Nasze plany i nadzieje...

Kochani Parafianie, odkładałem napisanie tego listu licząc na nadejście lepszych czasów. Nie najlepiej jednak zaczął się ten rok. Czy to powód, abyśmy parafrazując słowa Dantego Alighieri „porzucili wszelką nadzieję”? Z pewnością nie, bo wówczas życie stałoby się piekłem. Ale to, co aktualnie przeżywamy, trzeba przyjąć jako wyzwanie, szczególnie dla nas wierzących w Chrystusa, abyśmy nie ulegali złudzeniom i szukali nadziei tam, gdzie można ją znaleźć.

 

 

W minionym 2021 r. razem z Kościołem w Polsce 12 września przeżywaliśmy beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tydzień później 19 września w katedrze łomżyńskiej podczas dożynek diecezjalnych dziękowaliśmy Bogu za wyniesienie naszego Rodaka do chwały błogosławionych. Na pamiątkę tego wydarzenia na budynku, gdzie mieściła się Szkoła Handlowa Męska, do której uczęszczał Stefan Wyszyński, została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica. Jeszcze raz wszystkim, którzy włączyli się w ufundowanie tej tablicy i pomogli w przygotowaniu tej uroczystości, składam serdeczne „Bóg zapłać”.

Pośród dokonań materialnych zrealizowanych w 2021 roku była renowacja bramy głównej na cmentarzu przy ul. Kopernika. Na ten cel uzyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości 160 tys zł. Wkład własny Parafii wyniósł 120 tys. W katedrze zostały ufundowane: obraz św. Brunona z Kwerfurtu jako Patrona Diecezji Łomżyńskiej i uroczyste sztandary: państwowy i maryjny. W nagrobkach Elżbiety i Andrzeja Modliszowskich i Nikodema Kossakowskiego uzupełniono brakujące elementy i rzeźby. W związku z remontem Księgarni Diecezjalnej przeniesione zostało wejście na plebanię na ul. Farną, gdzie zamontowano nowe drzwi. W tych dniach rozpoczęły się prace przy elewacji. Przy realizacji tej inwestycji możemy liczyć tylko na własne środki Parafii.

Dziękujemy Wszystkim, którzy w tych trudnych miesiącach wsparli materialnie Parafię. Główny ciężar finansowy to utrzymanie bieżące Parafii: pensje pracowników, opłaty za prąd i gaz, za który w miesiącach zimowych płacimy wysokie rachunki. W tym sezonie, mimo ogromnych podwyżek za gaz dzięki ciepłej zimie i oszczędnemu ogrzewaniu katedry rachunki nie były przerażające.

Prosimy Wszystkich, aby w miarę swoich możliwości okazali pomoc. W tym celu księża odwiedzający Państwa z wizytą duszpasterską zostawią koperty, które wypełnione ofiarnym groszem, posłużą do realizacji planowanych prac.

Dziękuję w tym miejscu Wszystkim Państwu za ofiary składane w każdą niedzielę na tacę, ofiary indywidualne w kopertach i przelewach bankowych. Wszystkim tym, którzy rozumiejąc niełatwą, chociażby z powodu mniejszej frekwencji wiernych w katedrze, sytuację finansową Parafii i wspierali ją swoimi ofiarami i modlitwami składam jak najserdeczniejsze podziękowanie staropolskim „Bóg zapłać”.

Razem z całym Kościołem w Polsce stoimy dzisiaj nie tylko przed ogromnym wyzwaniem, ale i przed wielką szansą. Jest to dla nas, jak mówi Ewangelia, „sposobność do składania świadectwa”. Czy jako chrześcijanie damy świadectwo w tych trudnych czasach?

Prośmy, by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla Wszystkich pokój i potrzebne łaski w 2022 roku.

Św. Michale Archaniele, Patronie Ukrainy i naszej Katedry, dopomóż dobru zwyciężyć w świecie i życiu każdego z nas.

ks. Marian Mieczkowski - Proboszcz Katedry

Łomża, 25 marca 2022 r.

 

2022-03-29 22:00 Opublikował: Administrator