Odpusty

Obecną katedrę wzniesiono pod głównym tytułem św. Michała Archanioła. Ten odpust był i pozostał do dzisiaj. W poprzednim wieku wymieniono ponadto., jako odpusty parafialne, św. Izydora i św. Rocha. Są one do dzisiaj. W 1822 r. wyróżniono również uroczystości Matki Boskiej.

Nie zachowały się wzmianki pisane o pielgrzymowaniu do Łomży z racji Obrazu. Z własnych obserwacji autor stwierdza, iż wiele osób modli się w kaplicy. Po ustanowieniu katedry tutaj właśnie, w kaplicy przechowywano Najświętszy Sakrament. Dopiero w 1986 r. przygotowano drugą specjalną kaplicę do ciągłego wystawienia i tam przeniesiono Najświętszy Sakrament.

2011-03-24 10:29 Opublikował: Konserwator