Diakonat AD 2018

Powrót do artykułu Ukryj miniatury « »

Nowo wyświęceni diakoni z księżmi biskupami i przełożonymi seminaryjnymi
Nowo wyświęceni diakoni z księżmi biskupami i przełożonymi seminaryjnymi
Nowo wyświęceni diakoni z księżmi biskupami i przełożonymi seminaryjnymi
Procesja wejścia.
Procesja wejścia.
Procesja wejścia.
Procesja wejścia.
Rozpoczęcie Mszy Św.
Kandydaci na diakonów
Kandydaci na diakonów
Przedstawienie kandydatów
Przedstawienie kandydatów
Kandydaci na diakonów ślubują posłuszeństwo swemu ordynariuszowi
Modlitwa w postawie leżenia krzyżem podczas której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych
Ks. biskup modli się nad kandydatami do diakonatu
Włożenie rąk przez ks. biskupa to istotny element święceń diakonatu
Włożenie rąk przez ks. biskupa to istotny element święceń diakonatu
Włożenie rąk przez ks. biskupa to istotny element święceń diakonatu
Modlitwa święceń
Strojem diakona jest dalmatyka
Przekazanie Pisma św.
Przekazanie Pisma św.
Ostatni element święceń - przekazanie znaku pokoju
Ostatni element święceń - przekazanie znaku pokoju
Ostatni element święceń - przekazanie znaku pokoju
Nowi diakoni Kościoła Łomżyńskiego
Nowi diakoni Kościoła Łomżyńskiego
Wręczenie dokumentów potwierdzających przyjęte święcenia
Nowo wyświęceni diakoni z księżmi biskupami i przełożonymi seminaryjnymi