Święcenia diakonatu

Dnia 11 maja w naszej Katedrze ks. Biskup Janusz udzielił święceń diakonatu siedmiu alumnom łomżyńskiego seminarium.

"Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły» - powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. «Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa». Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.6 Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce." Tak wybór pierwszych diakonów w Kościele opisuje św. Łukasz w Dziejach Apostolskich.

Diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń. Diakoni są powoływani, by wspierać kapłanów "w posłudze liturgii, słowa i miłości". Mogą więc głosić Słowo Boże w liturgii, są zwyczajnymi szafarzami Eucharystii, mogą chrzcić i asystować przy zawieraniu małżeństwa.

Nowi diakoni w naszej diecezji to:

dk. Mariusz Chrostowski

dk. Adam Hryc

dk. Dawid Kulesza

dk. Sławomir Sokołowski

dk. Wojciech Turek

dk. Marek Ulatowski

dk. Robert Wołosik

Życzymy nowym diakonom wielu łask i radości z posługi.

2013-05-20 15:53 Opublikował: Administrator