Opłatki na stół Wigilijny

Pan Robert Kulesza, nasz Organista od ponad tygodnia roznosi do rodzin naszej parafii opłatki wigilijne.

Informujemy, że nikogo poza nim nie upoważniliśmy do roznoszenia opłatków. Ofiary składane przy tej okazji na ręce Pana Organisty nie są wynagrodzeniem za opłatki lecz wyrazem naszej wdzięczności za całą jego pracę na rzecz naszej wspólnoty, byśmy śpiewem chwalili Boga. Szczegółowe informacje na FB Katedry: https://www.facebook.com/KatedraLomza

 

 

2023-11-11 21:04 Opublikował: Administrator