HISTORIA KOŚCIOŁA I PARAFII

1009- Św. Brunon z Kwerfurtu zakłada kościół na wzgórzu św. Wawrzyńca w Starej Łomży i wyrusza w swoją ostatnią misję ewangelizacyjną zakończoną śmiercią męczeńską.

1410- W Łomży na miejscu obecnego kościoła oo. Kapucynów powstaje parafia pw. Rozesłania Apostołów przeniesiona ze Wzgórza św. Wawrzyńca.

1418- Łomża otrzymuje prawa miejskie.

1504- 1526- Budowa nowej świątyni z fundacji Księżnej Anny Mazowieckiej i jej synów, staraniem mieszczan i proboszczów, a zwłaszcza ks. Jana Wojsławskiego, proboszcza od 1519 r.

1526- Uroczyste przeniesienie chrzcielnicy z kościoła Rozesłania Apostołów do nowej świątyni pw. św. Michała Archanioła oraz św. Jana Chrzciciela.

1638-1642- W Łomży przebywa św. Andrzej Bobola jako doradca rektora, kaznodzieja i dyrektor szkoły humanistycznej.

1655- Okupacja Łomży przez szwedzkie wojska, które niszczą i profanują kościół oraz wywożą archiwum kościelne.

1691-1693- Generalny remont oraz przebudowa kościoła pod nadzorem Józefa Sz. Bellotto.

1696- Pożar i uszkodzenie świątyni po uderzeniu pioruna.

XVIII w.- Okres dewastacji i niszczenia kościoła przez wojska rosyjskie i szwedzkie.

1819- Zamknięcie na kilka lat kościoła ze względu na zły stan budynku.

XIX w.- Gruntowny remont kościoła.

1915- 1917- W Łomży uczy się oraz należy do harcerstwa Stefan Wyszyński. Podczas obchodów Milenium Chrztu Polski w Łomży Prymas Polski wyznał: „Właśnie tutaj w Łomży, kształtowało się moje powołanie kapłańskie. I to nie gdzie indziej tylko w tej Katedrze”.

1925r. 28 października- Bullą Piusa XI powstaje diecezja łomżyńska. Kościół św. Michała Archanioła zostaje podniesiony do godności katedry.

1931- 1935- Remont katedry.

1939- Wybuch II wojny światowej i ponowne zniszczenia.

1944r. 12 września - Bp Stanisław Kostka Łukomski ratuje katedrę przed wysadzeniem w powietrze.

Po 1945- Następuje generalny remont i regotyzacja świątyni.

1991r. 4-5 czerwca - Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży. Koronacja cudownego Obrazu Matki Bożej Łomżyńskiej, który otrzymuje nazwę Matki Pięknej Miłości.

W katedrze papież spotyka się ze społecznością litewską z Polski i z zagranicy.

2001- Obchody setnej rocznicy urodzin Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Podczas tych obchodów zostaje odsłonięty pomnik Prymasa Tysiąclecia przy katedrze.

2009r. 19-20 czerwca- Uroczystości z okazji jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu, patrona diecezji łomżyńskiej.

 

2011-08-24 18:00 Opublikował: Administrator