Kolędowanie z Rodzinną Orkiestrą Pospieszalskich

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert kolęd do Katedry w środę 28.12 na godzinę 19.00. Podczas koncertu czternastoosobowy zespół członków rodziny Pospieszalskich wykona autorskie opracowania polskich kolęd i pastorałek, a także kolędę skomponowaną do słów księdza Jana Twardowskiego pt. Kolęda płynie z wysokości.

Kolędy polskie są fenomenem w kulturze światowej. Żaden inny katolicki naród nie stworzył takiego bogactwa obrzędów bożonarodzeniowych oraz kolęd, pastorałek, kantyczek. W okresie rozbiorów tradycje świąteczne podnosiły na duchu, wzmacniały poczucie narodowej przynależności i religijnej tożsamości. Kolędy doskonale oddają narodowe dziedzictwo, przybierając formę ludowych i dworskich tańców. W tekstach – pełnych radości, ale też nostalgii, czułości i skargi – opowiadają o cudzie Bożego wcielenia, wpisując go w polskie dzieje, w polski pejzaż i narodowy obyczaj. W zwrotkach kolęd, niejednokrotnie tworzonych okazjonalnie, odnajdujemy ślady wydarzeń historycznych lub komentarz do sytuacji, w której znalazła się Ojczyzna. Mamy więc utwory z okresu zaborów, niemieckiej i sowieckiej okupacji, ale też z czasów Solidarności i stanu wojennego. Scenariusz koncertu obejmuje przede wszystkim tradycyjne kolędy i pastorałki, a całość łączona jest opowieścią o patriotycznej i niepodległościowej roli naszego kolędowania.

 

2022-12-20 14:11 Opublikował: Administrator