Błogosławiony Jan Paweł II"Różaniec to moja ulubiona modlitwa"

Błogosławiony Jan Paweł II
Jan Paweł II podczas osobistej modlitwy różańcowej.
Tak nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o modlitwie różańcowej. Niejednokrotnie przekonywał nas o tym wielkim skarbie, jaki kryje w sobie ta modlitwa. Jan Paweł II zapewniał nas, że Różaniec to piękna droga do poznania tajemnic zbawienia, do zawierzenia Chrystusowi naszego życia i losów świata przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi, a przez to jeszcze ściślejsze zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, który jest naszym Mistrzem i Panem.

Trwa miesiąc październik, który jest szczególnym czasem modlitwy różańcowej. Módlmy się z różańcem w dłoni przeniknięci wiarą w przemożne orędownictwo Królowej Różańca Świętego, danej naszemu narodowi „ku pomocy i obronie”. Dlatego zwracamy się do wszystkich naszych parafian z zaproszeniem na wspólną modlitwę. Przychodźmy na te piękne nabożeństwo do naszej świątyni w dni powszednie na godz. 17:30. Dzieci zapraszamy na Różaniec od poniedziałku do piątku na godz. 16:30.

 

2011-10-09 12:19 Opublikował: Administrator