KATEDRA w 2013 r. i plany na 2014 r.

Miniony rok upłynął pod znakiem Roku Wiary. Do Katedry jako Matki kościołów naszej Diecezji i Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości pielgrzymowały poszczególne stany i grupy zawodowe.

 

W tym roku zakończyliśmy prace przy dachu nawy północnej. Remont ten kosztował nas 200 tys. zł z czego środki własne Parafii to 95 tys. zł. Trwają prace przy konserwacji ołtarza św. Józefa. Koszty Parafii to ponad 50 tys. zł. Wyremontowaliśmy już część ławek.

Dziękuję w tym miejscu Zarządowi Województwa Podlaskiego, władzom naszego Miasta: Panu Prezydentowi i całej Radzie Miejskiej, oraz Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytków za wsparcie naszych wysiłków.

W przyszłym 2014 r. roku planujemy:

Obraz MB Łomżyńskiej Pięknej Miłości w miesiącach letnich zostanie poddany koniecznej renowacji. W tym celu zostanie przewieziony na ASP do Warszawy. Będzie się nim zajmował dr Krzysztof Chojnowski, który od wielu lat opiekuje się obrazem MB Częstochowskiej.

Ołtarz Bożego Miłosierdzia powstanie przy drugim filarze od prezbiterium. Projektantem jest prof. Czesław Dźwigaj z Krakowa. W polu głównym ołtarza będzie się znajdować obraz “Jezu ufam Tobie”. Po bokach obrazu będą stały figury św. Faustyny z jednej, a błogosławionego ks Sopoćki z drugiej strony. Pod obrazem umieszczona będzie metalowa kaseta na relikwie tych świętych, a pod spodem odlane w brązie słowa bł. Jana Pawła II “Cały świat zawierzam Bożemu Miłosierdziu” i fascimile jego podpisu.

Umeblowanie zakrystii jest bardzo zniszczone. Zamówione meble nie tylko wprowadzą porządek w tym pomieszczeniu ale i nadadzą mu sakralny charakter pozwalający dobrze się przygotować wszystkim tam przebywającym do spełniania świętych czynności.

Ławki katedry są systematycznie poddawane renowacji przez stolarza, który wymienia zużyte i zniszczone przez czas elementy drewniane i nadaje im formę bardziej odpowiednią do stylu katedry. Najbliżej prezbiterium stanie 12 nowych ławek z miękkimi  siedziskami. Odnowione stare ławki zwiększą ilość miejsc siedzących.

Część budynku Instytutu Teologicznego została decyzją Księdza Biskupa oddana do dyspozycji i opieki Parafii Katedralnej i potrzebuje jak najszybszego remontu. Przede wszystkim trzeba tam wymienić okna i wyremontować łazienki.

Cmentarz parafialny. Alejka i zagospodarowanie placu przy kaplicy Grobu Pańskiego. W związku z dużymi kosztami liczymy na wsparcie ze strony Władz naszego Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Mur od strony zaułka cmentarnego wymaga remontu.

Budynek plebani potrzebuje odwodnienia i kanalizacji deszczowej, oraz nowej elewacji.

Proszę o pomoc wszystkich, którym drogie są nasze parafialne przedsięwzięcia, aby w miarę swoich możliwości zechcieli pomóc w tym dziele. W tym celu księża odwiedzający Państwa domy po kolędzie, tak jak w poprzednich latach, zostawią koperty, które posłużą w ciągu roku do wsparcia naszych prac.

Prośmy, by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla nas wszystkich zdrowie, siły i potrzebne łaski w nadchodzącym Nowym 2014 Roku Pańskim.

Ks. Marian Mieczkowski - proboszcz Katedry

 

2013-12-26 08:29 Opublikował: Administrator