eureka, spotkaniach małych grup, modlitwie, przystępując do sakramentów.

Módlmy się, aby spotkanie z Duchem Św. wydało owoce dojrzałej wiary w życiu tych młodych.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z tej uroczystości.

2018-05-26 20:47 Opublikował: Administrator

Święcenia kapłańskie A.D. 2018

Święcenia kapłańskie A.D. 2018
Nowo wyświęceni kapłani obok ks. biskupa podczas pierwszej sprawowanej w życiu Mszy św.
Ostatnia sobota maja to tradycyjnie w naszej diecezji dzień święceń prezbiteriatu.

26.05 to data, która dla pięciu nowo wyświęconych kapłanów będzie jedną z najważniejszych do końca życia. Tego dnia z rąk ks. Bpa Janusza przyjęli bowiem święcenia.

Noeprezbiterzy A.D. 2018 to:

ks.  Karol NERWIŃSKI z Ostrołęki z parafii św. Franciszka

ks. Bartosz Krystian SAMEŁKO z Grajewa z par. Trójcy Przenajświętszej

ks. Kamil STAŃCZUK z Ostrowi Maz. z par. Wniebowzięcia NMP

ks. MarcinTAŃSKI z Myszyńca

ks. Paweł WIŚNIEWSKI z Dobrzyjałowa.

Wdzięczni Bogu za nowych kapłanów ogarnijmy ich naszą modlitwą i prośmy o nowe powołania do służby Panu Bogu w Kościele.

Zapraszamy na krótki fotoreportarz z uroczystości święceń.

 

2018-05-26 13:03 Opublikował: Administrator

Dzień I Komunii

Prawie 100 dzieci z klas III w niedzielę 20 maja po raz pierwszy przyjęło do swego serca Pana Jezusa.

Niewątpliwie dzień I Komunii to jeden z najpiękniejszych dni w życiu każdego człowieka. Goście, prezenty, przygotowania, emocje, to wszystko sprawia, że na długo, a nawet na całe życie zapamiętujemy ten dzień.

Pod względem duchowym jego wymowa jest jeszcze większa, ponieważ wtedy po raz pierwszy następuje moment spotkania z Jezusem w Komunii, kiedy On daje nam siebie i pragnie w nas zamieszkać...

Małe dziecko może nie potrafi wszystkiego zrozumieć, ale potrafi bardzo kochać i z otwartością budować więź z żywym Bogiem. My dorośli powinniśmy się tego uczyć i pomóc dzieciom tę więź budować dalej...

A może ten krótki artykuł i te kilka zdjęć pomoże komuś przypomnieć sobie swoją I Komunię, i dzięki temu zapragniemy jeszcze cześciej spotykać się z Jezusem w Komunii Świętej...

Zapraszamy

2018-05-25 14:04 Opublikował: Administrator

Diakonat AD 2018

Diakonat AD 2018
Nowo wyświęceni diakoni z księżmi biskupami i przełożonymi seminaryjnymi
12.05.2018 o 10.00 ks. Bp Janusz Stepnowski udzielił święceń diakonatu 10 alumnom naszego seminarium.

Są nimi:

 

1. BORAWSKI Mateusz parafia Jedwabne

2. BRZOSTOWSKI Bartosz par. Grabowo

3. BRZOSTOWSKI Łukasz par. Krzyża Św. w Łomży

4. KONOPKA Michał par. Mały Płock

5. MENGUINA NAMA Jean Crepin Diecezja Bertoua (Kamerun)

6. MILEWSKI Mariusz par. Ducha Św. w Zambrowie

7. POLKOWSKI Adam par. Św. Anny w Kolnie

8. SOLIWODA Przemysław par. Długosiodło

9. SZYMCZAK Krzysztof Eugeniusz par. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Maz.

10. ZAREMBA Kamil par. Nowogród

Polecamy ich wszystkich opiece Matki Bożej Pięknej Miłości i życzymy potrzebnych łask na ostatnim etapie formacji do kapłaństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z krótką fotorelacją.

2018-05-12 13:09 Opublikował: Administrator

Czy wiesz, że trwa Maryjny maj??

W kościołach i przy kapliczkach gromadzi się wielu ludzi, i starszych, i młodszych, aby śpiewać Litanię Loretańską. A to dlatego, że mamy maj i jesteśmy Królestwem Maryi.

 

Trudno ustalić kiedy i jak powstała Litania Loretańska. Najprawdopodobniej jej korzeni możemy szukać w dwunastowiecznej Francji. Istnieje też prawdopodobieństwo, że niektóre wezwania skierowane do Maryi znajdowały się w Litanii do Wszystkich Świętych, a z biegiem czasu coraz liczniejsze nowe tytuły maryjne zostały wyodrębnione i utworzyły nową litanię.

Nazwa „Loretańska” pochodzi od włoskiego Loreto, gdzie znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Według wierzeń w XIII wieku do tego miejsca został przeniesiony przez aniołów Domek Nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Litania do Matki Bożej faktycznie była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów w tym sanktuarium maryjnym. Przybrała tam ostateczną formę i rozpowszechniła się na cały Kościół.

Już w XVI w. papież Sykstus V oficjalnie zachęcał wiernych do jej odmawiania, za co udzielił odpustu. Czynili to także jego następcy, a Benedykt XIV urzędowo ją zatwierdził i zezwolił stosować w publicznym kulcie Kościoła.

Wezwania Litanii Loretańskiej podlegały zmianom (dzisiejsza wersja litanii zawiera 53 wezwania). Usuwano lub dodawano kolejne wezwania w zależności od potrzeb i okoliczności, np.: inwokacja „Wspomożenie wiernych” przypisywana Piusowi V w związku ze zwycięstwem nad Turkami pod Lepanto (1571); „Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta” - Piusowi IX, dzień przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (1854).  W 1908 r. Kościół w Polsce uzyskał zgodę na włączenie tytułu „Królowo Korony Polskiej” (przekształcone po drugiej wojnie światowej w „Królowo Polski”). Jan Paweł II przyznał prawo Konferencji Episkopatów do włączenia go do litanii (1980). Jemu zawdzięczamy też wezwanie „Królowo Rodzin” (1995). Oprócz zezwoleń na powszechne wprowadzenie inwokacji, wydano wiele zezwoleń ograniczonych do poszczególnych diecezji lub zgromadzeń zakonnych (np. franciszkanie w 1910r. - „Królowo zakonu serafickiego” , a karmelici od 1689r. stosują wezwanie „Królowo szkaplerza świętego”).

Na stronie internetowej stacja7.pl znajduje się artykuł z maja 2014 pt.: „52 furtki do nieba”, w którym znajdziemy rozważania do każdego wezwania Litanii Loretańskiej. Zachęcamy do ich rozważania, a także zapraszamy na Nabożeństwa Majowe w Katedrze w dni powszedni po Mszy wieczornej, a w niedziele i święta po Mszy o godz.16.00.

 

2018-05-08 11:46 Opublikował: Administrator

Życzenia

Życzenia
Początek procesji rezurekcyjnej AD 2018
Naśladując Apostołów przybywamy do pustego grobu jako kolejne pokolenie świadków Chrystusa. "Pan zmartwychwstał" przypominamy sobie i mówimy światu.

Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi naszym Drogim Parafianom i wszystkim Gościom.

Duszpasterze Katedralni

2018-04-02 21:38 Opublikował: Administrator

Wielki Tydzień

Wkraczamy w przeżywanie największych tajemnic naszej wiary. Przez rozważanie męki Pana Jezusa chcemy dojść do spotkania ze zmartwychwstałym Panem w Niedzielę Wielkanocną. Misteria Wielkiego Tygodnia mogą nam w tym pomóc. Zapraszamy do udziału w nich.

 

Porządek nabożeństw podczas Triduum Paschalnego Wielkiego Tygodnia:

 

W katedrze Mszy św. porannych w te święte trzy dni nie będzie.

 

Adoracja w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę będzie trwała do godz. 23.00.

 

Wielki Czwartek

10.00 Msza Krzyżma.

17.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

 

Wielki Piątek

9.00 – modlitwa brewiarzowa z udziałem WSD w Łomży.

10.00 – Droga Krzyżowa

17.00 -  Liturgia Męki Pańskiej.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

 

Wielka Sobota

Adoracja w Wielką Sobotę będzie trwała od godz. 7.00 do godz. 23.00.

9.00 modlitwa brewiarzowa.

19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w katedrze od godz. 8.00 do godz. 18.00.

 

Msza św. Rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpocznie się o godz. 6.00 uroczystą procesją wokół katedry.

W Niedzielę Wielkanocną po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Wielkanocny Wieczór Uwielbienia.

 

W czasie Wielkiego Tygodnia będziemy spowiadać od godz. 7.00 do godz. 8.30, od godz. 10.30 do godz. 12.30 i po południu od godz. 16.00 do godz. 18.30, a także w czasie adoracji Pana Jezusa w grobie w Wielki Piątek po nabożeństwie do godz. 2300 i w Wielką Sobotę od 700 do 2300.

 

2018-03-23 15:23 Opublikował: Administrator

Zaproś swojego współmałżonka na randkę

Jeśli chcesz odkryć praktyczne narzędzia, które pomogą lepiej zrozumieć potrzeby innych, efektywnie się komunikować w małżeństwie, pogłębiać więź poprzez rozwiązywanie konfliktów, uzdrowić wasze zranienia, zrozumieć wpływ wychowania na waszą relację, poprawić relacje z rodzicami i teściami, rozwinąć intymność seksualną, odkryć wasze języki miłości i wiele, wiele więcej!
Ta propozycja jest dla Was!!!

 

Kurs małżeński to osiem spotkań w kolejne soboty. Rozpoczynamy 24 marca o godz. 17.30 w Domu Parafialnym przy Katedrze. Kurs przeznaczony jest dla małżeństw sakramentalnych bez względu na długość stażu małżeńskiego. Organizatorem jest Wspólnota Theoforos działająca przy naszej parafii. Zapisy i informacje na stronie internetowej snelomza.theoforos.pl

 

2018-03-08 13:44 Opublikował: Administrator

Wielki Post w pełni

Już tydzień minął od początku tego szczególnego czasu jakim jest Wielki Post. Czy coś się zaczęło zmieniać w naszym życiu? Czy podjęliśmy jakieś konkretne działania, aby się nawrócić?

