WIELKI POST

Środą Popielcową rozpoczęliśmy szczególny czas łaski Bożej - czas Wielkiego Postu.

W tym czasie mamy przez pokutę powrócić do lepszej relacji z Bogiem. Modlitwa, post i jałmużna to jakby trzy filary naszego nawrócenia i naszego życia duchowego.

W naszym wielkopostnym nawróceniu pomoże nam rozważanie Męki Pańskiej w czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Zapraszamy do naszej katedry na Drogę Krzyżową w każdy piątek o 16.30, a na Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy o godz. 16.00. Wraz z dziećmi Gorzkie Żale będziemy śpiewać na Mszach św. o 12.00 w II, III i IV niedzielę wielkopostną.

2017-03-02 08:07 Opublikował: Administrator