Ogłoszenia duszpasterskie Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego

 

ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO NA WIELKANOC 2019

Umiłowani Bracia i Siostry,

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pozwala nam po raz kolejny usłyszeć orędzie o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Wszczepieni w Niego przez chrzest święty mamy udział w tym zwycięstwie i jesteśmy posłani do świata, by w mocy Bożego Ducha nieść nadzieję i miłość każdemu człowiekowi.

Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie i Drodzy Goście – błogosławionych Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi do wypełniania chrześcijańskiej misji w Kościele i świecie.

+ Janusz Stepnowski Wasz Biskup

 

Duszpasterze katedralni dołączają się do życzeń naszego Pasterza i wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom życzą, by radosne ALLELUJA rozbrzmiewało w naszych sercach na chwałę Zmartwychwstałego Pana.

 

Ogłoszenia duszpasterskie w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

 

1.  Jeszcze dziś zapraszamy na Wielkanocny Wieczór Uwielbienia po Mszy o godz. 1800.

2.  Jutro drugi dzień świąteczny - Wielkanocny Poniedziałek. Porządek Mszy św. niedzielny. Pamiętajmy, że tradycyjnie jest to dzień, w którym w naszych świątyniach zbierane są ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski i cele edukacyjne naszej diecezji. Wsparcie młodego pokolenia jest naszym prawem i obowiązkiem. Uczyńmy to nie tylko z poczucia obowiązku, ale i z miłości do Boga i Kościoła.

3.  Nowennę przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego odmawiamy codziennie na zakończenie Mszy św. o godz. 1200.

4.  W najbliższy piątek nie obowiązuje post i można spożywać pokarmy mięsne.

5.  Za tydzień zbiórka do puszek na Caritas. Dzieci, które w czasie Wielkiego Postu zbierały jałmużnę dla biednych do skarbonek Caritas złożą te skarbonki w darze ołtarza w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1200.

6.  Niech sam Zbawiciel będzie nagrodą dla tych, którzy złożyli ofiarę na kwiaty do Grobu Pana Jezusa; Dziękujemy tym, którzy swoim staraniem urządzili Grób. Niech Jezus nagrodzi wszystkich, którzy czuwali przy wystawionym Najśw. Sakram. i swoje modlitwy ofiarowali w intencji katedralnej wspólnoty. Dziękuję Gminie Zbójna za wypożyczenie palm, które zostały nagrodzone w konkursie Rozmaitości Wielkanocne i które możemy podziwiać na katedralnym prezbiterium.

7.  Dziękujemy tym wszystkim, którzy włączają się swoimi ofiarami w dzieło prac przy naszej świątyni. Wszystkim za dar modlitwy i serca mówimy staropolskie „Bóg zapłać”.

 

2016-02-12 10:00 Opublikował: Administrator