Wileki Post dla wielu z nas nie jest czasem szczególnie ważnym, wielu wręcz smuci się z powodu ograniczeń, jakie za sobą pociąga ten czas... A może warto spojrzeć na to inaczej?

Bóg daje nam kolejną szansę na nawrócenie! Czy to nie cudowne?

Może warto z tej szansy skorzystać?

Modlitwa, post, jałmużna - trzy najważniejsze dobre uczynki. Jeśli skupimy się na nich i spróbujemy w Wielkim Poście bardziej je praktykować, na pewno coś się zmieni na lepsze w naszej codzienności i naszej wierze.

Dobre postanowienia nie są tylko dla dzieci. Każdy kto je podejmie da wyraz pragnieniu przemiany i nawrócenia.

Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa (w piątki o 16.30) i Gorzkie żale (w niedziele po Mszy o 16.00), mają nam pomóc w rozważaniu męki Pana Jezusa, a co za tym idzie Jego miłości do nas....

Czas leci szybko, nie przagapmy tej wspaniałej okazji i szansy, jaką jest Wielki Post.

2018-02-22 12:25 Opublikował: Administrator

Półkolonie parafialne

W dniach od 29 stycznia do 2 lutego 2018 r. w naszej parafii odbyły się półkolonie zimowe.

Grupa 40 dzieci brała udział w pokazach udzielania pierwszej pomocy, odwiedziła jednostkę Straży Pożarnej w Łomży, wystawę klocków LEGO w Białymstoku i spędziła ten czas na zajęciach plastycznych i tanecznych.

2018-02-22 12:13 Opublikował: Administrator

Wigilia Odnowy

14 stycznia 2018 r. ,o godz. 19.00 w Domu Parafialnym przy katedrze odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, które znajdują się na terenie naszego miasta.

 

Przygotowała je wspólnota ,,Jordan" wraz ze swoim opiekunem ks. Grzegorzem Kosiorkiem. Spotkanie rozpoczęło się odegraniem Jasełek przez członków Wspólnoty ,,Jordan", przy wsparciu osób z innych Wspólnot. Jasełka ubogacone były  wspólnym śpiewem kolęd. Potem rozpoczęło się radosne spotkanie opłatkowe, krótkie słowo skierował do wszystkich ks. Wojciech Nowacki - koordynator Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji. Wzajemne życzenia i  posiłek przebiegały w radosnej atmosferze.

 

2018-02-05 21:42 Opublikował: Administrator

WSPÓLNE ŁOMŻYŃSKIE KOLĘDOWANIE

Kto z nas nie lubi śpiewać kolęd i pastorałek.... Są takie piękne i wdzięczne, budzą radość i refleksję, nadają Świętom piękna i uroku.

Jeśli chcesz pośpiewać i wspólnie się pomodlić przy żłóbku w Łomżyńskiej Katedrze przyjdź w niedzielę 7 stycznia na Mszę o 18.00. Po niej zespół Theoforos zagra kilka tradycyjnych i nowszych kolęd i pastorałek.

Zapraszamy

2018-01-02 22:13 Opublikował: Administrator

Życzenia

W łomżyńskim Betlejem
Matka Boża Pięknej Miłości
wsłuchuje się w modły swoich dzieci,
a Jezus błogosławi na każdy dzień.

Z życzeniami błogosławionych
Świąt i łask na Nowy Rok wszystkim z serca błogosławimy

Duszpasterze Parafii Katedralnej


2017-12-23 20:33 Opublikował: Administrator

Katedra w 2017 r. i plany na 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z tym, co między innymi udało się nam zrobić w 2017 roku i co planujemy na nowy rok...

 

W tym roku przypadała setna rocznica objawień w Fatimie. W związku z jubileuszem odprawialiśmy Nabożeństwo Fatimskie. Różaniec Fatimski odmawiamy w katedrze każdego dnia o godz. 1720. Zapraszamy wszystkich do różańca, którego intencją jest wynagrodzenie za grzechy i modlitwa o pokój na świecie.

Mijające miesiące przeżywaliśmy jako Rok świętego Brata Alberta. Z tej okazji czytany był list pasterski Episkopatu Polski, w którym słyszeliśmy słowa św. Jana Pawła II, który jeszcze jako kardynał krakowski mówił: „Miłosierdzie i chrześcijaństwo to jedno i to samo. Jeśli nie byłoby miłosierdzia, nie ma chrześcijaństwa. Wyznanie wiary musi się dopełnić wyznaniem miłości.” Podsumowując świadectwo życia św. Ojca ubogich Biskupi napisali: “To nauka o godności każdego człowieka, o konieczności okazywania szacunku i dobroci każdej ludzkiej osobie, ponieważ kryje ona w sobie niezatarty obraz Bożego podobieństwa”. Za przyczyną Rycerzy Kolumba w dniach 13 - 20 maja gościliśmy w Katedrze relikwie Świętego i obraz "Ecce Homo" oraz kopię portretu Brata Alberta. W naszej parafii działa Wspólnota Otwartych Serc im. Św. Brata Alberta, która zajmuje się działalnością charytatywną. W każdą sobotę woluntariusze rozdają potrzebującym produkty żywnościowe. Z tej pomocy korzysta stale ok 70 rodzin. Parafia w ciągu roku na misje i cele firmowane przez Caritas Polska zebrała i wysłała ponad 25 tys zł.

Pośród dokonań materialnych zrealizowanych w mijającym roku są:

- Konserwacja nagrobka Modliszowskich przyniosła zaskakujące odkrycia pierwotnego bogatego wyglądu i kolorystyki. Zostały uzupełnione rzeźby: odnaleziona personifikacja Wiary po konserwacji wieńczy nagrobek, w rzeźbie Miłosierdzia zostały na nowo odtworzone głowy niewiasty i dziecka, natomiast figura przedstawiająca Prawdę została całkowicie odtworzona. Koszt renowacji nagrobka wyniósł 225.883,57 zł z czego 80 tys dotacji otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 48 tys zł od Miasta Łomży i 40 tys. od Marszałka Woj. Podlaskiego. Udział własny Parafii to 57.883,57 zł.

- Szafy w zakrystii i prace stolarskie to koszt 40 tys zł;

- Nowe oświetlenie prezbiterium i łuku tęczowego kosztowało 40 tys zł;

- Nowa brama od ul. Dwornej - 10 tys zł;

- Złocenie nastawy ołtarzowej - 10 tys. zł;

- Nowe ławki przed katedrą 5 tys. zł;

- Wymiana dachu na plebanii. Koszt tych prac to 106 tys. zł,

Dziękuję w tym miejscu Wszystkim Państwu, którym droga jest nasza katedralna świątynia, za składane ofiary w każdą niedzielę na tacę, ofiary indywidualne w kopertach i przelewach bankowych. Dziękuję Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałkowi Województwa i Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Władzom naszego Miasta: Panu Prezydentowi i całej Radzie Miejskiej, za wsparcie naszych wysiłków.

W 2018 roku planujemy: z okazji 600 - lecia nadania praw miejskich naszemu Miastu i 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na rogu ul. Giełczyńskiej i Dwornej stanie pomnik Chrystusa niosącego krzyż ze stosowną tablicą pamiątkową (planuję odnowić postawiony 100 lat temu na cmentarzu katedralnym monument i przenieść go na róg ul. Giełczyńskiej i Dwornej); dalsze meblowanie zakrystii, prace konserwatorskie przy kolejnych nagrobkach podejmiemy, jeśli otrzymamy wsparcie z zewnątrz; ; prócz tego na wiosnę rozpoczną się prace przy elewacji budynku plebanii.

Wszystkie nasze planowane inwestycje są uwarunkowane możliwościami finansowymi Parafii. Proszę więc Wszystkich, aby w miarę swoich możliwości okazali pomoc. W tym celu księża odwiedzający Państwa w czasie kolędy zostawią koperty, które wypełnione ofiarnym groszem, posłużą w ciągu roku do realizacji planowanych prac.

Prośmy, by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla Wszystkich Państwa zdrowie, siły i potrzebne łaski w 2018 roku.

 

ks. Marian Mieczkowski - Proboszcz Katedry

 

2017-12-20 17:23 Opublikował: Administrator

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Od 17 do 19 grudnia odbędą się w naszej parafii rekolekcje. Jest to czas szczególnego przygotowania na potkanie z Panem Jezusem. Zapraszamy do udziału w nich.

 

 

Prowadzący: Ks. dr Zbigniew Pyskło

Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

 

Porządek rekolekcji:

17 grudnia (niedziela)

7:00     Msza św. z nauką dla wszystkich

8:30     Msza św. z nauką dla wszystkich

10:00     Msza św. z nauką dla wszystkich

12:00     Msza św. z nauką dla dzieci

16:00     Msza św. z nauką dla gimnazjalistów

18:00     Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych

18 - 19 grudnia (poniedziałek - wtorek)

7:00     Roraty z nauką dla wszystkich

po roratach zapraszamy do śpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP

8:30     Msza św. z nauką dla wszystkich

12:00     Msza św. z nauką dla chorych i starszych i źle się mających

(we wtorek modlitwa z włożeniem rąk na chorych)

16:30     Msza św. z nauką dla dzieci

18:00     Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych

 

 

2017-12-09 16:45 Opublikował: Administrator

Akatyst ku czci Bogurodzicy

Tradycyjnie już w naszym kościele na część Matki Bożej wybrzmi Akatyst.

Tym razem zapraszmy w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia tzn w czwartek 7 grudnia na Mszę Św. wieczorną, po której zostanie on odśpiewany.

Akatyst ku czci Bogarodzicy jest najstarszym i najpiękniejszym hymnem maryjnym znanym w tradycji chrześcijańskiej. Powstał w kręgu kultury bizantyjskiej i był częstą modlitwą wschodnich chrześcijan. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa ‘akathistos’ - co znaczy nie siedząc, stojąc i wskazuje na to, że na znak czci należy śpiewać go lub słuchać w postawie stojącej.

