Adopcja dziecka poczętego

25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzić będziemy Dzień Świętości Życia.

 

Dzień ten, ustanowił św. Jan Paweł II, który niejednokrotnie przypominał, że „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae).

Wierni Bogu i nauczaniu Papieża Rodziny, czujmy się zachęceni, by podjąć Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to zobowiązanie do codziennej modlitwy za dziecko nienarodzone przez okres dziewięciu miesięcy.

Będzie można to uczynić w naszej katedrze wpisując się do Księgi Duchowej Adopcji w nidzielę 24 marca, w sam Dzień Świętości Życia i w niedzielę 31 marca.

Przy okazji pragniemy przypomnieć, że instytucje kościelne służą swą gotowością udzielania wielorakiej pomocy matkom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W naszej diecezji istnieje: Fundusz Obrony Życia, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Telefon Zaufania oraz Okna Życia, gdzie pozostawione dziecko zostanie otoczone troską i fachową opieką. Okno Życia znajduje się przy Opactwie Benedyktynek ul. Dworna 32.

Informujemy również, że Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się w niedzielę 9 czerwca br.

 

2019-03-22 14:13 Opublikował: Administrator