Nowe informacje w związku z epidemią

 

Kościół z szacunkiem przyjmuje działania państwa, których celem jest ochrona zdrowia i życia Polaków w sytuacji pandemii. W związku z nowymi zarządzeniami władz państwowych osoby przebywające w kościołach mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Księża nie muszą tego robić podczas sprawowania liturgii.

Od dnia 20 kwietnia 2020 r. w kościele może przebywać jedna osoba na 15 m2 co znaczy, że w przypadku katedry podczas Mszy św. będzie mogło przebywać do 70 osób, które powinny zachować odpowiednie odległości od siebie.

Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa Biskupa Łomżyńskiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. osobom w podeszłym wieku; osobom z objawami infekcji; dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę; osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Od jutra (piniedziałek 20 kwietnia) w katedrze Msze św. z udziałem wiernych będą sprawowane w dni powszednie jak i w niedziele według normalnego porządku.

Do odwołania będą transmitowane Msze św. o godz. 12.00 przez TV Narew oraz o 20.30 przez internet.

 

2020-04-19 09:07 Opublikował: Administrator