Komunia Święta

Papież Franciszek ogłosił w tym miesiącu encyklikę „Fratelli tutti”. W dokumencie papież wybija na pierwszy plan ideę braterstwa, akceptacji, szacunku i istotności przykazania miłości. I to zarówno w świecie, jak i w Kościele.

 

Tymczasem w naszej ojczyźnie, różne środowiska podszywające się pod katolickie, dzielą wiernych na lepszych i gorszych zarzucając przyjmującym Komunię na rękę, że dopuszczają się profanacji. Z drugiej strony padają oskarżenia o brak troski o zdrowie i życie innych. I tak w sercu Kościoła w Polsce ktoś chce wzniecić spór o to, co ważniejsze: bojaźń Boża czy bojaźń ludzka.

Z pewnością nie opiszemy Boga jednym zdaniem umieszczonym w tej czy innej broszurze. Lepiej opisać Go jednym słowem: EUCHARYSTIA i dbać o to, by zachować godne warunki dla jej przyjęcia, by okazać należny szacunek i wdzięczność za ten dar poprzez miłość bliźniego.

W Polsce od lat obowiązują dwie formy przyjmowania Komunii Świętej – bezpośrednio do ust i na rękę. Wierny sam decyduje, w jaki sposób chciałby przyjąć Najświętszą Hostię. Obecnie, w czasie pandemii koronawirusa, ze względów bezpieczeństwa zalecamy przyjmowanie Komunii Św. na rękę. Ale ostateczna decyzja należy do wiernego.

Zamiast skupiać się na dzieleniu wiernych ze względu na formę przyjmowania Komunii św., powinniśmy jako wspólnota zadbać o to, by każdy mógł przyjąć Hostię zgodnie z wolą swojego serca, z szacunkiem do Boga i bliźniego. W związku z tym, aż do odwołania katedrze w nawie głównej udzielana będzie Komunii Św. do ust, a w nawach bocznych tylko na rękę.

Przypominamy sposób przyjęcia Komunii Świętej na rękę: lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, ma być tak wyciągnięta, aby tworzyła jakby patenę, na którą kapłan składa Komunię świętą. Następnie wierny robi krok w bok, uchyla maseczkę i prawą ręką bierze złożone na lewej dłoni Ciało Pana i wkłada do swych ust w obecności kapłana.

Przyjmując Ciało Pańskie nie jest ważna forma ale to czy potrafimy być dla siebie nawzajem braćmi i siostrami!

 

2020-10-17 19:15 Opublikował: Administrator