Katedra w 2017 r. i plany na 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z tym, co między innymi udało się nam zrobić w 2017 roku i co planujemy na nowy rok...

 

W tym roku przypadała setna rocznica objawień w Fatimie. W związku z jubileuszem odprawialiśmy Nabożeństwo Fatimskie. Różaniec Fatimski odmawiamy w katedrze każdego dnia o godz. 1720. Zapraszamy wszystkich do różańca, którego intencją jest wynagrodzenie za grzechy i modlitwa o pokój na świecie.

Mijające miesiące przeżywaliśmy jako Rok świętego Brata Alberta. Z tej okazji czytany był list pasterski Episkopatu Polski, w którym słyszeliśmy słowa św. Jana Pawła II, który jeszcze jako kardynał krakowski mówił: „Miłosierdzie i chrześcijaństwo to jedno i to samo. Jeśli nie byłoby miłosierdzia, nie ma chrześcijaństwa. Wyznanie wiary musi się dopełnić wyznaniem miłości.” Podsumowując świadectwo życia św. Ojca ubogich Biskupi napisali: “To nauka o godności każdego człowieka, o konieczności okazywania szacunku i dobroci każdej ludzkiej osobie, ponieważ kryje ona w sobie niezatarty obraz Bożego podobieństwa”. Za przyczyną Rycerzy Kolumba w dniach 13 - 20 maja gościliśmy w Katedrze relikwie Świętego i obraz "Ecce Homo" oraz kopię portretu Brata Alberta. W naszej parafii działa Wspólnota Otwartych Serc im. Św. Brata Alberta, która zajmuje się działalnością charytatywną. W każdą sobotę woluntariusze rozdają potrzebującym produkty żywnościowe. Z tej pomocy korzysta stale ok 70 rodzin. Parafia w ciągu roku na misje i cele firmowane przez Caritas Polska zebrała i wysłała ponad 25 tys zł.

Pośród dokonań materialnych zrealizowanych w mijającym roku są:

- Konserwacja nagrobka Modliszowskich przyniosła zaskakujące odkrycia pierwotnego bogatego wyglądu i kolorystyki. Zostały uzupełnione rzeźby: odnaleziona personifikacja Wiary po konserwacji wieńczy nagrobek, w rzeźbie Miłosierdzia zostały na nowo odtworzone głowy niewiasty i dziecka, natomiast figura przedstawiająca Prawdę została całkowicie odtworzona. Koszt renowacji nagrobka wyniósł 225.883,57 zł z czego 80 tys dotacji otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 48 tys zł od Miasta Łomży i 40 tys. od Marszałka Woj. Podlaskiego. Udział własny Parafii to 57.883,57 zł.

- Szafy w zakrystii i prace stolarskie to koszt 40 tys zł;

- Nowe oświetlenie prezbiterium i łuku tęczowego kosztowało 40 tys zł;

- Nowa brama od ul. Dwornej - 10 tys zł;

- Złocenie nastawy ołtarzowej - 10 tys. zł;

- Nowe ławki przed katedrą 5 tys. zł;

- Wymiana dachu na plebanii. Koszt tych prac to 106 tys. zł,

Dziękuję w tym miejscu Wszystkim Państwu, którym droga jest nasza katedralna świątynia, za składane ofiary w każdą niedzielę na tacę, ofiary indywidualne w kopertach i przelewach bankowych. Dziękuję Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałkowi Województwa i Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Władzom naszego Miasta: Panu Prezydentowi i całej Radzie Miejskiej, za wsparcie naszych wysiłków.

W 2018 roku planujemy: z okazji 600 - lecia nadania praw miejskich naszemu Miastu i 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na rogu ul. Giełczyńskiej i Dwornej stanie pomnik Chrystusa niosącego krzyż ze stosowną tablicą pamiątkową (planuję odnowić postawiony 100 lat temu na cmentarzu katedralnym monument i przenieść go na róg ul. Giełczyńskiej i Dwornej); dalsze meblowanie zakrystii, prace konserwatorskie przy kolejnych nagrobkach podejmiemy, jeśli otrzymamy wsparcie z zewnątrz; ; prócz tego na wiosnę rozpoczną się prace przy elewacji budynku plebanii.

Wszystkie nasze planowane inwestycje są uwarunkowane możliwościami finansowymi Parafii. Proszę więc Wszystkich, aby w miarę swoich możliwości okazali pomoc. W tym celu księża odwiedzający Państwa w czasie kolędy zostawią koperty, które wypełnione ofiarnym groszem, posłużą w ciągu roku do realizacji planowanych prac.

Prośmy, by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla Wszystkich Państwa zdrowie, siły i potrzebne łaski w 2018 roku.

 

ks. Marian Mieczkowski - Proboszcz Katedry

 

2017-12-20 17:23 Opublikował: Administrator