Historia obrazu

Wokół głowy Maryi i Dzieciątka są aureole, powstałe wskutek wyżłobienia deski. Tło obrazu, rzeźbione w desce, zawiera geometryczne wzory. Obraz, a szczególnie twarze świętych postaci, wielokrotnie przemalowywano na całej powierzchni. W 1990 r. Obraz poddano gruntownej restauracji. Obraz Matka Boskiej Łomżyńskiej znajdował się w kaplicy. Przy opisach wizytacyjnych wymieniano wszystkie ołtarze, a często i obrazy.

Wyróżniano kaplicę, chociażby z racji jej położenia; inne ołtarze boczne stały przy filarach. W 1598 r. kaplicę Modliszewskich zdobiły piękne malowidła i obrazy. W ołtarzu znajdowała się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego.15 Nie wspomniano jednak o obrazie Matki Boskiej. W 1711 r. wyliczano srebrne przedmioty w kaplicy Różańcowej. Były tam, między innymi, dwie korony i "sukienka na obrazie Najświętszej Panny".16 W 1822 r. zanotowano: "W kaplicy Matki Boskiej znajduje się malowany obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem okryty srebrną szatą, z pozłacanymi koronami i gwiazdkami. Wiszą tam srebrne wota w podziękowaniu za otrzymane łaski przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny". W 1893 r. też wspomniano o "sukience na obrazie Matki Boskiej".17 W 1901 r. nie było wprawdzie wzmianki o sukience, ale istniał "obraz Najświętszej Maryi Panny z szesnastu wotami"." Sukienka okrywała obraz do 1953 r. Wskazuje to na ciągłą obecność obrazu Matki Boskiej w kaplicy. Sukienka wyraźnie podkreślała identyczność Obrazu przynajmniej od 1711 r. W tym roku podano, iż była "nowo sprawiona z tabliczek starych i z jałmużny różnych dobrodziejów". Wydaje się, iż Obraz był tam wcześniej, może od założenia w 1637 r. Bractwa Różańcowego.

2011-03-24 10:28 Opublikował: Konserwator