Hymn składa się z 12 ikosów i tyluż kondakionów, które niezwykle plastycznym językiem ukazują nam dzieło łaski Bożej w Maryi. Słowa tego hymny wprowadzają nas w modlitwę i kontemplację miejsca Maryi w tajemnicy Chrystusa - Słowa Wcielonego, na którego cześć śpiewamy uroczyste ‘Alleluja’.

Akatystu nie można tylko czytać lub słuchać, trzeba go celebrować dając się wprowadzić coraz głębiej w tajemnicę tego, co jest nieuchwytne dla naszych umysłów, a co możemy pojęć ‘czystym sercem’ i łaską wiary.

Poprzez modlitwę śpiewem Akatystu w Kościele Katolickim wyraża się duchowe zbliżenie chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, któremu towarzyszy Bogurodzica - Matka jedności. (komentarz przed śpiewem akatystu)

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i prosimy na to nabożeństwo zabrać ze sobą świece.

 

2017-12-02 23:28 Opublikował: Administrator

Miłosierdzie jest jedno

Pod takim hasłem organizowana jest Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w tym roku.

Tradycyjne już w naszych kościołach rozprowadzane są świece Caritas na stół wigilijny, z których dochód przeznaczony jest na pomoc najuboższym dzieciom. Zachęcamy do włączenia się w tę akcję.

Inną okazją pomocy ubogim jest zbiórka żywności, którą organizuje Wspólnota Otwartych Serc im. Św. Brata Alberta i Caritas Parafii Katedralnej. W porozumieniu z właścicielami sklepów odbędzie się ona w piątek 8 grudnia od 1400-1800 i w sobotę 9 grudnia od 1000-1800 w sklepach: Biedronka na Dwornej, Boss na Bernatowicza, Alex na Dmowskiego i na rogu Długiej i Farnej (dawny Sezam), oraz Lewiatan Ewa na Sikorskiego 373. Kupując produkt spożywczy lub chemii gospodarczej i wrzucając do kosza możemy wesprzeć miej zamożnych naszych parafian i pomóc, by mogli radośniej przeżyć Święta Bożego Narodzenia.

Wszystkim ofiarodawcom i właścicielom sklepów, którzy zgodzili się na tę akcję składamy podziękowanie.

 

 

2017-12-02 23:23 Opublikował: Administrator

Adwent

Adwent
Świece przed katedralnym ołtarzem będą nam przypominać jak krótki jest czas Adwentu
Nieustające promocje i kolejki w sklepach przypominają, że Święta coraz bliżej.... A Adwent???

Adwent to wyjątkowy czas, czas refleksji nad swoim życiem.

Czy jestem gotowy na spotkanie z Panem kiedy powróci? W czym powinienem się nawrócić? Jak wygląda dziś moja wiara? Czy kocham Boga i ludzi? To są konkretne pytania, które powinniśmy w tym czasie jeszcze częściej sobie stawiać. Czy zdążymy w tym zabieganiu zakupowym to uczynić?

Zatrzymajmy się i zastanówmy się trochę...

Zaplanujmy swój czas, aby zawitać choć czasem w naszej katedrze na Roratach o 7.00, a może warto byłoby wraz z dziećmi przyjść na Msze roratnie dla nich we wtorek lub czwartek...

Czasem szczególnego zatrzymania mogą być dla nas rekolekcje adwentowe, które rozpoczną się w III Niedzielę Adwentu (17 grudnia).

Bóg daje nam łaskę, ale czy z niej skorzystamy zależy od nas. Wykorzystajmy to, bo lepszej promocji nie znajdziemy.

2017-12-02 22:52 Opublikował: Administrator

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych w naszej katedrze, a także na cmentarzu parafialnym przy ul. Kopernika.

 

PROGRAM NABOŻEŃSTW NA CMENTARZU PARAFIALNYM

WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK

(31X-2XI 2017 roku)

godz. 9.00    Różaniec za wszystkich wiernych zmarłych,

godz. 10.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej,

godz. 11.00 Różaniec za wszystkich wiernych zmarłych,

godz. 12.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej.

******

1 listopada (ŚRODA), godz. 11.30

PROCESJA od głównej bramy cmentarnej

******

W  kaplicy cmentarnej możemy składać ofiary na wypominki roczne za naszych zmarłych rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.

 

******

W katedrze Msze św. 1 i 2 XI

o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 12.00; 16.00; 18.00


 

PROGRAM NABOŻEŃSTW NA CMENTARZU PARAFIALNYM

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

(31X-2XI 2016 roku)

godz. 9.00    Różaniec za wszystkich wiernych zmarłych,

godz. 10.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej,

godz. 11.00 Różaniec za wszystkich wiernych zmarłych,

godz. 12.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej.

******

1 listopada (wtorek), godz. 11.30

PROCESJA od głównej bramy cmentarnej

******

W  kaplicy cmentarnej możemy składać ofiary na wypominki roczne za naszych zmarłych rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.

 

******

W katedrze Msze św. 1 i 2 XI

o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 12.00; 16.00; 18.00


2017-10-31 11:38 Opublikował: Administrator

Kurs Małżeński

Jeśli chcesz czegoś więcej dowiedzieć się o tym jak pogłębić swoje relacje małżeńskie zapraszamy cię na Kurs Małżeński.

Początek 1 października o godz. 17.30 w Domu Parafialnym.

Zapisy prowadzimy przez formularz internetowy

2017-09-21 10:02 Opublikował: Administrator

Różaniec do granic

Włączamy się w ogólnopolską akcję modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Już 7 października organizowany jest Różaniec do granic. Chcemy otoczyć modlitwą cały nasz kraj. Wyjazd z naszej parafii organizowany przez Wspólnotę Theoforos nastąpi 7 października o godz. 8.00 z Pl. Niepodległości. celem jest parafia w Krynkach, która znajduje się przy samej granicy. Koszt 25 zł. Info i zapisy u Basi 514680873

2017-09-21 09:47 Opublikował: Administrator

ALPHA

Szukasz sensu w życiu? Pogubiłeś się? Masz pytania dotyczące życia? Mamy dla ciebie propozycję - ALPHA

4 października dla dorosłych, a 5 października dla młodzieży rozpoczynamy o 18.45 Kurs Alpha.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą w przyjaznej atmosferze porozmawiać o życiu, wierze i tym, co nas otacza.

Info i zapisy na naszej stronie alphalomza.theoforos.pl

2017-09-21 09:35 Opublikował: Administrator

Kurs przedmałżeński

W poniedziałek 25 września w naszej parafii rozpocznie się kurs przedmałżeński. Pierwsze spotkanie po Mszy św. o godz. 18.00. Spotkania odbywać się będą w Domu Parafialnym od poniedziałku do piątku (25-29 września).
2017-09-14 17:22 Opublikował: Administrator

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym

9 października rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Będzie to cykl cotygodniowych 9 spotkań.

 

Są one skierowane do osób dorosłych, które pragną zwrócić się bardziej sercem i życiem ku Bogu, doświadczyć osobistego spotkania i uzdrawiającej mocy Jezusa, zaznać pokoju i radości- darów Ducha Świętego. Rekolekcje  rozpoczniemy Mszą Świętą w katedrze łomżyńskiej, o godz. 18.00 - 9 października 2017r.(poniedziałek). Po Eucharystii zapraszamy do Domu Parafialnego obok katedry.

1 października, tuż przed REO będzie tzw. NIEDZIELA ŚWIADECTW- na każdej Mszy Świętej przed błogosławieństwem osoba ze Wspólnoty Odnowy podzieli się świadectwem, w którym opowie jak Pan Jezus, przez kogo i w jaki sposób zaprosił ją kiedyś na takie rekolekcje. Po Mszy Świętej członkowie naszej Wspólnoty Jordan będą rozdawali informację dla chętnych osób na REO.

Na te rekolekcje można się również zapisać korzystają z formularza.

 

2017-09-14 17:13 Opublikował: Administrator

Sakrament Bierzmowania i I Komunia Święta

Sakrament Bierzmowania i I Komunia Święta
Bierzmowanie. Sam moment udzielenia sakramentu
20 i 21 maja miały miejsce dwa ważne wydarzenia w życiu młodszej części naszej parafii.

20 maja na Mszy Św. o godz. 18.00 z rąk ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego 60 młodych osób przyjęło Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Natomiast dzień później, 21 maja na Mszy o godz. 12.00, 69 dzieci klas trzecich po raz pierwszy przyjęło Pana Jezus aw Eucharystii.

Jest to wielka radość dla nas wszystkich.

Życzy naszym dzieciom i młodzieży wielu łask Bożych i polecamy ich wszystkich Matce Pięknej Miłości.

Zapraszamy do obejrzenia kilku fotografii z tych uroczystości.

2017-06-11 13:55 Opublikował: Administrator

KONCERT

Zapraszamy na koncert „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście....” w 26. rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży

5 czerwca (poniedziałek), godz. 19.00, Katedra Łomżyńska

 

Organizatorem koncertu jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych.

To już 18-ta edycja koncertu poświęconemu osobie Jana Pawła II. Wystąpią wychowankowie chórmistrzyni Magdy Sinoff. W koncercie zapowiedział swój udział również Robert Cichowicz. W programie pieśni z nurtu sacro oraz polska piosenka literacka w aranżacjach na solistów i chór.

 

 

 

2017-05-31 10:10 Opublikował: Administrator

Wielki Tydzień w Katedrze - przeżyjmy to jeszcze raz

Wielki Tydzień w Katedrze - przeżyjmy to jeszcze raz
Wielki Czwartek. Msza Krzyżma. Poświęcenie olejów
Wielki Tydzień to szczyt roku liturgicznego. Wielu z nas czynnie wzięło w nim udział...

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Triduum Paschalnego.

2017-04-20 20:53 Opublikował: Administrator

Życzenia Wielkanocne

 

”Pan rzeczywiście zmartwychwstał”

Tą prawdą, którą Kościół żyje od dwóch tysiącleci dzisiaj na nowo chcemy się podzielić jako pełnią Ewangelii!

Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi na każdy dzień wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom.

Duszpasterze Parafii Katedralnej

 

”Pan rzeczywiście zmartwychwstał”

Tą prawdą, którą Kościół żyje od dwóch tysiącleci dzisiaj na nowo chcemy się podzielić jako pełnią Ewangelii!

Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi na każdy dzień wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom. Duszpasterze Parafii Katedralnej

2017-04-15 21:45 Opublikował: Administrator

WIELKI TYDZIEŃ W NASZEJ KATEDRZE

Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, w którym będziemy dotykać najważniejszych tajemnic naszej wiary

Porządek Nabożeństw w Wielkim Tygodniu

 

W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę będziemy spowiadać

od godz. 700 do 830, od godz. 1030 do 1230 i od godz. 1600 do 1830

 

WIELKI CZWARTEK

Msza Krzyżma - godz. 1000

Msza Wieczerzy Pańskiej - godz. 1700

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 2300

Spowiedź od godz. 700 do 830 i od godz. 1600 do 2300

 

 

WIELKI PIĄTEK

Modlitwa brewiarzowa z udziałem WSD w Łomży – 900

Droga Krzyżowa - godz. 1000

Liturgia Męki Pańskiej - godz. 1700

Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 2300

Spowiedź od godz. 700 do 830, od godz. 1000 do 1230 i od godz. 1600 do 2300

 

WIELKA SOBOTA

Błogosławieństwo pokarmów od godz. 800 - do godz. 1800

Modlitwa brewiarzowa z udziałem WSD w Łomży - godz. 900

Liturgia Wigilii Paschalnej - godz. 1900

Adoracja Pana Jezusa w Grobie i spowiedź od godz. 700 do 2300

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

 

Procesja Rezurekcyjna – godz. 600

Nie ma Mszy św. o godz. 830

 

2017-04-09 19:25 Opublikował: Administrator

Różaniec Fatimski

W roku 100 rocznicy objawień maryjnych w Cova da Iria niedaleko Fatimy pragniemy ożywić w naszej parafii modlitwę, o którą prosiła Maryja.

 

W poniedziałek wielkanocny 17 kwietnia o godz. 17.20 rozpoczniemy Różaniec Fatimski, który będziemy odmawiać każdego dnia do października. Intencją fatimskiej modlitwy różańcowej jest wynagrodzenie za grzechy i modlitwa o pokój na świecie. W poszczególne dni tygodnia modlitwę będzie prowadzić: w poniedziałek - Wspólnota Modlitwy w intencji Dusz Czyśćcowych, we wtorek - Wspólnota Theoforos, w środę - Róża Niepokalanego Poczęcia NMP, w czwartek - Wspólnota dla Intronizacji  NSPJ, w piątek - Czciciele Najdroższej Krwi Chrystusa, w sobotę - Rodzina Radia Maryja, w niedzielę - wspólnoty zakonne naszej parafii. Zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej.

 

 

2017-04-09 19:19 Opublikował: Administrator

Zapraszamy na Kursy naszej SNE

 • Zapraszamy na Kursy naszej SNE
 • Zapraszamy na Kursy naszej SNE
Działająca w naszej parafii Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na organizowane w najbliższym czasie Kursy

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na plakatach umieszczonych w fotogalerii.

2017-04-06 16:31 Opublikował: Administrator

Koncert z okazji 12 rocznicy śmierci Jana Pawła II

 • Koncert z okazji 12 rocznicy śmierci Jana Pawła II
 • Koncert z okazji 12 rocznicy śmierci Jana Pawła II
W niedziele 2.04 po Mszy o godz.18.00 wystąpi w naszej katedrze zespół wokalno-instrumentalny z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku.

Zespół wykona utwory kompozytorów z epoki baroku, romantyzmu oraz współczesności.
Myślą przewodnią koncertu jest tematyka Wielkiego Postu, która to z dawien dawna stawała się inspiracją dla wielu kompozytorów różnych epok. Między innymi: Jana Sebastiana Bacha, Allessandro Stradelli,  Stanisława Moniuszki.
Koncert odbędzie się z okazji 12 rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Opiekę pedagogiczną nad zespołem prowadzą prof. dr hab. Cezary Szyfman oraz dr hab. Jan Bokszczanin, profesor UMFC.
W skład zespołu wchodzą:
Urszula Bańkowska – obój, rożek angielski,
Adam Bańkowski – bas-baryton,
Damian Sorota- organy.

2017-03-29 10:16 Opublikował: Administrator

Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii

 • Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii
 • Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii
18 marca odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii.

Stała się już tradycją, gromadzi ludzi w różnym wieku i różnych stanów... Tych wszystkich, którzy mogą i chcą... Rozważania prowadzą i swieccy, i konsekrowane osoby, i młodzi, i starsi. Do niesienia krzyża zapraszani są przedstawiciele wszystkich grup i stanów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tej modlitwy

2016-03-21 16:51 Opublikował: Administrator

Półkolonie parafialne

 • Półkolonie parafialne
 • Półkolonie parafialne
Od 25 do 29 stycznia w naszej parafii 35 dzieci brało udział w zimowych półkoloniach.

W dniach od 25 do 29 stycznia przeżywaliśmy w naszej Parafii półkolonie, w których brało udział 35 dzieci. Był to wyśmienity zimowy czas spędzony na grach, zabawach i konkursach. 27 stycznia dzieci odwiedziły stadninę koni, a następnego dnia bawiły się podczas karnawałowego "Balu Wszystkich Świętych", gdzie przebrane za świętych brały udział w zabawach prowadzonych przez wodzireja. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii

2016-02-20 17:22 Opublikował: Administrator

Adwent - nowy początek - nowe szanse

 • Adwent - nowy początek - nowe szanse
 • Adwent - nowy początek - nowe szanse
29 listopada rozpoczęliśmy czas Adwentu... Dla wielu być może nic nie znaczący, lecz dla nas wierzących, czas szczególny.

Początkiem roku liturgicznego jest Adwent, czas radosnego i pełnego nadziei oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem. Jest to czas zadumy, refleksji i nawrócenia...

W tym roku wymowa tego czasu jest jeszcze bardziej szczególna, a to ze względu na początek obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz początek Świętego Roku Miłosierdzia Bożego. Jest to więc czas szczególnych nowych szans na pogłębienie relacji z Bogiem i bliźnimi, czas stawiania sobie pytań o wiarę, wierność przyrzeczeniom Chrztu Św. i ufność w Boże Miłosierdzie....

Zechciejmy dobrze wykorzystać ten czas, bo drugiej takiej samej szansy nie będzie...

Adwentowe kalendarium naszej parafii:

I niedziela Adwentu - początek obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski

Każdy dzień powszedni o godz. 7.00 - Msza Roratnia, a po niej Godzinki ku czci Maryi. Dzieci zapraszmy na Roraty we wtorki i czwartki.

7.12 - Wigilia Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny - godz. 18.00 Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie i śpiew Akatystu

8.12 - Święto Niepokalanego Poczęcia NMP - Papiaż Franciszek w Rzymie rozpocznie Rok Miłosierdzia

III Niedziela Adwentu (13 grudnia) - o godz. 10.00 w katedrze ks. Biskup Janusz rozpocznie obchody Roku Miłosierdzia w naszej diecezji.

III Niedziela Adwentu początek rekolekcji parafialnych.

 

 

 

2015-11-29 11:24 Opublikował: Administrator

90 lat od powstania Diecezji

 • 90 lat od powstania Diecezji
 • 90 lat od powstania Diecezji
24 października w naszej Katedrze odprawiona została uroczysta Eucharystia dziękczynna za 90 lat Diecezji Łomżyńskiej. Pod przewodnictwem ks. Bpa Janusza, ks. Bpa Tadeusza i ks. Bpa seniora Stanisława zgromadziło się grono kapłanów i diecezjan.

28 października 1925 roku papież Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas powołał do istnienia naszą diecezję. Pierwszym biskupem został Romuald Jałbrzykowski, a katedrą - kościół farny czyli nasza świątynia. nowoutworzona diecezja liczyła wtedy 129 parafii, zebranych w 15 dekanatach, zamieszkiwało ją ponad 520 tysięcy wiernych, którym posługiwało 223 kapłanów.

W kształcie nadanym przez Piusa XI diecezja przetrwała do końca II wojny światowej, po której kilka parafii zostało włączonych do terenów ZSRR.

Obecny kształt diecezja otrzymała na mocy bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus" z dnia 25.03.1992. Jej obszar to ok. 11.500 km2, liczba wiernych to ponad 533 tysiące. 182 parafii tworzą 24 dekanaty. Diecezja nasza ma ponad 550 kapłanów (dane z listopada 2014r.)

Wdzięczni Bogu za nasz kościół partykularny, tych którzy go tworzyli i tworzą prośmy Miłosierdzie Boże przez przyczynę Matki Pięknej Miłości o potzrebne łaski, by wiara w nas nie słabła, módlmy się o świętość kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, a także miłość w naszych rodzinach.

 

2015-10-25 20:56 Opublikował: Administrator

Odpust Świętego Michała Archanioła

 • Odpust Świętego Michała Archanioła
 • Odpust Świętego Michała Archanioła
29 września w Kościele przeżywamy Uroczystość Świętych Archaniołów; Michała, Rafała i Gabriela. W niedzielę sąsiadującą z tym dniem przeżywamy tradycyjny odpust ku czci patrona naszej parafii Św. Michała Archanioła.

To świeto naszej parafii gromadzi nie tylko naszą rodzinę parafialną, ale także wielu gości. W tym dniu osoby, które tego pragną przyjmują Szkaplerz Św. Michała i zostają włączone do Rodziny Szkaplerznej. Poza tym jest to święto Kapituły Katedralnej, na którym gromadzą się wszyscy Księża Kanonicy. Zapraszamy do przejrzenia krótkiej fotorelacji z tej uroczystości.

2015-10-07 16:10 Opublikował: Administrator

Nowi wikariusze naszej parafii

 • Nowi wikariusze naszej parafii
 • Nowi wikariusze naszej parafii
Z dniem 27 sierpnia rozpoczęli w naszej parafii posługę dwaj nowi księża wikariusze.

