Uroczystość Dziękczynienia

Uroczystość Dziękczynienia
Cała katedra była pięknie przystrojona na Uroczystość Dziękczynienia.
19 września miała w naszej katedrze podniosła uroczystość, która zgromadziła przedstawicieli całej diecezji.

Pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji, bpa Janusza, dziękowaliśmy Panu Bogu za dar beatyfikacji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiegi i M. Elżbiety Róży Czackiej, a także za trud rolników i tegoroczne plony.

Prymas Tysiąclecia, jako młodzieniec uczył się w Szkole Handlowej Męskiej, która mieściła się w budynku na rogu ulic Dwornej i Sadowej. To właśnie tam zawisła tablica upamiętniająca pobyt Stefana Wyszyńskiego w Łomży i beatyfikację naszego rodaka.

Na Dożynki Diecezjalne przyjechało kikadziesiąt delegacji z wieńcami.

Zachęcamy do modlitwy dziękczynnej i w intencji naszych rolników.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji

 

2021-09-20 18:45 Opublikował: Administrator