Katedra w 2014 r. i plany na 2015 r.

Katedra w 2014 r. i plany na 2015 r.
Nowy ołtarz katedralny Miłosierdzia Bożego
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat tego, co zostało uczynione w mijającym roku i planami na rok następny.

 

W br. w katedrze odbyły się dwie konsekracje biskupie. W sobotę 31 maja święcenia biskupie otrzymał Ksiądz Prałat Marek Zalewski, Nuncjusz Apostolski w Zimbabwe. W sobotę 9 sierpnia miały miejsce święcenia biskupie Księdza Prałata Wojciecha Załuskiego, Nuncjusza Apostolskiego w Burundi. Głównym konsekratorem obu Arcybiskupów był Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Święcenia biskupie i obecność w naszej katedrze Kardynała Pietro Parolina i Kardynała Gerharda Müllera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który był obecny na uroczystości 9 sierpnia, były okazją wyrażenia przez cały Kościół Łomżyński duchowej więzi ze Stolicą Apostolską.

W tym roku wśród rodzin Parafii rozpoczęła się peregrynacja relikwii Ojca Św. Jana Pawła II. Relikwiarz w formie krzyża z relikwiami Św. Jana Pawła II w każdej rodzinie, która zaprosi Go do swego domu jest okazją do modlitwy w intencji rodzin i o pokój na świecie.

Obraz MB Łomżyńskiej Pięknej Miłości został poddany koniecznej renowacji. W tym celu został przewieziony na ASP do Warszawy gdzie zajmował się nim dr Krzysztof Chojnowski, który od wielu lat opiekuje się obrazem MB Częstochowskiej.

Ukończona została konserwacja ołtarza św. Józefa gdzie w zwieńczeniu został umieszczony obraz św. Jana XXIII. Koszt jaki Parafia poniosła przy tej pracy to 60 tys. zł.

Ołtarz Bożego Miłosierdzia powstał przy drugim filarze od prezbiterium. Projekt jest prof. Czesława Dźwigaja z Krakowa. W centrum ołtarza znajduje się obraz “Jezu ufam Tobie”. Jezus z wizji św. Faustyny został przez malarkę Teresę Adamowską umieszczony nad Narwią, jako błogosławiący mieszkańcom Łomży. Po bokach obrazu stają figury św. Faustyny z jednej i błogosławionego ks Michała Sopoćki z drugiej strony. Pod obrazem umieszczono słowa “Jezu ufam Tobie”, a poniżej w metalowej kasecie relikwie świętych, którzy szerzyli kult Jezusa Miłosiernego. Na mensie  są słowa św. Jana Pawła II “Boże, Ojcze Miłosierny, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

Remont ławek w nawie głównej. Z przodu nawy stanęły nowe ławki z wyściełanymi siedziskami. Koszt remontu 36 starych ławek 50 tys. zł, a koszt wykonania nowych 30 tys. zł.

W Domu Parafialnym ( b. Kol. T.) wyremontowana została i wyposażona jedna sala.

Dziękuję w tym miejscu Wszystkim Państwu, którym droga jest ta świątynia za składane ofiary. Dziękuję Władzom Miasta: Panu Prezydentowi i całej Radzie Miejskiej, oraz Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytków za wsparcie naszych wysiłków.

W przyszłym 2015 r. roku planujemy:

Konserwację ołtarza Serca Pana Jezusa, którą rozpoczniemy w II połowie roku.

Umeblowanie zakrystii jest bardzo zniszczone. Zamówione meble nie tylko wprowadzą porządek w tym pomieszczeniu ale i nadadzą mu sakralny charakter pozwalający dobrze się przygotować wszystkim tam przebywającym do spełniania świętych czynności.

Prace konserwatorskie przy nagrobku Modliszowskich.

Dom Parafialny (byłe Kolegium Teol.) potrzebuje remontu. Przede wszystkim trzeba tam zabezpieczyć przed wilgocią ściany piwnic, wymienić okna i wyremontować łazienki.

Na cmentarzu parafialnym zagospodarowanie placu przy kaplicy. Został złożony projekt do Ministerstwa Kultury na remont kaplicy Śmiarowskich.

Budynek plebani od lat potrzebuje odwodnienia i kanalizacji deszczowej i czeka na nową elewację. Jeśli finanse pozwolą prace rozpoczniemy w przyszłym roku.

Proszę o pomoc wszystkich, aby w miarę swoich możliwości zechcieli pomóc. W tym celu księża odwiedzający Państwa domy po kolędzie, tak jak w poprzednich latach, zostawią koperty, które posłużą w ciągu roku do wsparcia naszych prac.

Prośmy, by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla nas wszystkich zdrowie, siły i potrzebne łaski w nadchodzącym Nowym 2015 Roku Pańskim.

 

2014-12-24 10:39 Opublikował: Administrator