Ks. Biskup skierował do posługi w naszej parafii dwóch nowych wikariuszy: ks. Grzegorza Kosiorka, który przyszedł do nas z Zambrowa i neoprezbitera, ks. Macieja Curyło. Życzymy nowym duszpasterzom wielu łask Bozych i aby czuli się u nas jak najlepiej.

Posługujący do tej pory kapłani zostali skierowani do pracy na innych placówkach: ks. Piotr Mazurek - na probostawo do par. Wojny Krupy, a ks. Adam Izbicki na wikarit do Andrzejewa.

 

2015-10-07 10:07 Opublikował: Administrator

Pogrzeb śp. Biskupa Tadeusza Zawistowskiego

 • Pogrzeb śp. Biskupa Tadeusza Zawistowskiego
 • Pogrzeb śp. Biskupa Tadeusza Zawistowskiego
W wieku 85 lat odszedł do Domu Ojca J.E. Ks. Biskup Tadeusz Józef Zawistowski.5 czerwca przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych odbył się pogrzeb księdza biskupa. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości pogrzebowych, prezentacji znajdującej się na dole artykułu, a także do przeczytania krótkich wspomnień naszego Ks. Proboszcza o Zmarłym.

Człowiek wielkiej energii i niezłomnego charakteru - Biskup Tadeusz Zawistowski zawsze podkreślał swoją wiarę w Zmartwychwstanie Chrystusa, a tym samym w nasze życie wieczne po śmierci ziemskiej – wspomina Zmarłego ks. dziekan Marian Mieczkowski, proboszcz parafii katedralnej w Łomży. - Najlepszym sprawdzianem wiary, którą odważnie niósł przez całe życie, była jego niezłomność w czasach stalinowskich i za komuny, PRL-u. A ostatecznym sprawdzianem okazała się pokora w chorobie i cierpieniu jego ostatnich dni.

- O biskupie Tadeuszu Zawistowskim usłyszałem 42 lata temu. Mając 16 lat, byłem ministrantem w moim rodzinnym Kolnie – opowiada ks. Mieczkowski. - Nasz ksiądz obwieścił radosną nowinę, że Ojciec Święty ustanowił nowego biskupa pomocniczego Diecezji Łomżyńskiego i że na święcenia pojedziemy razem do Łomży. Po kilku dniach, ku memu rozczarowaniu, okazało się, że konsekracji biskupiej w Łomży nie będzie, gdyż biskup Tadeusz będzie konsekrowany w Bazylice św. Piotra w Rzymie przez papieża Pawła VI z okazji 10. roku jego pontyfikatu, i to z dziewięcioma biskupami z całego świata.

Następne spotkanie było dopiero w WSD, gdy zostałem klerykiem. Biskup Tadeusz miał lektorat z języka greckiego, wprowadzał nas pilnie w tajniki języka i kultury antycznej.

Odkąd zostałem proboszczem w Katedrze, często spotykaliśmy się tu na przecięciu naszych codziennych dróg. Biskup Tadeusz lubił spacery po placu katedralnym i wokół świątyni, której losy i renowacja stały się mu bardzo bliskie.

Biskupa Tadeusza zawsze postrzegałem jako autentycznego człowieka, gorliwego kapłana, zatroskanego o dobro Kościoła. Widział go z perspektywy ludzkiej, ale w Bożej perspektywie. Postrzegał Kościół metafizycznie, nie tylko jak wspólnotę niebiańską, ale także jako wspólnotę ziemską. Dlatego mocno leżały mu na sercu dobro narodu i Ojczyzny. Był człowiekiem wielkiej energii i niezłomnego charakteru: nie rozczulał się nad sobą, nawet gdy najbardziej w bólu cierpiał.
Promował mnie na probostwo z Lelisa do parafii św. Franciszka w Ostrołęce – wówczas biskupem ordynariuszem został dopiero co Stanisław Stefanek, który obowiązki personalne powierzył biskupowi Tadeuszowi.

Mianowicie, księże Marianie, co tam słychać u mego kolegi z Domu Wspólnoty Kapłańskiej – dopytywał o kolegę kursowego Tadeusza Makowskiego, u którego byłem wikarym w Rutkach. W tamtych latach biskup Tadeusz często tam gościł, więc miałem okazję posłuchać dyskusji nie tylko o religii i polityce, ale też z życia osobistego...

Gdy go odwiedzałem po operacji w Aninie, a ostatnio w łomżyńskim szpitalu, gdzie trafił po udarze, zastanawiałem się, jak tak aktywny i energiczny biskup będzie leżał dniami i nocami w łóżku, niesamodzielny, zdany na pomoc innych. Pan Bóg jednak zabrał go szybko do siebie po udarze, jakby chciał oszczędzić dalszego cierpienia...

 

 

Załączniki

 1. Prezentacja
2015-06-06 21:08 Opublikował: Administrator

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Tradycją mocno zapisaną w świadomości polskich katolików jest Uroczystość Bożego Ciała. Dzień wolny od pracy daje nam możliwość uczestniczenia w procesji, w której Jezus idzie między nasze domy, a my składamy Mu nasze uwielbienie i wyznajemy naszą wiarę w Jego prawdziwą obecność w Eucharystii.

Zapraszamy do galerii przedstawiającej tegoroczną procesję Parafii Katedralnej i OO. Kapucynów.

2015-06-04 13:52 Opublikował: Administrator

Rekolekcje Adwentowe 2014

 • Rekolekcje Adwentowe 2014
 • Rekolekcje Adwentowe 2014
W III niedzielę adwentu (14 grudnia) rozpoczniemy w naszej parafii czas szczególnej łaski Bożej i zadumy, czyli rekolekcje. Zaplanujmy sobie ten czas, aby choć na chwilę zatrzymać się w naszym rozpędzonym życiu i zastanowić nad tym, co najważniejsze. Rekolekcje poprowadzi Ojciec Artur Wilczek – Redemptorysta Proboszcz Togliatti nad Wołgą, gdzie buduje się pierwszy w Rosji kościół pw. św. Jana Pawła II. Za udział w rekolekcjach i wysłuchanie trzech nauk rekolekcyjnych można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

 

Porządek rekolekcji:

14 grudnia (niedziela)

7:00     Msza św. z nauką dla wszystkich

8:30     Msza św. z nauką dla wszystkich

10:00     Msza św. z nauką dla wszystkich

12:00     Msza św. z nauką dla dzieci

16:00     Msza św. z nauką dla gimnazjalistów

18:00     Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych

15 - 16 grudnia (poniedziałek - wtorek)

7:00     Roraty z nauką dla wszystkich

po roratach zapraszamy do wspólnego śpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny

8:30     Msza św. z nauką dla wszystkich

12:00     Msza św. z nauką dla chorych i starszych i źle się mających (we wtorek modlitwa z włożeniem rąk na chorych)

16:30     Msza św. z nauką dla dzieci

18:00     Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych

 

 

2014-12-08 10:32 Opublikował: Administrator

Kurs Emaus

 • Kurs Emaus
 • Kurs Emaus
Kurs Emaus jest drugim kursem Szkoły Nowej Ewangelizacji. Przeznaczony jest dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją relację ze Słowem Bożym.
2014-11-13 22:16 Opublikował: Administrator

Czuwanie modlitewne za Ojczyznę

 • Czuwanie modlitewne za Ojczyznę
 • Czuwanie modlitewne za Ojczyznę
2014-11-03 22:09 Opublikował: Administrator

Uroczystość Wszystkich Świętych

 • Uroczystość Wszystkich Świętych
 • Uroczystość Wszystkich Świętych
Już w sobotę 1 listopada Uroczystością Wszystkich Świętych rozpoczniemy miesiąc szczególnej zadumy nad życiem i śmiercią.

 

W Uroczystość Wszystkich Świętych porządek Mszy św. w katedrze jak w niedzielę. O godz. 11.30 procesja z poświęceniem cmentarza parafialnego przy ul. Kopernika. Na zakończenie procesji Msza św. w kaplicy na cmentarzu w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Procesję na cmentarzu i Mszę św. odprawi Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski.

W niedzielę - 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Porządek Mszy św. w Dzień Zaduszny w katedrze będzie niedzielny. O godz. 10.00 Msza św. pod przewodnictwem Pasterza Diecezji z jutrznią żałobną za zmarłych i procesją żałobną.

Przed wieczorną Mszą św. 1 i 2 listopada o godz. 17.30 odmówimy różaniec za zmarłych.

Porządek nabożeństw w kaplicy na cmentarzu parafialnym od piątku do niedzieli włącznie (31 X-2 XI):

godz.   9.00        Różaniec  za zmarłych,

godz. 10.00        Msza św.

godz. 11.00        Różaniec za zmarłych,

godz. 12.00        Msza św.

W sobotę wkroczymy w miesiąc modlitewnej pamięci o zmarłych. Niech modlitwa za nich będzie wyrazem naszej wiary w życie wieczne i zmartwychwstanie, niech będzie, chociaż częściowym, wobec nich spłaceniem naszego długu wdzięczności. Gromadźmy się w tym czasie w naszej świątyni i prośmy dobrego i miłosiernego Pana o szczęśliwą wieczność dla naszych drogich bliskich, którzy przed nami odeszli do Boga.

Od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać każdego dnia odpust zupełny, który można ofiarować tylko za zmarłych; W tym celu należy nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych.

