Parafia pw. św. Michała Archanioła - Katedralna

Katedra
Według tradycji, ewangelizacja ziemi łomżyńskiej sięga 1000 roku, jest łą­czona z misją św. Brunona z Kwerfurtu. Z tego okresu wymienia się dwa kościoły: św. Wawrzyńca i św. Piotra. Kościół św. Wawrzyńca znajdował się na wzgórzu w Starej Łomży sąsiadującym z wczesnośredniowiecznym grodziskiem. Natomiast kościół św. Piotra, był zbudowany także w Starej Łomży, ale bliżej dzisiejszego miasta.
więcej

« · 1 · »