Wota

Pierwszy spis "sreber z kaplicy Różańcowej" pochodził z 1711 r. O sukience i koronach wspomniano przy omawianiu historii Obrazu.

Oto inne przedmioty: lampa srebrna, obraz złocisty Najświętszej Panny, tablica srebrna wielka, 6 tabliczek srebrnych z koronkami, 19 tabliczek srebrnych mniejszych i większych bez koron, 5 sznurków dużych pereł, 13 sznurków małych pereł, sznur pereł z czarną wstęgą, 2 małych krzyżyków srebrnych, krzyżyk srebrny równoramienny, krzyżyk mały złoty z dwoma wiszącymi perłami, krzyżyk złoty z wiśniowymi kamieniami, a w środku perła, krzyżyk złocisty długi na relikwie, bisiorki i przy nich srebrny krzyżyk, pacyfikał srebrny, pasek srebrny i pozłacany na czerwonej wstędze, na innym pasku złote wotum z 4 kamieniami, promienie złociste, promienie posrebrzane, wstęga z rubinowymi kanaczkami, 2 kamienie szlachetne od korony, 2 kanaczki z rubinowymi sercami, agnusek srebrny z łańcuszkiem, postać dziecięca ze srebra. Przed 1711 r. tabliczek srebrnych było więcej, skoro z nich oraz z ofiar dobrodziejów wykonano sukienkę do Obrazu. W początku XIX wieku podawano tylko cztery wota i osiem sznurków drobnych pereł na obrazie Najświętszej Maryi Panny. Nie przybywały też nowe. W 1901 r. wspomniano ogólnie o szesnastu wotach. Nie wymieniono nigdzie nazwisk ofiarodawców. W 1822 r. zaznaczono jedynie, iż wota umieszczono w podziękowaniu za łaski otrzymane za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny.
Wskazywało to na szczególną rolę Obrazu w kaplicy Modliszewskich. Jednakże na pytanie, czy w kościele łomżyńskim są jakieś obrazy słynące łaskami, w tymże 1822 r. stwierdzono': "nie ma żadnego obrazu słynącego łaskami". Na podobne pytanie podczas kolejnej wizytacji biskupiej w 1839 r. odpowiedziano: "Obrazów cudami słynących nie ma".

2011-03-24 10:30 Opublikował: Konserwator