 

2014-10-25 20:11 Opublikował: Administrator

UWAGA ZMIANA

 • UWAGA ZMIANA
 • UWAGA ZMIANA
19 października Wieczór Uwielbienia odbędzie się nie w Katedrze ale w Kościółku przy seminarium. Zaczynamy Mszą o godz. 18.00
2014-10-17 09:03 Opublikował: Administrator

Święcenia biskupie ks. Prałata Wojciecha Załuskiego

 • Święcenia biskupie ks. Prałata Wojciecha Załuskiego
 • Święcenia biskupie ks. Prałata Wojciecha Załuskiego
9 sierpnia w naszej katedrze miały miejsce święcenia biskupie ks. Wojciecha Załuskiego, który przez papieża Franciszka został mianowany Nuncjuszem w Burundi w Afryce. Dzięki uprzejmości portalu 4lomza.pl umieściliśmy zdjęcia z tej uroczystości, do obejrzenia których zachęcamy.
2014-08-10 12:41 Opublikował: Administrator

Zaproszenie na święcenia Arcybiskupa Wojciecha Załuskiego

 • Zaproszenie na święcenia Arcybiskupa Wojciecha Załuskiego
 • Zaproszenie na święcenia Arcybiskupa Wojciecha Załuskiego
9 sierpnia, w sobotę, o godzinie 17.00 w naszej katedrze odbędą się święcenia biskupie ks. Prałata Wojciecha Załuskiego.

15 lipca br. Ojciec Święty Franciszek wyniósł do godności arcybiskupiej ks. prał. dra Wojciecha Załuskiego, kapłana naszej diecezji. Jednocześnie został on mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Burundi, w Afryce. Głównym konsekratorem będzie Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.
Ks. Prałat Wojciech Załuski został wyświęcony na kapłana naszej Diecezji w 1985 r. Po ukończeniu studiów pracował w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej w różnych krajach świata.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości wszystkich kapłanów i wiernych naszej diecezji.

2014-07-28 19:46 Opublikował: Administrator

Niecodzienne wydarzenie - posłanie na misje

 • Niecodzienne wydarzenie - posłanie na misje
 • Niecodzienne wydarzenie - posłanie na misje
W Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła gościliśmy w katedrze misjonarzy ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, ks. Marka głoszącego Słowo Boże podczas każdej mszy św. oraz dwie świeckie osoby z Ośrodka SMA.

Pomiędzy mszami mogliśmy obejrzeć wystawę nt. pracy i życia na misjach w Afryce:)Skąd taka wizyta i dzień misyjny?

 

Zapewne niektórzy już wiedzą:)

Ponieważ 29.06.2014r., podczas mszy św. o godz. 16.00, Ks. Bp. Tadeusz Bronakowski posłał na misje Justynę JARZĄBSKĄ, naszą parafiankę.

 

Jak spojrzycie na zdjęcia, z uroczystości, zobaczycie 26. letnią, drobną dziewczynę o blond włosach. To właśnie Justyna :);  od lat marzyła o misjach, przez ostatni rok przygotowywała się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

 

Uwieńczeniem jej przygotowań było przyjęcie Krzyża misyjnego, z rąk Abp Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie (4.05.2014). Krzyże misyjne przyjęło wtedy 41 osób, w tym: 22 kapłanów, 2 diakonów, 9 sióstr zakonnych i 8 osób świeckich, w tym nasza misjonarka!

Ostatnim etapem było POSŁANIE misyjne w katedrze.

Podczas wręczania krzyża misyjnego Ks. Bp Tadeusz powiedział:

Ukochana siostro,

Bóg wybrał cię, abyś szła i owoc przynosiła, i aby owoc twój trwał.

Idź więc i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Oto twój przewodnik na apostolskich drogach.

Oto twoja pomoc w każdym niebezpieczeństwie.

Oto twoja pociecha w życiu i przy śmierci.

Już 2 lipca Justyna wyleciała do Afryki, a dokładnie do Bugisi w Tanzanii (placówka SMA) gdzie będzie pracowała z miejscowymi dziewczętami.

Justynko, życzymy Ci powodzenia w posłudze misyjnej. Niech Ci Bóg błogosławi!

Do zobaczenia w styczniu :)

PS prosimy o modlitwę w Jej intencji

 

 

2014-07-06 09:45 Opublikował: Administrator

Święcenia Biskupie ks. Marka Zalewskiego

 • Święcenia Biskupie ks. Marka Zalewskiego
 • Święcenia Biskupie ks. Marka Zalewskiego
31 maja o godz. 17.00 miały miejsce w naszej katedrze święcenia biskupie ks. Prałata Marka Zalewskiego. Dzięki uprzejmości redakcji portalu 4lomza.pl zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.
2014-06-09 10:01 Opublikował: Administrator

Święcenia kapłańskie

 • Święcenia kapłańskie
 • Święcenia kapłańskie
Ostatnia sobota maja to tradycyjnie dzień święceń prezbiteratu w naszej katedrze.

31 maja ks. bp Janusz Stepnowski udzielił święceń kapłańskich diakonom naszej diecezji. Są nimi ks. Mariusz Chrostowski, ks. Adam Hryc, ks. Dawid Kulesza, ks. Sławomir Sokołowski, Ks. Wojciech Turek, ks. Marek Ulatowski i ks. Robert Wołosik. Zyczymy księżom Noeprezbiterom wielu Bożych łask i opieki Matki Bożej Pięknej Miłości na kapłańskiej drodze oraz radości i pasji w duszpasterskiej posłudze.

2014-06-09 09:43 Opublikował: Administrator

Zaproszenie na Swięcenia Arcybiskupa Marka Zalewskiego

 • Zaproszenie na Swięcenia Arcybiskupa Marka Zalewskiego
 • Zaproszenie na Swięcenia Arcybiskupa Marka Zalewskiego
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2014 roku, Ojciec Święty Franciszek wyniósł do godności arcybiskupiej kapłana naszej Diecezji, ks. prał. dra Marka Zalewskiego. Jednocześnie Ksiądz Prałat został mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Zimbabwe, w Afryce.
Święcenia biskupie Księdza Prałata Zalewskiego będą miały miejsce w Katedrze Łomżyńskiej, w sobotę 31 maja br. o godz. 17.00.

Głównym konsekratorem będzie Ksiądz Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, a współkonsekratorami Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski, Biskup Łomżyński i Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, Biskup Pomocniczy Ełcki.
Uroczystości święceń biskupich Nuncjusza Apostolskiego – naszego Rodaka, reprezentującego w swej posłudze Ojca Świętego i obecność w naszym mieście Księdza Kardynała Pietro Parolina, najbliższego współpracownika Papieża, są niepowtarzalną okazją wyrażenia przez cały Kościół Łomżyński duchowej więzi ze Stolicą Apostolską.
Dlatego też zapraszamy mieszkańców Łomży: kapłanów, osoby świeckie z ruchów i stowarzyszeń, wspólnot modlitewnych, kół różańcowych, Rodzinę Radia Maryja i wszystkich którzy mogą przybyć tego dnia do Katedry, do udziału w tej historycznej uroczystości. Niech przejawem naszej dojrzałości duchowej będzie wspólna modlitwa pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w intencji Kościoła powszechnego i nowego Nuncjusza Apostolskiego.

Arcybiskup Nominat  ks. prał. Marek Zalewski ma 51 lat. Pochodzi z parafii Janówka pod Augustowem. Został wyświęcony na księdza w maju 1989 roku w Katedrze Łomżyńskiej, przez ówczesnego biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Jeszcze w tym samym roku przeprowadził się do Włoch. W 1991 roku rozpoczął studia na Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Cztery lata później już jako doktor prawa kanonicznego został attache Nuncjatury Apostolskiej w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czad. W trakcie 19-letniej pracy w dyplomacji watykańskiej był m.in. sekretarzem Misji Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ, radca Nuncjatury w Londynie, Berlinie i Bangkoku.  

2014-05-23 09:56 Opublikował: Administrator

Czas zatrzymania

 • Czas zatrzymania
 • Czas zatrzymania
Rozpoczęliśmy Wielki Post. Być może to już 74 Wielki Post w twoim życiu, być może 18, a może 37....

Jak go wykorzystsz? Czy masz już jakieś plany na ten czas? A może masz już dość takich Postów? Niezależnie od tego, co teraz myślisz, może to być dobry czas, czas twojego i mojego powrotu - czas nawrócenia.

Zapraszamy na Nabożeństwa Wielkopostne w naszej Katedrze.

Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 16.30

Gorzkie Żale w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00

Razem z dziećmi Gorzkie Żale będziemy śpiewać przez trzy niedziele (od II do IV

Niedzieli Wielkiego Postu) na Mszy św. o godz. 12;00

Zapraszamy wszystkich do udziału w tych pięknych i pobożnych nabożeństwach, za udział w których można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2014-03-09 09:52 Opublikował: Administrator

Nowe ciekawe miejsce naszej stronie

Z radością informujemy, że na naszej stronie internetowej pojawiło się nowe ciekawe miejsce, w którym będziemy starali się zamieszczać różne ciekawostki.

W zakładce "parafia" znajduje się zakładka zatytułowana "Warto wiedzieć". Co jakiś czas w tym miejscu będą pojawiały się  różne artykuły, które mają służyć pogłębieniu naszej wiedzy i śwaidomości religijnej. Zapraszamy serdecznie.

2014-01-18 17:48 Opublikował: Administrator

Rekolekcje Adwentowe

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje, które odbędą się w dniach 15-17 grudnia.

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE W KATEDRZE

 

Porządek rekolekcji:

15 grudnia (niedziela)

7:00     Msza św. z nauką dla wszystkich

8:30     Msza św. z nauką dla wszystkich

10:00     Msza św. z nauką dla wszystkich

12:00     Msza św. z nauką dla dzieci

16:00     Msza św. z nauką dla gimnazjalistów

18:00     Msza św. z nauką dla młodzieży

16 - 17 grudnia (poniedziałek - wtorek)

7:00     Roraty z nauką dla wszystkich

po roratach zapraszamy do wspólnego śpiewania

Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP

8:30     Msza św. z nauką dla wszystkich

12:00     Msza św. z nauką dla chorych i starszych i źle się mających

(we wtorek modlitwa z włożeniem rąk na chorych)

16:30     Msza św. z nauką dla dzieci

18:00     Msza św. z nauką dla młodzieży

 

 

Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. prałat dr Jarosław Kotowski

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

 

2013-12-11 17:00 Opublikował: Administrator

Pielgrzymka na kanonizację bł. Jana Pawła II

Nasza parafia organizuje pielgrzymkę na kanonizację Jana Pawła II. Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu

Załączniki

 1. Pobierz załącznik
2013-10-26 21:10 Opublikował: Administrator

Spotkania małżeńskie

Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz z ruchem Spotkania małżeńskie, kolejny raz, organizuje i zaprasza małżeństwa na weekendowe rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej w Hodyszewie w dniach od 18 do 20 października oraz od 22 do 24 listopada 2013 roku.


