Katedra w 2020 r. i plany na 2021 r.

Mijający rok przyniósł nam zaskakujące wydarzenia. Miał to być rok beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 17 stycznia odszedł do Pana biskup senior Stanisław Stefanek, a jego pogrzeb był ostatnią, tak liczną w udział wiernych, uroczystością kościelną w tym roku. Kilka tygodni wystarczyło, żebyśmy – za sprawą groźnego wirusa – obudzili się w zupełnie innym świecie.

 

Jedną z głównych ofiar koronawirusa stał się Kościół. Dyspensa od udziału w niedzielnej Eucharystii, przekładanie komunii i ślubów, przeniesienie religijnych uroczystości w świat wirtualny to dokonania czasów pandemii.

Chrześcijaństwo jest jednak religią Wcielenia, dlatego konieczne jest realne spotkanie z Bogiem, który jest w sakramentach i we wspólnocie Kościoła i tego żadne transmisje, nawet pobożnie przeżywane, nie zastąpią.

Pośród dokonań materialnych zrealizowanych w mijającym roku są:

- Konserwacja nagrobka Anny i Hieronima Modliszowskich;

- Odnowienie kaplicy Matki Bożej Pięknej Miłości;

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia zostały sfinansowane w całości z pieniędzy parafialnych. Niestety z powodów finansowych wynikłych z pandemii wykonanie elewacji budynku plebani katedralnej musieliśmy odłożyć.

Dziękuję w tym miejscu Wszystkim Państwu za ofiary składane w każdą niedzielę na tacę, ofiary indywidualne w kopertach i przelewach bankowych. Wszystkim tym, którzy rozumieli niełatwą, chociażby z powodu małej frekwencji wiernych w katedrze, sytuację finansową Parafii i wspierali ją swoimi ofiarami i modlitwami składam jak najserdeczniejsze podziękowanie staropolskim „Bóg zapłać”.

W 2021 roku planujemy ( jeśli Bóg pozwoli):

- Uzupełnienie brakujących elementów nagrobków Elżbiety i Andrzeja Modliszowskich i Nikodema Kossakowskiego;

- Wykonanie elewacji budynku plebani katedralnej.

Wiadomo, że w najbliższym czasie łatwo nie będzie. Ale wierzymy, że „Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). Z tego, co się teraz dzieje, też wyjdzie dobro. Tylko trzymajmy się Chrystusa i Jego Kościoła.

Prośmy, by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla Wszystkich Państwa zdrowie, siły i potrzebne łaski w 2021 roku.

ks. Marian Mieczkowski - Proboszcz Katedry

 

2020-12-29 07:22 Opublikował: Administrator