Co za nami i co planujemy

 

Do najważniejszych wydarzeń, których oczekujemy w 2020 r., należy beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego, która będzie miała miejsce w Warszawie 7 czerwca. Przygotowując się do tej uroczystości 6 czerwca, w sobotę, będziemy obchodzić Odpust Matki Boskiej Pięknej Miłości, podczas którego będziemy dziękować Bogu za Prymasa Tysiąclecia - Syna tej Ziemi, który dwa lata uczył się w Szkole Handlowej Męskiej w Łomży.

Pośród dokonań materialnych zrealizowanych w mijającym roku są:

- Konserwacja ołtarza św. Antoniego to koszt 80 tys. zł; Ponieważ obraz, który był umieszczony w ołtarzu nie nadawał się do odnowienia, poleciłem malarce - Pani Teresie Adamowskiej namalowanie obrazu Świętego. Św. Antoni jest na nim ujęty w jego ludzkim wymiarze, czyli pomagający różnym potrzebującym. Niosąc do wszystkich ludzi Dzieciątko Jezus nasz Święty wskazuje, co jest najważniejsze w życiu.

- Prace przy oczyszczaniu i zabezpieczaniu ceglanych ścian naszej katedry. Bardzo żmudne i kosztowne prace przy renowacji elewacji przeprowadzone były przed kilkunastu laty. Środki impregnujące cegłę działają aktywnie do kilku lat. Przez kilkanaście lat od renowacji elewację na nowo pokrył brud, który trzeba usunąć i na nowo zabezpieczyć preparatami odkryte lica cegieł. Na ten cel otrzymaliśmy od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 80 tys. zł, a od samorządu naszego Miasta 10 tys zł. Wkład własny Parafii to 90 tys. zł. Wykorzystując sumę 180 tys. w tym roku poddaliśmy konserwacji ceglane elewacje od frontowej fasady do wieży dzwonniczej włącznie.

- Konserwacja nagrobka Nikodema Kossakowskiego (dopiero rozpoczęta) kosztowała 48 tys. zł, z czego Podlaski Konserwator Zabytków obiecał zrefundować 38 tys. zł.

- Dwie tablice z marmuru umieszczone w prezbiterium. Jedna zawiera historyczny tekst o początkach naszej świątyni i listę proboszczów. Taka tablica jeszcze sto lat temu wisiała w prezbiterium. Druga tablica zawiera tekst bulli papieża Piusa XI o powstaniu Diecezji Łomżyńskiej i mianowaniu kościoła św. Michała Archanioła katedrą. Ta tablica zawiera katalog biskupów łomżyńskich. Koszt obu marmurowych tablic to kwota 50 tys. zł.

Dziękuję w tym miejscu Wszystkim Państwu za ofiary składane w każdą niedzielę na tacę, ofiary indywidualne w kopertach i przelewach bankowych. Dziękuję Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Władzom naszego Miasta za wsparcie naszych wysiłków.

W 2020 roku planujemy:

- Konserwację nagrobka Anny i Hieronima Modliszowskich;

- Wykonanie elewacji budynku plebanii katedralnej. Ta inwestycja czeka już od wielu lat i niestety przy jej realizacji możemy liczyć tylko na własne środki parafii.

Wszystkie nasze planowane inwestycje są uwarunkowane możliwościami finansowymi parafii. Proszę więc Wszystkich, aby w miarę swoich możliwości okazali pomoc. W tym celu księża odwiedzający Państwa w czasie kolędy zostawią koperty, które wypełnione ofiarnym groszem, posłużą w ciągu roku do realizacji planowanych prac.

Prośmy, by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla Wszystkich Państwa zdrowie, siły i potrzebne łaski w 2020 roku.

 

ks. Marian Mieczkowski - Proboszcz Katedry

 

2019-12-31 14:53 Opublikował: Administrator