Spotkania małżeńskie cieszą się dużym powodzeniem wśród małżeństw w Polsce. Program rekolekcji oparty na wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii, pozwala lepiej zrozumieć siebie nawzajem w duchu miłości oraz poznać potrzeby i oczekiwania współmałżonka. W atmosferze wyciszenia, z dala od codziennych trosk, istnieje możliwość pogłębienia wzajemnych więzi, odnowienia miłości oraz zażegnania pojawiających się trudności i konfliktów. 
Zapraszamy zarówno tzw. „dobre małżeństwa”, jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, myślące niejednokrotnie o rozstaniu. Początek spotkania w piątek o godz. 17.30, a zakończenie w niedzielę o godz. 15.00. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swego uczestnictwa!

Wszelkich informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują:
Barbara i Krzysztof Bernaccy
tel. kom. 608 702 670
e-mail: spotkania.bialystok@gmail.com
oraz na stronie: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl

2013-10-04 13:40 Opublikował: Administrator

Święcenia diakonatu

Dnia 11 maja w naszej Katedrze ks. Biskup Janusz udzielił święceń diakonatu siedmiu alumnom łomżyńskiego seminarium.

"Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły» - powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. «Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa». Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.6 Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce." Tak wybór pierwszych diakonów w Kościele opisuje św. Łukasz w Dziejach Apostolskich.

Diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń. Diakoni są powoływani, by wspierać kapłanów "w posłudze liturgii, słowa i miłości". Mogą więc głosić Słowo Boże w liturgii, są zwyczajnymi szafarzami Eucharystii, mogą chrzcić i asystować przy zawieraniu małżeństwa.

Nowi diakoni w naszej diecezji to:

dk. Mariusz Chrostowski

dk. Adam Hryc

dk. Dawid Kulesza

dk. Sławomir Sokołowski

dk. Wojciech Turek

dk. Marek Ulatowski

dk. Robert Wołosik

Życzymy nowym diakonom wielu łask i radości z posługi.

2013-05-20 15:53 Opublikował: Administrator

Czy jesteś gotów, by Jezus na poważnie się wprowadził do twojego życia?

Zapraszamy na Seminarium wiary

Jeśli masz wątpliwości. Jeśli twoja wiara jest sucha. Szukasz odpowiedzi na nurtujące cię pytania. To mamy propozycję dla ciebie.

Seminarium Wiary to cykl 8 spotkań raz w tygodniu dotykających najważniejszych spraw w chrześcijaństwie.

Początek 9 kwietnia 2013 o godz. 19;00 w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich ul. Sadowa

Prowadzi Witek Wilk z ekpią z Otwocka.

Nie ma wcześniejszych zapisów. Zapewniamy opiekę nad dziećmi.

2013-03-30 23:29 Opublikował: Administrator

Rekolekcje

Od 17 do 20 MARCA 2013 r. w naszej parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne.

Program rekolekcji

17 marca (niedziela)

7.00 - Msza św. z nauką dla WSZYSTKICH

8.30 - Msza św. z nauką dla WSZYSTKICH

10.00 - Msza św. z nauką dla WSZYSTKICH

12.00 - Msza św. z nauką dla DZIECI

16.00 - Msza św. dla GIMNAZJALISTÓW

Po Mszy św. Gorzkie Żale z nauką pasyjną

18.00 - Msza św. z nauką dla MŁODZIEŻY

 

18 - 20 marca (poniedziałek - środa)

7.00 - Msza św. z nauką dla WSZYSTKICH

8.30 - Msza św. z nauką dla CHORYCH I STARSZYCH

z Sakramentem Namaszczenia Chorych w środę

10.00 - Msza św. z nauką dla DZIECI

12.00 - Msza św. z nauką dla GIMNAZJALISTÓW

16.00 - Msza św. z nauką dla WSZYSTKICH

18.00 - Msza św. z nauką dla MŁODZIEŻY

 

W środę po Mszy św. o godz. 18.00 na zakończenie Rekolekcji

Apel przed obrazem Matki Bożej Łomżyńskiej

 

18 marca (poniedziałek) - w kościółku seminaryjnym

11.00 - Msza św. z nauką dla społeczności Szkoły nr 8

 

Prowadzący: Ksiądz Zenon Hanas, prof. UKSW w Warszawie, pallotyn, znawca mass-mediów. Studiował teologię w Ołtarzewie i na KUL oraz filozofię. Doktorat w dziedzinie komunikowania społecznego w Instytucie Mediów i Komunikacji Społecznej w Hochschule für Philosophie w Monachium. W latach 2004-2010 był w Rzymie wicegenerałem swego zakonu.

 

2013-03-15 08:05 Opublikował: Administrator

Czas Wielkopostnej Zadumy

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Do czego on nam potrzebny?

Już w Ewangelii I Niedzieli Wielkiego Postu zobaczymy samego Jezusa, który "czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła". Na wzór samego Zbawiciela, chrześcijanie podejmują czterdzistodniowy czas pokuty, który ma pomóc dobrze przygotować się do Świąt Paschalnych. Różnie reagujemy na ten czas i różnie go przeżywamy. Wielu uważa go za coś zbędnego i nie wnosząceg nic w nasze "i tak ponure życie". Jednak zdecydowana większość nas, katolików wierzących i praktykujących, widzi w tym czasie wspaniałą okazję do nawrócenia i przyjrzenia się swojemu życiu w świetle Bożego Słowa. Ten czas wyciszenia i zagłębienia w największe tajemnice naszej wiary może nas rzeczywiście odmienić, jeśli tylko pozwolimy Bożej łasce przez modlitwę, post i jałmużnę działać w naszym życiu.

 

Nabożeństwa wielkopostne w katedrze:

Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 1630 dla wszystkich;

Gorzkie Żale w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 1600 z kazaniem pasyjnym, które w tym roku będzie głosił Ks. Adam Izbicki.

Razem z dziećmi Gorzkie Żale będziemy śpiewać przez trzy niedziele (od II do IV Niedzieli Wielkiego Postu) na Mszy św. o godz. 1200;

 

2013-02-15 10:51 Opublikował: Administrator

Nowy Kurs Alfa

Masz pytania i wątpliwości? Zastanawiasz się nad sensem życia? Czegoś ci brakuje w twojej wierze? Pytasz o to, czym jest wiara?

Jeśli takie lub podobne pytania ci się nasuwają, Kurs Alfa jest właśnie dla ciebie. Przez 10 tygodni bedziemy próbowali odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Początek 20 lutego o godz. 18.45 w sali Instyutu przy Katedrze. Spotkania co środę w przyjaznej, ciepłej atmosferze.

Zapraszamy.

Więcej szczegółów alfa.lomza.pl

2013-01-19 12:14 Opublikował: Administrator

Życzenia

Cicha Noc, Święta Noc Pokój niesie ludziom wszem...”Boże Narodzenie i Nowy Rok - Rok Wiary

to czas łaski dla nas i naszych bliźnich. Prośmy Jezusa, który stał się człowiekiem, by według słów Benedykta XVI “wiara głęboko się w nas zakorzeniła i stała się ogniem, który rozpala innych.”

Niech ta prośba przez wstawiennictwo Matki Najświętszej będzie dla nas życzeniami.Życzenia te składają

i o takie w modlitwie proszą


Duszpasterze Parafii Katedralnej
2012-12-22 11:15 Opublikował: Administrator

Podsumowania i plany

KATEDRA w 2012 r. i plany na 2013 r.

 

 

Wśród wydarzeń minionego roku należy podkreślić rozpoczęcie Roku Wiary, który przeżywamy. W naszej diecezji uroczystej inauguracji dokonał Jego Eminencja Kardynał Giovanni Battista Re z Watykanu wraz z Biskupem Łomżyńskim. W tej uroczystości 13 października w Katedrze wzięli udział kapłani, seminarzyści, świeccy przedstawiciele wszystkich parafii i dekanatów Diecezji.

W tym roku zakończyliśmy prace przy wieży – dzwonnicy. Remontowi i konserwacji zostały poddane wewnętrzne potężne drewniane konstrukcje, na których są zawieszone dzwony. Remont więźby i wymiana pokrycia dachu na dzwonnicy, oraz konserwacja dwóch ostatnich elewacji dopełniła całości. Wstawione też zostały nowe okna – żaluzje, a renesansowy szczyt został zwieńczony kamiennymi elementami detalu architektonicznego. Koszt całości prac wykonanych w tym roku przy dzwonnicy to około 500 tys. zł z czego środki własne Parafii to 270 tys. zł.

Dziękuję w tym miejscu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Zarządowi Województwa Podlaskiego, władzom naszego Miasta: Panu Prezydentowi i całej Radzie Miejskiej, oraz Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytków za wsparcie naszych wysiłków.

Na cmentarzu grzebalnym został wymurowany mur na odcinku od domku grabarza do bramy na części komunalnej. W części parafialnej koszty nowego muru pokryła Parafia.

Wielu Parafian bardzo ucieszyło opracowanie Stary łomżyński cmentarz, które ukazuje łomżyńską nekropolię w perspektywie szacunku naszej świętej wiary i wspólnej chrześcijańskiej spuścizny z braćmi prawosławnymi i protestantami jako świadectwo wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego i jako perłę wspólnej historii i kultury.

W przyszłym 2013 r. roku planujemy konserwację ołtarza św. Józefa, remont dachu nawy bocznej północnej i renowację ławek. Część ławek trzeba będzie wykonać od nowa. Dojrzewa też projekt ołtarza bocznego (stanie przy drugim filarze od prezbiterium) Jezusa Miłosiernego. Przy remoncie dachu liczymy na wsparcie Władz naszego Miasta i Zarządu Województwa Podlaskiego. Zawsze potrzeba wkładu własnego dlatego też proszę o pomoc wszystkich, którym droga jest nasza katedralna świątynia, aby w miarę swoich możliwości zechcieli pomóc w tym dziele. W tym celu księża odwiedzający Państwa domy po kolędzie, tak jak w poprzednich latach, zostawią koperty, które w miarę Państwa możliwości finansowych posłużą w ciągu roku do wsparcia naszych prac.

