Szkaplerz Św. Michała Archanioła

Uroczystość odpustową św. Michała Archanioła będziemy obchodzić w parafii Katedralnej za dwa tygodnie w niedzielę 29 września. Podczas tej uroczystości na Mszy św. o godz. 1000 z rąk Pasterza Diecezji Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego będzie można przyjąć szkaplerz św. Michała Archanioła.
Chęć przyjęcia szkaplerza materiałowego bądź w formie medalika należy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafii katedralnej do dnia 22 września 2013 r. Spotkanie tych, którzy przyjmą szkaplerz odbędzie się 28 września w Wigilię Uroczystości Świętych Archaniołów po Mszy św. wieczornej o godz. 1800.
„Bracie, (siostro) przyjmij ten szkaplerz Świętego Michała Archanioła, abyś za jego nieustanną pomocą mógł żyć w świętości”. Takie słowa usłyszą wierni, którzy zdecydują się przyjąć Szkaplerz św. Michała Archanioła, powierzyć się Jego szczególnej opiece i modlić się codziennie modlitwą Ojca Św. Leona XIII.

 

Statut Szkaplerza św. Michała Archanioła:

I NAZWA I CEL

§ 1

Szkaplerz św. Michała Archanioła jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rodziny Michalickiej, a osoby go przyjmujące są wezwane do ofiarnej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi, zgodnie z duchem Zgromadzeń św. Michała Archanioła, zawartych w hasłach „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i Praca”.

§ 2

Celem przyjęcia Szkaplerza jest oddawanie czci św. Michałowi Archaniołowi, aby za jego szczególną pomocą uzyskać:

Wolność, obronę i rozwój Kościoła Świętego;

Łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wadami, obronę przed herezjami, błędami i fałszywymi naukami; ustanie przekleństw, bluźnierstw i zgorszeń oraz nawrócenie wszystkich grzeszników;

Ducha łagodności i pokory serca oraz wzrost wiary, nadziei i miłości;

Utwierdzenie Królestwa Bożego w świecie przez potężne orędownictwo Matki Bożej Królowej Aniołów i świętych Aniołów;

Wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskiwanie odpustów;

Łaskę dobrej i świątobliwej śmierci.

 

II MOTYWY

§ 3

Kościół od dawna pośród Aniołów w sposób szczególny czci św. Michała Archanioła ponieważ widzi w nim Stróża Kościoła i zwycięzcę złych duchów, które zbuntowały się przeciwko Bogu. Dlatego postrzega go jako wielkiego Obrońcę przed wszelkimi atakami upadłych duchów.

§ 4

Motywy, które skłaniają osoby do przyjęcia Szkaplerza w zewnętrznej formie mają przypominać, że doświadczają one skutecznej pomocy tego potężnego Obrońcy, odkrywając w sobie majestat, dobroć i miłość Boga oraz, że nie ma większej wartości, ani innego równie wielkiego dobra poza Bogiem – Stwórcą i Panem wszystkiego co żyje (por. Benedykt XVI, List do Michalitów).

 

 

 

 

III OBOWIĄZKI

§ 5

Do obowiązków przyjmujących Szkaplerz należy:

Stać dobrowolnie pod sztandarem chwalebnego św. Michała Archanioła, poprzez żywe i gorliwe wypełnianie zobowiązań wypływających z przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego;

Brać czynny udział w walce św. Michała Archanioła, jaką toczy on ze złymi duchami oraz ich stronnikami, poprzez realizację zobowiązań wypływających z przyjęcia sakramentu Bierzmowania;

Gorliwie korzystać z sakramentu Pojednania oraz angażować się w utrwalanie Królestwa Bożego w duszach ludzkich;

Codziennie odmawiać modlitwę do św. Michała Archanioła napisaną przez papieża Leona XIII.

 

IV UDZIAŁ W DOBRACH DUCHOWYCH

§ 6

Po odpowiednim przygotowaniu Szkaplerz św. Michała Archanioła może przyjąć każdy katolik.

Ceremonii błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza może dokonać ksiądz Zgromadzenia św. Michała Archanioła lub inny prezbiter delegowany przez Zgromadzenie.

§ 7

Osoby przyjmujące Szkaplerz mają udział w dobrach duchowych Zgromadzeń św. Michała Archanioła.

 

V UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA

§ 8

Osoby noszące Szkaplerz św. Michała Archanioła, pielęgnując duchową łączność z Michalickimi Zgromadzeniami, w szczególny sposób obchodzą uroczystości i święta:

Błogosławionego Bronisława Markiewicza, Założyciela (30 I);

Objawienie św. Michała Archanioła na Górze Gargano (8 V);

Świętych Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafał (Uroczystość patronalna Zgromadzeń – 29 IX);

Świętych Aniołów Stróżów (2 X).

 

2013-09-14 14:07 Opublikował: Administrator