Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981)

"Właśnie tutaj w Łomży kształtowało się moje powołanie kapłańskie. I to nie gdzie indziej, tylko w tej katedrze..."

 

Bogu niech będą dzięki za uroczystości beatyfikacji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. 
„Nazwano mnie tutaj Łomżyniakiem. Bardzo Wam dziękuję, Drodzy moi, żeście się mnie nie wyrzekli, pomimo, że drogi moje prowadzą mnie po całej Polsce. Ale jestem Łomżyniakiem z krwi i kości, i nim pozostanę” - mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski 5 kwietnia 1970 r. w kazaniu głoszonym w Katedrze Łomżyńskiej podczas konsekracji ks. bpa Mikołaja Sasinowskiego.

Za tydzień w niedzielę 19 września wspólnie z całą diecezją będziemy dziękować Bogu za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, oraz za tegoroczne plony. Zachęcamy wszystkich wiernych, a szczególnie rolników oraz osoby i instytucje związane z rolnictwem do włączenia się w modlitwę dziękczynną za tegoroczne zbiory z naszych pól, ogrodów i sadów. Ksiądz Prymas Wyszyński kilka swoich młodzieńczych lat spędził w Łomży jako uczeń Szkoły Handlowej Męskiej. W swoich późniejszych wypowiedziach podkreślał, że w Łomży kształtowało się jego powołanie kapłańskie. Za tydzień uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 od odsłonięcia i poświecenia tablicy umieszczonej na budynku gdzie mieściła się Szkoła Handlowa Męska (róg ul. Sadowej i Dwornej), a upamiętniającej zarówno beatyfikację naszego Wielkiego Rodaka, jak również i to, iż jako uczeń był mieszkańcem Łomży.

 

2021-09-12 14:44 Opublikował: Administrator