Uroczystość Wszystkich Świętych 2011

Uroczystość Wszystkich Świętych 2011
Uroczystość Wszystkich Świętych 2011
Na naszym parafialnym cmentarzu, jak można zaobserwować, trwają ostatnie przygotowania do Uroczystości Wszystkich Świętych. Jedni kończą sprzątanie nagrobków, inni nabywają piękne kwiaty oraz ozdobne znicze, a Straż Miejska gorliwie pilnuje porządku przy cmentarzu. Niemal każdy ma dokładnie zaplanowane co ma zrobić, co jeszcze przynieść bądź kupić, aby groby naszych bliskich wyglądały tego dnia wyjątkowo.

W tym szczególnym czasie zachęcamy, aby te piękne dni były nie tylko momementem wspominania i modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Dzień 1 listopada bowiem, w którym oddajemy chwałę świętym i błogosławionym, ukazuje nam  szczególną prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z nas, niezależnie od obranej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa, bycia zakonnikiem, czy życia w samotności, jest powołany do świętości.  Jesteśmy zatem powołani do szczególnego zjednoczenia z naszym Zbawicielem. Tę pełnię człowieczeństwa możemy osiągnąć nie własnymi siłami, ale dzięki Bożej łasce, czyli poprzez Jego szczególny dar.

Zachęcamy zatem byśmy w tych dniach prosili Pana o życie wieczne dla naszych zmarłych, ale także o świętość dla nas samych, naszych rodzin, dla tych, z którymi spotykamy się w szkole, na studiach czy w pracy.

Dlatego też duszpasterstwo parafii katedralnej św. Michała Archanioła pragnie zaprosić wszystkich naszych wiernych parafian, ich rodziny oraz gości, aby na moment zatrzymać się na modlitwie.  Zachęcamy, aby w szczerej rozmowie z Bogiem prosić w naszych intencjach, ukrytych gdzieś na dnie serca. Dlatego też na naszym łomżyńskim cmentarzu przy ul. M. Kopernika, w Kaplicy Cmentarnej pw. Grobu Pańskiego od poniedziałku (30.X) do środy (2.XI) będą odprawiane Msze Święte oraz prowadzone modlitwy w następującym porządku:

godz. 9:00- RÓŻANIEC

godz. 10:00- EUCHARYSTIA

godz. 11:00- RÓŻANIEC

godz. 12:00- EUCHARYSTIA

PROCESJA NA CMANTARZU: 1 LISTOPADA, O GODZ. 11:30 (początek przy bramie głównej).

2011-10-29 21:49 Opublikował: Administrator