BIERZMOWANIE

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

w parafii katedralnej

 

W ostatnich latach podczas przygotowania młodzieży do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej zwracaliśmy szczególną uwagę na osobisty kontakt z kandydatami wraz z ich rodzicami/opiekunami. Także i w tym roku szkolno-katechetycznym forma ta zostanie podtrzymana.

 

Pragniemy, by Rodzice przez świadectwo życia (regularny udział we Mszy św., nabożeństwach, przyjmowanie sakramentów) dali swoim dzieciom przykład wiary.

W całorocznej formacji przygotowawczej udział bierze młodzież naszej parafii z klas II-ich gimnazjum, a niektórzy z klas I i III gimnazjum (co wynika z ich sytuacji losowej).

 

Rodziców wraz ze swoimi dziećmi ZAPRASZAMY na Mszę św. w niedzielę o godz. 16.00

 

Proszę zadbać o właściwy, ŚWIĄTECZNY, strój na mszę św. Winien on wyrażać szacunek dla Boga i bliźniego, ma odpowiadać powadze miejsca i przeżywanych tajemnic.


Rodziców zapraszamy, w ciągu roku, na spotkania:

- w niedzielę po Mszy św., o godz. 16.00, krótkie 10-15 min (będzie zapowiadane tydzień wcześniej w czasie ogłoszeń parafialnych)

- rekolekcyjne,

- spotkania - katechezy (termin zostanie podany w ogłoszeniach parafialnych),

- spotkanie grupy (rodzice są zobowiązani do uczestniczeniu co najmniej w jednym spotkaniu grupy swojego dziecka).

 

Każdy z kandydatów do Sakramentu Bierzmowania otrzymał indeks, który jest dokumentem zaangażowania i włożonej pracy.


Indeks:
- jest dokumentem stwierdzającym przygotowanie i przyjęcie Sakramentu Bierzmowania, z którym młodzież zgłasza się do przyjęcia kolejnych: małżeństwa lub święceń ( dlatego należy zadbać o jego wygląd estetyczny),

- w indeksie podpisujemy się na każdej stronie,

- wklejamy aktualne zdjęcie

- wypełniamy dane osobowe,

- prosimy także dopisać nr telefonu,

 

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania:

a) zgłoszenie kandydata przez rodziców lub opiekunów prawnych,

b) regularny udział i właściwe zachowanie w:

- spotkaniach formacyjnych,

- mszy św. niedzielnej i świątecznej, razem z Rodzicami,

- nabożeństwach październikowym, majowym i czerwcowym,

c) comiesięczna spowiedź,

d) co najmniej ocena dostateczna z religii (na półrocze i wciągu II semestru)

e) pozytywna opinia katechety, animatora i księdza prowadzącego,

f) obecność podczas wizyty duszpasterskiej (kolędy),

g) zdany egzamin końcowy.

 

Wymagane dokumenty:

dostarczenie metryki chrztu św. (młodzieży, która otrzymała chrzest poza naszą parafią) do kancelarii parafialnej. Termin: do końca grudnia,

opinia katechety, zamieszczona w indeksie, informująca o ocenie, postawie i zachowaniu kandydata na lekcji religii, w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii.

 

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania.

W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego księdza proboszcza. Dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej w trakcie przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Wymagania stawiane świadkom Bierzmowania:

W pierwszej kolejności świadkami Bierzmowania powinni być rodzice chrzestni;

jeśli chrzestni nie mogą podjąć się tego zadania, ich rolę pełnią najbliżsi członkowie rodziny: ciocia, wujek lub rodzeństwo (rodzone lub cioteczne – jeśli przyjęli już Sakrament Bierzmowania)

Jeśli świadkiem będzie osoba z poza rodziny, ma mieć ukończone 23 lata; może nim być katolik bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z wiarą.

 

UWAGA: RODZICE NIE MOGĄ być świadkami do bierzmowania!

 

Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy w intencji młodzieży i prosimy, by otoczyć je należytą opieką.

W naszej parafii za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odpowiedzialny jest ks. Piotr Mazurek.

 

2011-09-20 14:23 Opublikował: Administrator