Listopadowe Uroczystości coraz bliżej

Powoli przybliżamy się do uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Jesień jest sama w sobie czasem zamyślenia o przemijaniu, śmierci i wieczności. To zamyślenie winno stać się okazją do odnowienia naszej wiary w rzeczy ostateczne: w życie wieczne i w zmartwychwstanie.

Niech ten czas będzie dla nas okazją, chociaż częściowego, wobec naszych zmarłych spłacenia długu wdzięczności. Czy pamiętasz o swoich zmarłych rodzicach, dziadkach, rodzeństwie, krewnych, przyjaciołach, dobroczyńcach? Czy możemy oprócz pamięci coś dla nich ofiarować? Pospieszmy im z pomocą! Zanieśmy im w darze wdzięczności wielki dar Mszy św., Komunii św., modlitwę całej parafialnej wspólnoty tzw. Wypominki. Zanieśmy im w darze to, co naprawdę kosztuje, a więc przede wszystkim swoje nawrócenie, pokutę. Dopiero wtedy kwiat zaniesiony przez nas na grób i zapalona na nim lampka będą wyrazem czegoś, co jest naprawdę cenne w oczach Bożych, nie tylko zewnętrzną dekoracją. Wobec tajemnicy śmierci i życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

Wypominki roczne możemy zamawiać w zakrystii i w kancelarii.

Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów naszych bliskich.

Procesja na cmentarzu przy ul. Kopernika 1 listopada rozpocznie się o godz. 1130.

2016-10-16 10:58 Opublikował: Administrator