Zmarł Pan Prof. Stanisław Winiarski - organista Łomżyńskiej Katedry w latach 1974 – 2012

W niedzielę 20 września odszedł do Domu Ojca ceniony za kunszt muzyczny i szanowany przez wszystkich Pan Profesor Stanisław Winiarski, który przez 38 lat posługiwał jako organista w Parafii Katedralnej w Łomży.

 

Śp. Pan Profesor występował wraz z Chórem Katedry Łomżyńskiej na różnorodnych uroczystościach diecezjalnych, podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży i Drohiczynie, konsekracjach i ingresach biskupów łomżyńskich, corocznych święceniach diakonów i prezbiterów. Uświetniał uroczyste celebry z udziałem Episkopatu Polski w Łomży.

A cóż powiedzieć o Jego gorliwej posłudze w Katedrze Łomżyńskiej, w każdą niedzielę, uroczystości i święta oraz w dni powszednie! Nie można też zapomnieć o Jego wkładzie w kształcenie przez lata nowych adeptów do posługi organistowskiej w Diecezjalnym Instytucie Organistowskim.

Ojciec Święty Benedykt XVI, biorąc pod uwagę posługę dla Diecezji Łomżyńskiej i uwzględniając świadectwo chrześcijańskiego życia, wyróżnił w 2005 r. Śp. Pana Stanisława Winiarskiego medalem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice” za zasługi dla Kościoła i Papieża.

Proboszcz wraz z całą Wspólnotą Parafii Katedralnej wdzięczną za lata pięknej pracy ŚP. Pana Profesora Stanisława łączy się w modlitwie z całą Rodziną Państwa Winiarskich na czele z Panią Haliną.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w Katedrze w środę 23 września o godz. 13.00.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie….

 

2020-09-22 10:36 Opublikował: Administrator