Rzut oka na wczoraj i jutro Katedry.

Katedra jest naszym wspólnym domem, o który wspólnie się troszczymy.

 

Katedra jest miejscem spotkania z Bogiem, ostoją tradycji i animatorem kultury. W rytm roku liturgicznego każdy dzień wypełnia się w niej modlitwą, eucharystią, nabożeństwami i posługą sakramentalną. Dla wszystkich Katedra stanowi miejsce, w którym każdego dnia można spotkać się z Miłosiernym Chrystusem w sakramencie pojednania. W chwilach dziejowych doświadczeń w jej starożytnych murach pytamy Boga o sens historii. 13 grudnia Biskup Janusz aktem otwarcia wielkich drzwi katedralnych jako Bramy Miłosierdzia rozpoczął Rok Bożego Miłosierdzia w Kościele Łomżyńskim.

W minionym roku w naszej katedralnej parafii pielgrzymowały relikwie św. Jana Pawła II. Czterysta rodzin, które zaprosiły Go do siebie, modliły  się w intencji rodzin i o pokój na świecie. W piątek 5 czerwca w katedrze pożegnaliśmy księdza biskupa Tadeusza Józefa Zawistowskiego, który odszedł do Domu Ojca w dniu 1 czerwca 2015 r.

Pośród dokonań materialnych realizowanych w mijającym roku są: rozpoczęcie konserwacji ołtarza Serca Pana Jezusa, którego dokończenie planuje się do połowy roku 2016; ufundowanie nowego konfesjonału, dającego komfortowe warunki korzystania z sakramentu pokuty, szczególnie dla osób słabo słyszących; w przyszłym roku jest planowane zakończenie wykonywanego obecnie sukcesywnie remontu ławek. Ponadto w Domu Parafialnym wymieniono okna, drzwi i wyremontowano dwie sale. Na cmentarzu parafialnym położono granitową kostkę w obrębie placu przy kaplicy i na alejce. Koszt tych prac to 60 tys. zł, z czego 30  tys. zł stanowiło dofinansowanie władz Łomży. Budynek plebani zabezpieczono izolacją i kanalizacją deszczową, co kosztowało 82 tys. zł.

Dziękuję w tym miejscu Wszystkim Państwu, którym droga jest Katedra, nasza świątynia, za składane ofiary. Dziękuję Władzom Miasta: Panu Prezydentowi i całej Radzie Miejskiej, oraz Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytków za wsparcie naszych wysiłków.

Rok 2016 będzie wypełniony wydarzeniami Roku Miłosierdzia, Światowymi Dniami Młodzieży, obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. W katedrze będziemy świętować 25. rocznicę wizyty Świętego Jana Pawła II w Łomży i koronacji obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości.

Na ŚDM w dn. 20-25 lipca przyjedzie do naszego miasta kilkuset młodych ludzi. W związku z tym księża podczas kolędy będą robić rozpoznanie na temat możliwości ich zakwaterowania w rodzinach  naszej Parafii. Poszukiwać będziemy otwartych serc i domów!

W 2016 roku planujemy: umeblowanie zakrystii, które pozwoli wprowadzić porządek i nadać temu wnętrzu sakralny charakter, pozwalając dobrze się przygotować do pełnienia świętych czynności; prace konserwatorskie przy nagrobku Modliszowskich podejmiemy, jeśli otrzymamy wsparcie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; wyremontowanie łazienki w Domu Parafialnym; remont dachu na kaplicy Śmiarowskich zostanie wykonany w zależności od pozytywnej odpowiedzi na nasz wniosek, skierowany do Marszałka Województwa Podlaskiego i władz naszego Miasta. Chcemy też pomalować ogrodzenie cmentarza przy Katedrze. Prócz tego od lat czeka na nowy dach i elewację budynek plebani. Jednak tę inwestycję warunkują nasze możliwości finansowe.

Proszę wszystkich, aby w miarę swoich możliwości zechcieli pomóc. W tym celu księża odwiedzający Państwa domy w czasie kolędy, tak jak w poprzednich latach, zostawią koperty, które wypełnione Waszym ofiarnym groszem, posłużą w ciągu roku do wspierania planowanych prac.

Prośmy, by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla nas wszystkich zdrowie, siły i potrzebne łaski w 2016 roku - Roku Bożego Miłosierdzia.

 

ks. Marian Mieczkowski - Proboszcz Katedry

 

2015-12-20 11:33 Opublikował: Administrator