Prośmy, by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla nas wszystkich zdrowie, siły i potrzebne łaski w nadchodzącym Nowym 2013 Roku Pańskim.

 

2012-12-22 11:01 Opublikował: Administrator

Październik to miesiąc różańca

Modlitwa różańcowa jest przez wielu ukochana. Bł. Jan Paweł II nazywał ją swoją ulubioną. Jan Budziaszek, perkusista Skaldów, podkreślając moc tej modlitwy w walce przeciw złemu duchowi, nazywa ją "kulomiotem".
Zapraszamy na wspólny różaniec do katedry w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele po Mszy św. o godz. 16.00. Dzieci natomiast zapraszamy na specjalne nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku na godz. 16.30.
2012-10-07 14:39 Opublikował: Administrator

Z parafii św. Michała Archanioła na cynamonowe wzgórza Medjugorie

Z parafii św. Michała Archanioła na cynamonowe wzgórza Medjugorie
Medjugorie. Kościół parafialny, ołtarz polowy i tysiące wiernych, których gromadzi modlitwa i wiara
W dniach 17-26 sierpnia 2012r. odbyła się zorganizowana przez naszą parafię katedralną pielgrzymka do Chorwacji. Wzięło w niej udział 50 pątników. Przez 10 dni podziwialiśmy m.in. piękno przyrody w Parku Narodowym Plitwickich Jezior i Parku Narodowym KRKA, a także dziedzictwo kulturowe i architektoniczne z przełomu tysiącleci, zachowane na terenach obecnej Chorwacji. Naszej podróży towarzyszył udział w codziennej Mszy świętej, różańcu i koronce do Miłosierdzia Bożego oraz radosny wspólny śpiew przy akompaniamencie gitary Olgi. Pogoda nie zawiodła.

 

Zwiedzając Chorwacje, nie można ominąć faktu, położenia kraju nad Morzem Adriatyckim. Dalmacja, bo tak nazywa się ten region, zachwyca pięknymi starożytnymi miastami: Trogirem, Szybenikiem, Dubrownikiem, ale przede wszystkim wschodami i zachodami słońca nad morzem.

Po kilku dniach męczącej podróży, zwiedzania północnej Chorwacji dotarliśmy w godzinach wieczornych do celu naszej podróży. Do niewielkiej miejscowości, Medjugorie, która według relacji jest miejscem objawień wybranym przez Maryję. Gospa lub też Matka Pokoju (bo tak się przedstawia Maryja) ukazywała się sześciorgu dzieciom od 1981 roku. Objawienia, według „widzących”, miały na początku miejsce na Górze Objawień, później ze względu na prze-śladowania władz, dzieci widziały Maryję tam, gdzie akurat się znajdowały.

W trakcie pobytu mieliśmy okazję wzięcia udziału w spotkaniu z jednym z „widzących” – mieszkającym obecnie w USA Ivanem Dragićević’ em, którego objawienia trwają wciąż od 1981 r. Spotkanie z nim oraz wysłuchanie jego nauki i świadectwa pozwalało na refleksje nad własnym życiem, w kontekście orędzia i próśb Matki Pokoju, o których mówił Ivan. Tuż po tym spotkaniu, które zgromadziło tysiące ludzi, podjęliśmy trud wejścia na Górę Objawień, na miejsce pierwszego z nich, odmawiając w trakcie drogi wspólny różaniec. W piątek 24 sierpnia już o 4.30, by ustrzec się przed upałami, wyruszyliśmy na trakt Drogi Krzyżowej. Ta wędrówka była niezwykła w swym rodzaju, ponieważ kolejne stacje rozstawione są na zboczach najwyższego wzgórza, w parafii Medjugorie, wzgórza Krzyża (Kriżevac). Droga Krzyżowa okazała się nie tylko wyzwaniem dla ducha, lecz także i dla ciała. Jednak ci z nas, którzy podjęli trud wędrówki, dotarli na szczyt i zeszli bezpiecznie, choć droga była niełatwa.

Jednoczyliśmy się w modlitwie ze wspólnotami z różnych krajów (Włoch, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji, Słowacji, Chorwacji i jeszcze wielu innych, których nie sposób zliczyć). Uczestniczyliśmy w jednej ze mszy wieczornych odprawianych przy ołtarzu polowym. Na placu za kościołem, co dzień gromadzą się tysiące pielgrzymów, którzy są reprezentantami różnych kręgów kulturowych i języków. W tym samym miejscu następnego dnia odbywała się, w godzinach wieczornych, uroczysta adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona w 11 językach, w której udział wzięło wielu wierzących, ściśniętych na ogromnej przestrzeni za kościołem. Byli tam także nasi pielgrzymi. Niezwykłym doświadczeniem, my-ślę, że dla wielu pielgrzymujących do Medjugorie, było branie udziału we Mszach świętych wieczornych, przy ołtarzu polowym, gdzie w jednym miejscu gromadzili się ludzie pielgrzymujący do tego niezwykłego miejsca. Uczestnicząc w Eucharystii, słyszało się odpowiedzi na wezwania kapłana w przeróżnych językach. A przy przystępowaniu do Komunii Świętej nie wiedziało się, czy usłyszy się znane nam: Ciało Chrystusa, łacińskie Corpus Christi, chorwackie Tijelo Kristovo czy też w jakimś innym języku sformułowanie, słowa, znaczące dokładnie to samo. A i tak, wszyscy w tym miejscu potwierdzają swoją wiarę jednym, tak bardzo wymownym i prostym słowem - Amen.

Fenomen Medjugorie polega chyba głównie na tym, że czuje się tam ogrom Kościoła, żywego kościoła, tworzonego przez nas wszystkich, przez Polaków, Hiszpanów, Bośniaków, Afrykańczyków czy reprezentantów wszelkich innych zakątków świata. Ludzie wytrwale pielgrzymują do tego miejsca żywej wiary. Wydaje się, że prawdziwość objawień Gospy szóstce dzieci i przekazywanego przez Nią orędzi zależy od naszego osobistego przyjęcia tego, co dzieje się w tej niewielkiej miejscowości już od 31 lat. Od nas także zależy czy orędzia z Medjugorie staną się drogowskazami naszego życia.

W drodze powrotnej mieliśmy okazję zwiedzania przepięknej stolicę Węgier – Budapesztu, który w godzinach popołudniowych zachwycał swoim urokiem. Miasto wydawało się być jak fragment najpiękniejszej scenerii filmowej, gdzie my staliśmy się jej elementami, przechodniami, niezbędnymi osobami podziwiającymi ogrom budowli i ich niezwykłość. Mieliśmy także okazję wzięcia udziały we Mszy świętej w Bazylice św. Stefana, a dokładniej w kaplicy kościelnej poświęconej świętemu, w której złożone są jego relikwie.

Pielgrzymowanie pod przewodnictwem ks. Proboszcza stanowiło okazję poznania pięknych krajów, innych kultur, ale przede wszystkim było drogą podróżowania wiernych z Bogiem ku wzrostowi wiary oraz budowaniu wspólnoty parafialnej w życzliwej i wyjątkowej atmosferze.

 

2012-09-03 14:08 Opublikował: Administrator

Z Katedry nad Lednicę

Z piątku na sobotę (z 1 na 2 czerwca) 47 osób wyruszyło pod szyldem naszej parafii na XVI Spotkanie Młodzieży nad Jeziorem Lednickim.

Mimo niezbyt dobrej pogody wyjechaliśmy, aby na nowo odkryć tajemnicę Bożego Miłosierdzia, bo właśnie ono było tematem przewodnim tegorocznego spotkania u Źródeł Chrzcielnych naszej Ojczyzny. Na miejscu okazało się, że pogoda jest całkiem niezła. Mimo chłodnego wiatru mogliśmy się cieszyć pięknym słońcem. Trzy razy spadł na nas przelotny deszcz, ale nie przeszkodziło to w dobrej zabawie i odkrywaniu Miłości Bożej.

Zapraszamy do galerii

2012-06-05 09:41 Opublikował: Administrator

Święcenia Kapłańskie 2012 r.

Święcenia Kapłańskie 2012 r.
Pamiątkowe zdjęcie po zakończonej uroczystości
26 maja w naszej katedrze 17 diakonów z rąk ks. bpa Janusza Stepnowskiego przyjęło święcenia kapłańskie.

Nowi kapłanie naszej diecezji to

Ks. Łukasza Andrzejczyk pochodzący z par. Miłosierdzia Bożego w Łomży, ks. Paweł Brzostek z Myszyńca, ks. Marcin Budny z Krasnosielca, ks. Marek Chojnowski z par. Krzyża Św. w Łomży, ks. Tomasz Czarnowski z Zawad, ks. Łukasz Gołaszewski z Czyżewa, Ks. Adam Grabowski i ks. Piotr Jarnicki z Broku, ks. Zbigniew Jankowski z Ostrołęckiej Fary, ks. Adam Krawczyk z Tykocina, ks. Tomasz Pawłowski ze Studzienicznej, ks. Mariusz Szulc z Jednorożca, ks. Tomasz Święciński z par, Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, ks,. Michał Turbaczewski z par. Wniebowzięcia NMPO w Ostrowi Maz., ks. Marcin Wasielewski z Różana, ks. Andrzej Waszczeniuk z par. Św. Andrzeja Boboli w Łomży.

Wraz z w/w kapłanami święcenia przyjął ks. Rafał Chruśliński z diec. siedleckiej, a 16 czerwca w Mińsku na Białorusi przyjmie święcenia dk. Witali Burko.

Wszystkim neoprezbiterom składamy najlepsze życzenia polecając ich posługę Matce Pieknej Miłości z naszego Sanktuarium

Zapraszamy do obejrzenia kilku ujęć z uroczystości święceń

2012-05-28 10:07 Opublikował: Administrator