Znaczenie duszpasterskie

Obraz Matki Boskiej, znajdujący się w kaplicy Modliszewsfcich, należał do Bractwa Różańcowego. Nabożeństwa parafialne odprawiano przy wielkim ołtarzu. Członkowie bractwa włączali się do uroczystych procesji odpustowych w parafii, a i sami organizowali je w święta maryjne, szczególnie święto Matki Boskiej Różańcowej. W XIX wieku Bractwo przestało istnieć. Po 1925 r. w kaplicy umieszczono Najświętszy Sakrament.

Wierni chętnie klęczeli tam w zwykłe dni. W 1986 r. rozpoczęto wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu, ale w innej kaplicy. Wierni nadal zachodzą do kaplicy Matki Boskiej. W okresie międzywojennym i do lat osiemdziesiątych Obraz pozostawał jakby w zapomnieniu, nie mówiono też o istnieniu sanktuarium. W 1983 r. - roku jubileuszowym - wyznaczono Łomżę jako miejsce pielgrzymkowe celem zyskania odpustu, ale wyraźnie ze względu na katedrę 32. W 1988 r. - roku maryjnym - delegacje z okolicznych parafii przybyły do tego miejsca już jako do sanktuarium. W roku jubileuszowym 2000 katedra jest kościołem stacyjnym.

2011-03-24 10:33 Opublikował: Konserwator